SOLIDWORKS 2020

Prezentacja nowości TOP 10

W napięciu czekamy na polską premierę SOLIDWORKS 2020, która będzie miała miejsce 23 października podczas DPS FORUM. Wersja SOLIDWORKS 2020 to kolejne udoskonalenia i rozszerzenia funkcji. Większość z nich producent wprowadził w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów. Udoskonalenia te pomogą przyspieszyć i usprawnić procesy — od projektu koncepcyjnego po gotowy produkt.

Zwiększona wydajność rysunków i złożeń znacznie przyspieszą projektowanie dużych złożeń i opisywanie szczegółów.

Udoskonalenia w projektowaniu, symulacji, produkcji i współpracy pozwolą na stosowanie nowego toku prac, który przyspieszy wprowadzanie produktów na rynek i poprawi jakość oraz zmniejszy koszty produkcji.

3DEXPERIENCE Platform dla użytkowników SOLIDWORKS

Bezpośrednie połączenie z platformą 3DEXPERIENCE Platformi płynna integracja z aplikacjami 3DEXPERIENCE zapewnią skalowalność i elastyczność, co znacząco usprawni innowacyjne projektowanie oraz współpracę między inżynierami i działami.

SOLIDWORKS 2020
Jakich nowości możemy się spodziewać?
 • Zwiększona wydajność otwierania i zapisywania plików z poprzedniej wersji
 • Naprawianie brakujących odniesień dla zaokrągleń i sfazowań
 • Tworzenie i edytowanie szyków komponentów w trybie przeglądania dużego projektu
 • Zapisywanie w konfiguracji złożenia ze zredukowanymi operacjami
 • Tworzenie wiązań do geometrii odniesienia w trybie przeglądania dużego projektu
 • Dodawanie objaśnień otworów w widokach przekrojów
 • Nowy tryb przekroju "normalny do ekranu"
 • Obciążenia termiczne belek
 • Porównanie obiektów
 • Wstawianie elastycznych komponentów
 • Tryb "Detailing" do otwierania rysunków technicznych
 • Dodawanie odręcznych uwag w rysunkach technicznych
 • Poprawa wydajności pobierania Menedżera instalacji
 • SOLIDWORKS Explorer zmieni się w SOLIDWORKS File Utilities
 • Usprawnienie narzędzia SOLIDWORKS Rx

Szczegóły nowej wersji SOLIDWORKS 2020 poznasz 23 października podczas konferencji DPS FORUM 2019.
Powrót