pixel 26 urodziny DPS Software - regulamin konkursu - DPS Software

Warunki przystąpienia do konkursu organizowanego przez DPS Software sp. z o.o.

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania oryginalnej, dostarczonej przez jednego z oficjalnych dystrybutorów licencji oprogramowania wykorzystywanego do realizacji pracy konkursowej.
 2. Uczestnicy, którzy w momencie zgłoszenia się do konkursu są osobami niepełnoletnimi, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie organizatora oraz dostarczenia pisemnej zgody opiekuna prawnego na adres: kontakt@dps-software.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgodnej z ogłoszonymi kryteriami, samodzielnie stworzonej pracy, na adres e-mail: kontakt@dps-software.pl w nieprzekraczalnym terminie: 21.02.2023.
 4. Mając na uwadze zasadę „fair play”, w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DPS Software sp. z o.o. i Dassault Systèmes, oraz żadne osoby z nimi spokrewnione.
 5. Uczestnicy, wraz z wysłaniem pracy konkursowej, wyrażają zgodę na ich publikację w kanałach komunikacji zarządzanych przez DPS Software sp. z o.o.
 6. Wysłanie pracy konkursowej na wskazany w w punkcie 2 adres e-mail, oznacza akceptację wszystkich z wymienionych w niniejszym regulaminie warunków.

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest DPS Software sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.
 • Konkurs polega na stworzeniu modelu 3D, nawiązującego swoją tematyką do 26 urodzin firmy.
 • Ocena prac

  1. Zwycięską pracę wyłoni Dział Marketingu DPS Software sp. z.o.o.
  2. Wygrana osoba zostanie poinformowana o zwycięstwie poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres, z którego została dostarczona konkursowa praca.

  Nagrody

  1. W zależności od zajętego miejsca, konkursowe prace nagrodzone zostaną poniższymi produktami:
  2. I miejsce Jedno ze szkoleń stacjonarnych z oferty DPS Software sp. z o.o.*
   II miejsce Manipulator 3Dconnexion Spacemouse Compact 3DX-700059
   III miejsce Mysz 3Dconnexion CADMouse Compact3DX-700081
  3. 1 miejsce dotyczy udziału w szkoleniu organizowanym w biurze DPS Software, w terminie wskazanym przez Organizatora. Nagroda upoważnia do wyboru jednego z poniższych szkoleń:
   • SOLIDWORKS - Części, złożenia, dokumentacja 2D,
   • SOLIDWORKS - Zaawansowana dokumentacja 2D,
   • SOLIDWORKS - Zaawansowane modelowanie części,
   • SOLIDWORKS - Zaawansowane modelowanie złożeń,
   • SOLIDWORKS - Konstrukcje spawane,
   • SOLIDWORKS - Arkusze blach,
   • SOLIDWORKS - Modelowanie powierzchniowe.
   • Informacje dodatkowe

    W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z regulaminem lub konkursem, zapraszamy do kontaktu:

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami