pixel Czym się różni 3DEXPERIENCE on-premises od wersji on-cloud?

25 / 02 / 2023

DPS Software

Czym się różni 3DEXPERIENCE on-premises od wersji on-cloud?

Platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes jest dostępna w dwóch głównych wariantach: on-premises (lokalnie) i on-cloud (w chmurze). Oba rozwiązania oferują bogaty zestaw narzędzi i funkcji dla projektowania, inżynierii, oraz zarządzania cyklem życia produktu, ale różnią się pod względem wdrożenia, zarządzania infrastrukturą oraz dostępności. Skupiając się na zaletach rozwiązania on-cloud, oto główne różnice i korzyści płynące z wyboru platformy 3DEXPERIENCE w chmurze:

3DEXPERIENCE On-Premises

 • Wdrożenie: Rozwiązanie on-premises wymaga instalacji oprogramowania na serwerach i infrastrukturze klienta. To podejście daje pełną kontrolę nad środowiskiem i danymi, ale wiąże się z większymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania IT i utrzymania.
 • Koszty: Wymaga inwestycji kapitałowych w sprzęt i oprogramowanie, a także kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem i aktualizacją sprzętu oraz oprogramowania.

3DEXPERIENCE On-Cloud

 • Szybkość wdrożenia: Platforma w chmurze znacząco przyspiesza proces wdrożenia, eliminując potrzebę zakupu i konfiguracji sprzętu. Dostęp do platformy jest możliwy niemal natychmiast po subskrypcji.
 • Elastyczność i skalowalność: Rozwiązanie on-cloud oferuje wyjątkową elastyczność, umożliwiając szybkie skalowanie zasobów w górę lub w dół w zależności od aktualnych potrzeb projektowych i obciążenia. Umożliwia to efektywne zarządzanie kosztami i dostępnością zasobów.
 • Zmniejszenie obciążenia IT: Zarządzanie infrastrukturą, bezpieczeństwem i aktualizacjami oprogramowania jest przeniesione na dostawcę chmury. Ogranicza to potrzebę zaangażowania zasobów IT w utrzymanie systemu, pozwalając im skupić się na innych krytycznych zadaniach.
 • Dostępność i mobilność: Platforma on-cloud zapewnia dostęp do danych i projektów z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu, co zwiększa mobilność zespołów i ułatwia współpracę między lokalizacjami.
 • Model płatności: Rozwiązanie chmurowe zwykle opiera się na modelu subskrypcyjnym, co pozwala na przewidywalne koszty i zmniejsza początkowe inwestycje kapitałowe.
 • Bezpieczeństwo i aktualizacje: Dostawcy chmury oferują wysoki poziom bezpieczeństwa danych, regularne aktualizacje oprogramowania i backupy, co zapewnia ochronę przed utratą danych i zagrożeniami cybernetycznymi

Podsumowanie

Wybór między wersją on-premises a on-cloud platformy 3DEXPERIENCE zależy od specyficznych potrzeb i preferencji organizacji. Rozwiązanie on-cloud oferuje znaczące zalety w zakresie elastyczności, skalowalności, dostępności oraz zmniejszenia obciążenia dla zespołów IT. Umożliwia także lepszą współpracę i dostęp do najnowszych innowacji technologicznych bez potrzeby ciągłego inwestowania w infrastrukturę IT. Dla organizacji poszukujących szybkiego wdrożenia, elastyczności kosztowej i łatwości w skalowaniu, 3DEXPERIENCE on-cloud stanowi atrakcyjną opcję.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami