pixel 5 kluczy do sukcesu dzięki zarządzaniu danymi produktu (PDM) - DPS Software

17 / 11 / 2015

DPS Software

5 kluczy do sukcesu dzięki zarządzaniu danymi produktu (PDM)

Jak często tracą Państwo cenny czas, szukając modelu lub pliku? Czy kiedykolwiek musieli Państwo od nowa projektować jakiś model, ponieważ nie mogli Państwo znaleźć pierwotnego projektu? Czy kiedykolwiek poświęcili Państwo czas na stworzenie projektu tylko po to, by dowiedzieć się, że jeden z Państwa współpracowników opracował już wcześniej podobny projekt spełniający Państwa oczekiwania? Jeżeli nie korzystają Państwo ze zintegrowanego systemu zarządzania danymi produktu (PDM – product data management), istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie sytuacje nie są Państwu obce.

Korzystanie ze sprawdzonych projektów i pozyskiwanie większej liczby kontrahentów

We współczesnej gospodarce globalnej, tracenie cennego czasu na szukanie lub odtwarzanie już istniejących projektów może zmniejszyć konkurencyjność firmy, a nawet wyeliminować ją z pola współzawodnictwa. adaptowanie projektów i ich ponowne wykorzystanie może zaoszczędzić istniejących projektów może zaoszczędzić czas personelu i pieniądze firmy. Pozwala również szybciej wprowadzić na rynek nowe produkty, zwiększyć rentowność firmy i zdobyć nowych kontrahentów.

Firmy korzystające ze zintegrowanego systemu PDM mogą optymalizować efektywność ponownego wykorzystywania projektów dzięki skutecznemu rozdzieleniu powiązanych zadań. niniejszy biuletyn przedstawia analizę pięciu kluczowych korzyści płynących z ponownego wykorzystywania projektów i omawia sposób, w jaki oprogramowanie SOLIDWORKS®  Enterprise PDM może pomóc w przełożeniu tej koncepcji na strategię prowadzącą do sukcesu.

PIERWSZY KLUCZ DO SUKCESU – skrócenie czasu projektowania

Czas to coś więcej niż pieniądz. wprowadzanie na rynek nowych produktów lub szybka reakcja na potrzeby rynku odwzorowana w projekcie pozwalająca na wyprzedzenie konkurencji, jest na współczesnym polu współzawodnictwa absolutną koniecznością. gdy weźmiemy pod uwagę napięte terminy, okaże się, iż rozpoczynanie projektowania każdego nowego produktu lub oferty od zera nie nie ma sensu zwłaszcza, że – jak wskazują badania – większość projektów nowych produktów (według niektórych analiz aż 85 procent) zawiera własność intelektualną z wcześniejszych prac.

Przystosowanie istniejących  komponentów  lub  elementów  projektu  do  wykorzystania w nowym projekcie zajmuje znacznie mniej czasu niż rozpoczynanie od nowa. głównym celem ponownego wykorzystania projektów jest spożytkowanie już istniejących prac – poprzez ponowne użycie ich w całości, kiedy to etap projektowania zostaje  zminimalizowany,  bądź  też  poprzez  zmianę  lub  aktualizację,  co  pozwala na skrócenie czasu projektowania. Poza redukcją czasu modelowania ponowne wykorzystanie projektów  prowadzi  do  znacznych  oszczędności  czasu  i  kosztów przy  dalszych  pracach  konstrukcyjnych,  produkcji,  zakupach  (skrócenie  czasu dzięki  mniejszej  liczbie  transakcji  i  sprzedawców  oraz  niższych  kosztach materiałów) i pracach montażowych.

DRUGI KLUCZ – wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań

Mówi się, że nie należy naprawiać czegoś, co działa. istniejące projekty mają tę zaletę, że funkcjonują w obiegu rynkowym i pomyślnie przeszły konfrontację z wymogami klienta. są to sprawdzone koncepcje z konkretną liczbą produktów, ustaloną historią funkcjonowania i znanymi wskaźnikami zwrotów gwarancyjnych. Pracując nad istniejącym projektem, projektant może mieć większą pewność, że produkt będzie działał zgodnie z tym, jak jest promowany.

Biorąc pod uwagę zadowolenie klienta i ewentualną porażkę w danej dziedzinie, wykorzystanie  zweryfikowanej,  sprawdzonej  koncepcji  wiąże  się  z  niższym  ryzykiem niż obranie zupełnie nowego kierunku. wychodząc od wcześniejszego projektu, projektant  może  zachować  zamierzoną  formę,  udoskonalając  go  jednocześnie pod względem estetycznym. Ponowne wykorzystanie projektów może być także źródłem innowacyjnych pomysłów oraz ewentualnych ulepszeń, które w przypadku pracy od zera rzadko bywają   możliwe.

TRZECI KLUCZ – zwiększenie szybkości i precyzji wyceny

Wygranie przetargu przy silnej konkurencji wiąże się z koniecznością szybkiego przedstawienia precyzyjnej wyceny. istniejące projekty i oferty standardowo zawierają dokładne szacunki kosztów i wymagany w przeszłości czas wykonania. Dostęp do informacji o wcześniej wykorzystanych elementach projektu oraz aktualizacja tych danych mająca na celu dostosowanie do bieżącej oferty pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć precyzję szacunków dotyczących nowych projektów.

Poza ułatwianiem sporządzania precyzyjnych ofert przetargowych ponowne wykorzystanie projektów może również przyspieszyć i zoptymalizować proces wyceny pomiędzy producentem a sprzedawcami zewnętrznymi. na przykład dzięki zintegrowanemu systemowi PDM dział zakupów może uzyskać dostęp do modeli i rysunków do celów wyceny, dzięki czemu nie trzeba poświęcać na to czasu projektanta lub inżyniera.

CZWARTY KLUCZ – ograniczenie powtarzalności danych i jednostek asortymentowych

Dane projektowe są siłą napędową każdego producenta. Jednakże jeśli dane takie są nieprawidłowo lub niesprawnie zarządzane oraz źle uporządkowane, mogą utrudnić pracę nad produktami. w większości organizacji znaczna część danych technologicznych zostaje utracona lub jest trudna do odszukania z powodu błędnie sporządzanych dokumentów. Może to prowadzić do powielania danych, niepotrzebnego zwiększenia liczby jednostek asortymentowych (sku – stock keeping units) oraz podnosić koszty przechowywania danych.

Bardziej ekonomiczne jest zredukowanie liczby części w bazie danych. Poza ułatwieniem projektantom dostępu do istniejących elementów i ich ponownego wykorzystania zmniejszenie liczby sku lub numerów części może obniżyć koszty  w całej organizacji. w odwrotnym przypadku – dodanie jednej części oznacza często wydłużenie pracy o wiele godzin, a w konsekwencji skutkuje zwiększonymi kosztami.

PIĄTY KLUCZ – zintegrowanie zasobów globalnych

Dla wielu producentów opracowanie produktu coraz częściej oznacza podejmowanie działań w skali globalnej, co wiąże się z wykorzystywaniem zasobów projektowych i technologicznych z całego świata. w przeszłości wiele ośrodków badawczo-rozwojowych działało niezależnie, a każdy z nich zajmował się projektowaniem i produkcją na własne, konkretne rynki, natomiast dziś coraz więcej firm wykorzystuje swoje umiejętności w zakresie projektowania, wspierając współpracę na skalę światową.

Pozyskiwanie istniejących projektów, niezależnie od tego, czy powstały one w sąsiednim biurze czy też na innym kontynencie, jest znacznie bardziej efektywne. Mimo że do zaspokojenia potrzeb klienta i specyfiki określonego rynku niezbędne są często modyfikacje projektu, możliwość ponownego wykorzystania projektów stworzonych w innej części organizacji z reguły pozwala zaoszczędzić znaczącą ilość czasu i pieniędzy.

Pobierz artykuł w pełnej wersji .pdf do druku!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami