Aktualnie pracujemy nad wersją PMDesk 2018 SP2, w której pojawią się m.in.:

  • Dodanie opcji przydzielania zadań do grup użytkowników wraz z opcją automatycznego przydzielania wolnej osoby z danej grupy,
  • Rozbudowa opcji raportowania budżetu o dodatkowe zasoby,
  • Kontrola dostępności dodatkowych zasobów.