pixel #DPSStory: o partnerstwie biznesowym z Dassault Systèmes - DPS Software

02 / 12 / 2022

Sławek Kowalski

#DPSStory: o partnerstwie biznesowym z Dassault Systèmes

Dassault Systèmes to producent oprogramowania z rodziny SOLIDWORKS, które obejmuje nie tylko narzędzia do projektowania 3D CAD, ale również m.in. rozwiązania do zarządzania dokumentacją PDM, czy przeprowadzania analiz i symulacji inżynierskich CAE. Francuskie przedsiębiorstwo łączy z DPS Software kluczowa współpraca biznesowa w ramach dystrybucji oprogramowania na polskim rynku. O partnerstwie, relacjach między obiema spółkami oraz wspólnej przyszłości, rozmawiamy z Axelem Spitzerem oraz Jeroenem Buringiem.

SOLIDWORKS jest jednym z pierwszych dostępnych na rynku programów klasy 3D CAD. Dziś posiadanie rozwiązań informatycznych tego typu jest standardem w szeroko rozumianej branży produkcyjnej. W czasach premiery oprogramowania SOLIDWORKS, działy konstruktorskie były przyzwyczajone do projektowania w technologii 2D. W jaki sposób udało się zmienić podejście klientów w tej kwestii?

Axel Spitzer: Wprowadzanie zmian w rysunkach produktów, które w rzeczywistości są trójwymiarowe, zajmowało klientom zbyt dużo czasu. Oprogramowanie SOLIDWORKS, dostępne na komputerze z systemem Windows, uprościło korzystanie z rozwiązań 3D CAD. Wcześniej 3D było technologią wyższego rzędu – trudną w obsłudze i z ogromnymi wymaganiami sprzętowymi. Dla wielu projektowanie 2D stanowiło wówczas łatwiejszą alternatywę, chociaż nastręczało problemów, związanych z wprowadzaniem zmian na wielu „arkuszach”.

Jeroen Buring: Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS i strategii „3D dla każdego”, która bardzo dobrze łączyła się ze strategią Microsoftu, według której system Windows miał być używany na każdym komputerze stacjonarnym, firma Dassault Systèmes SOLIDWORKS stała się liderem dystrybucji rozwiązań 3D CAD na rynku komercyjnym. Wiele z tego, co pomogło w tej zmianie, pozostaje do dziś główną siłą napędową marki SOLIDWORKS.

jeroen-buring-dassault-systemes-dps-story.

Wprowadzenie na rynek oprogramowania do projektowania 3D można śmiało nazwać rewolucją. Jak zmienił się SOLIDWORKS na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza?

Jeroen Buring: Od pierwszej do najnowszej wersji SOLIDWORKS (2023), zaszło wiele kluczowych zmian, szczególnie w postaci nowych obszarów projektowania. To, co nas wyróżnia, to szczególne skupienie się na wymaganiach użytkowników. Jako jedna z niewielu firm, co roku otwarcie prosimy naszych klientów o stworzenie listy 10 głównych wymagań, jakie ma spełniać następna wersja oprogramowania. Dzięki temu, SOLIDWORKS to coś więcej niż tylko narzędzie 3D CAD.

Axel Sptizer: Nasz produkt posiada wiele dodatkowych rozwiązań, które pomagają szybciej i łatwiej rozwiązywać problemy napotykane podczas projektowania. Dzięki dostępności dodatkowych funkcji w obszarze symulacji inżynierskich, zarządzania danymi i dokumentacją projektową, a także produkcji, nasze oprogramowanie obejmuje cały proces rozwoju produktu, ograniczając czas i błędy związane z jego finalnym wytworzeniem.

Jeroen Buring: Wraz z zapotrzebowaniem na produkty oparte na chmurze, marka SOLIDWORKS stworzyła innowacyjne narzędzie, czyli 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Rozwiązanie posiada wszystkie znane z „klasycznego” SOLIDWORKSa funkcje, będąc dodatkowo zintegrowanym z chmurową, dostępną z dowolnej przeglądarki internetowej platformą 3DEXPERIENCE. Za jej pośrednictwem, w ramach narzędzia 3DEXPERIENCE Works, dostępne są te same obszary specjalizacji: projektowanie, zarządzanie danymi, symulacje i analizy inżynierskie, wytwarzanie oraz marketing i sprzedaż. Jednym z kluczowych argumentów, które przemawiają za inwestycją w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, jest oszczędność związana z brakiem konieczności utrzymywania infrastruktury serwerowej oraz działań związanych z obsługą zasobów pod względem IT.

 

Na przestrzeni lat oprogramowanie SOLIDWORKS zgromadziło wokół siebie wielu sympatyków – zarówno z obszaru biznesowego, jak i edukacyjnego. Co wyróżnia oprogramowanie na tle innych, konkurencyjnych rozwiązań?

Axel Sptizer: Główną cechą SOLIDWORKS jest łatwa i intuicyjna obsługa. Popularne serwisy internetowe pękają w szwach od filmów i artykułów instruktażowych, które w dużej mierze są tworzone przez konstruktorów, pracujących na co dzień z oprogramowaniem SOLIDWORKS. Dodatkowo, produkty sygnowane logiem Dassault Systèmes dostępne są w wielu językach, a lokalni dystrybutorzy wspierają klientów materiałami szkoleniowymi oraz możliwością przejścia przez certyfikowane i ustandaryzowane szkolenia. To wszystko sprawia, że ponad 6 milionów użytkowników naszych rozwiązań codziennie, bez żadnych ograniczeń, może poszerzać swoje horyzonty w zakresie obsługi oferowanych programów.

Jeroen Buring: Jako producent reagujemy na wszelkie sugestie ze strony użytkowników. Efektem tego jest wprowadzanie w kolejnych aktualizacjach oprogramowania udogodnień, które mają wpływają przede wszystkim na komfort i wydajność pracy.

Axel Sptizer: Mimo liczonej w dekadach obecności na rynku, nie spoczywamy na laurach i wciąż dostosowujemy oferowane rozwiązania do aktualnych trendów, czego idealnym przykładem jest chmurowa platforma 3DEXPERIENCE. Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że to właśnie SOLIDWORKS uchodzi za najlepsze i najbardziej popularne oprogramowanie 3D CAD.

axel-Spitzer-dassault-systemes-dps-story-scaled

DPS Software, jako partner biznesowy, związane jest z oprogramowaniem SOLIDWORKS niemal od dnia jego premiery, dokładając przy tym swoją cegiełkę szeregiem autorskich rozwiązań, takich jak m.in. integracja środowiska 3D CAD SOLIDWORKS z dowolnym systemem ERP. Jak współpraca biznesowa między DPS Software a Dassault Systèmes wpłynęła na rozwój samego oprogramowania?

Axel Sptizer: Firma DPS Software, jako jeden z kluczowych partnerów Dassault Systèmes w Europie Środkowo-Wschodniej, odcisnęło znaczący wpływ na rozwój i sukces oprogramowania SOLIDWORKS w tym regionie. Dzięki ścisłej współpracy między zespołami technicznymi, badawczo-rozwojowymi, sprzedażowymi i zarządczymi, zachowujemy doskonałe relacje, nie tylko w kwestiach biznesowych. Dystrybuowane przez DPS Software rozwiązania, liczne inicjatywy marketingowe oraz wysoka jakość oferowanych szkoleń i wsparcia technicznego w sposób znaczący wpłynęły na renomę oprogramowania SOLIDWORKS wśród użytkowników z Polski. Śmiało można stwierdzić, że dzięki m.in. takim inicjatywom jak Konferencja DPS Forum, czy Studencki Konkurs Projektowy, pojęcie „SOLIDWORKS” zakorzeniło się na dobre w głowie każdego polskiego inżyniera, już na etapie wczesnej edukacji kierunkowej.

DPS Software, jako lider dystrybucji rozwiązań Dassault Systèmes na polskim rynku, dostarcza oprogramowanie do ponad 2700 klientów. Jak oceniacie polski rynek związany z szeroko rozumianym projektowaniem 3D CAD?

Jeroen Buring: Z perspektywy Dassault Systèmes i marki SOLIDWORKS, Polska to kraj o niezwykle wysokim potencjale. Świadczy o tym fakt, że wielu z naszych klientów z innych zakątków świata zdecydowało się na otworzenie zakładów produkcyjnych właśnie w Polsce. Argumentem przeważającym za taką decyzją są przede wszystkim doskonale wykształceni inżynierowie i szeroko rozumiani projektanci produktów.

Axel Sptizer: Mimo liczonych w tysiącach użytkowników SOLIDWORKS, transformacja z projektowania 2D na 3D w Polsce wciąż się dokonuje. Rozwój technologii finansowany jest z przeznaczonych na modernizację środków rządowych oraz funduszy unijnych. Dassault Systèmes odnotowuje ponadprzeciętny wzrost dochodów w zakresie rozwiązań do projektowania 3D i wszystkich powiązanych dziedzin, takich jak symulacje, zarządzanie i wytwarzanie.

Poza SOLIDWORKS, Dassault Systèmes skupia się na rozwijaniu rewolucyjnego produktu, jakim jest platforma 3DEXPERIENCE. W jaki sposób narzędzie to wpływa na wydajność procesu projektowania 3D?

Jeroen Buring: Platforma 3DEXPERIENCE to przede wszystkim dostęp do setek dodatkowych narzędzi i funkcji, które wpływają na zwiększenie produktywności na każdym z etapów powstawania finalnego produktu. Oparte o sztuczną inteligencję aplikacje pomagają szybko projektować, symulować i wytwarzać produkty. 3DEXPERIENCE oferuje m.in. projektowanie generatywne, w którym to komputer tworzy geometrię w oparciu o wymagania użytkownika, optymalizację topologii, w której 3DEXPERIENCE sugeruje ulepszenia istniejącego projektu oraz globalną automatyzację wszelkich czynności w obrębie całej chmury, a nie tylko jednego z lokalnych komputerów. 3DEXPERIENCE umożliwia zarządzanie całym procesem projektowania 3D w chmurze, co pozwala zaoszczędzić na kosztownych instalacjach wewnątrz infrastruktury serwerowej.

Dziś DPS Software opiekuje się instalacjami SOLIDWORKS u ponad 2700 kontrahentów, a liczba ta nieustannie rośnie. Jaki jest kierunek rozwoju oprogramowania produktów z portfolio Dassault Systèmes?

Axel Sptizer: 20 lat temu wystarczyło dostarczyć produkt, który działał i zapewniał użytkownikowi końcowemu podstawową funkcjonalność. Dziś, poprzez większą świadomość i doświadczenie, podejście klienta jest zgoła inne. Kluczową kwestią jest zrównoważony rozwój, poprzez który użytkownicy już podczas projektowania myślą o całościowym cyklu życia produktu. Kwestia ta uwzględniona jest w dostarczanych przez Dassault Systèmes rozwiązaniach. Symulacja, kontrola produkcji, marketing – wszystkie te czynniki dają przedsiębiorstwom wgląd w to, który z proponowanych prototypów jest najbardziej opłacalny.

Jeroen Buring: W związku z wyżej wspomnianymi aspektami, stworzyliśmy innowacyjną platformę 3DEXPERIENCE. Zawarte w niej narzędzia do współpracy pozwalają w wydajny sposób przejść zawiłą drogę od projektu do gotowego produktu. Co ważne, rozwiązanie pozwala nie tylko na kolaboracje między inżynierami, a dosłownie między wszystkimi członkami organizacji, niezależnie od ich wyspecjalizowania i doświadczenia.

DPS Software jako pierwsza firma w Polsce uzyskała statusu certyfikowanego centrum usług szkoleniowych i pomocy technicznej. Obecnie posiadamy najwyższy Platynowy status Certyfikacji. Jakie znaczenie dla klienta odgrywają status partnera i poziom certyfikacji?

Jeroen Buring: Certyfikat jest gwarancją jakości usług wsparcia technicznego i szkoleń na najwyższym światowym poziomie, dlatego też ranga tego statusu w oczach klienta jest bardzo wysoka. Dzięki temu certyfikatowi, DPS Software wzmacnia pozycję SOLIDWORKS jako standardowego oprogramowania do projektowania 3D na profesjonalnym rynku CAD.

Jak wyglądają wspólne plany DPS Software oraz Dassault Systèmes na kolejne 25 lat?

Axel Sptizer: Podstawowym celem wciąż pozostaje dostarczanie użytkownikom z Polski coraz bardziej doskonałych wersji oprogramowania i usług, takich jak wsparcie techniczne, czy szkolenia. Skupiamy się również na rozwoju platformy 3DEXPERIENCE i budowaniu świadomości zalet tego produktu wśród klientów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Produkty z portfolio firmy Dassault Systèmes są kluczową częścią asortymentu DPS Software. Długoletnia współpraca, oparta o wspólne zaufanie i wiarę w proponowane rozwiązania, pozwoliła wychować nowe pokolenie inżynierów w Polsce, którym nie jest obcy termin „innowacja”. Jesteś ciekawy podobnych historii? Przejdź do cyklu #DPSstory.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami