Płatności dokonujemy na podstawie FV proforma. Zostanie ona wysłana w ciagu 24h na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Płatności należy dokonać w terminie 5 dni od otrzymania FV proforma. Po zaksięgowaniu płatności na e-mail prześlemy potwierdzenie rejestracji.

Na dwa dni przed wydarzeniem na adres e-mail przyślemy szczegółowe informacje dotyczące konferencji, a zamiast biletu otrzymają Państwo indywidualny trzycyfrowy numer, który trzeba będzie podać na miejscu przy rejestracji. Na jego podstawie wydrukujemy identyfikator.Płatności dokonujemy na podstawie FV proforma. Zostanie ona wysłana w ciagu 24h na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Rezygnację z udziału należy przesyłać e-mailem na adres konferencja@dps-software.pl z uwzględnieniem, iż w przypadku rezygnacji do 14 października 2019 r., obciążymy Państwa opłatą organizacyjną w wysokości 50% opłaty za udział, a w przypadku rezygnacji po 14 października 2019 r. opłatą w wysokości 100%.

Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Uczestnik zostanie obciażony opłatą w wysokości 100%.

Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 14 października 2019r.

Prosimy kontaktować się przez formularz dostępny na stronie konferencji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem (22) 339 64 00.