pixel Automatyczna dokumentacja? Stosowanie programów CAM do wszystkich projektów? Poznaj PanelDPS! - DPS Software

08 / 05 / 2023

Maciej Zawistowski

Automatyczna dokumentacja? Stosowanie programów CAM do wszystkich projektów? Poznaj PanelDPS!

Klienci, którzy posiadają aktywną subskrypcję mogą skorzystać z dostępu do aplikacji, która została opracowana przez programistów naszej firmy.

Panel DPS widnieje w SOLIDWORKS jako dodatkowa karta Okienka zadań i jest zbiorem rożnych aplikacji, które mają na celu ułatwienie pracy w SOLIDWORKS, a zwłaszcza w SWOOD. Podzielony został na 3 zakładki:

 • Start – znajdziemy tu informacje kontaktowe i przydatne linki wsparcia technicznego, poradę dnia, najnowsze artykuły z dpstoday.pl oraz inne cenne informacje.
PanelDPS - funkcja start
 • Wsparcie techniczne – jest to formularz kontaktowy z naszym wsparciem technicznym, w którym w prosty sposób wprowadzisz swoje dane oraz opis problemu.
PanelDPS - wsparcie techniczne
 • Centrum SWOOD – w tej zakładce dostępne są wspomniane wcześniej aplikacje, które pomogą nam w pracy w SWOOD. Przyjrzyjmy się zatem bliżej rozwiązaniom, które oferuje Centrum SWOOD:
PanelDPS - Centrum SWOOD
 • Aktualizacja bibliotek SWOOD – Asystent pobierania bibliotek SWOOD wykryje wszystkie różnice pomiędzy lokalnymi plikami, a tymi na serwerach, które zostały zaktualizowane. Analizowane są jedynie pliki w folderach
 • „…\Standard\SWOODDesign\Hardwares\DPS i „…\Standard\SWOODDesign\Swoodbox\DPS” oraz tekstury w folderze „…Standard\SWOODDesign\Materials\Textures
Asystent pobierania bibliotek SWOOD
 • Tworzenie dokumentacji 2D – Aplikacja SWOOD Drawing to narzędzie, które automatycznie wykona dokumentację wybranego złożenia tworząc rysunki poszczególnych formatek w oddzielnych arkuszach lub osobnych plikach. Utworzony zostanie rysunek z widokami całego złożenia i listą materiałową. Na rysunkach części naniesione zostaną wymiary oraz dodana zostanie tabela otworów oraz oznaczone zostaną obrzeża. Na rysunku znajdą się tylko konieczne widoki danej formatki. W ustawieniach aplikacji użytkownik może zdefiniować swoje własne szablony (tak jak widać na zrzucie ekranu poniżej).
PanelDPS - SWOOD Drawing
 • Pokazywanie/Ukrywanie szkiców i geometrii konstrukcyjnej – jest proste narzędzie przyspieszające pracę użytkowników ukrywających w projekcie elementy konstrukcyjne takie jak płaszczyzny i szkice. Jednym kliknięciem możemy ukryć lub pokazać wszystkie konstrukcyjne elementy.
 • Kopiowanie programów CNC Copy CAM – narzędzie stworzone przez producenta (firmę Eficad) służące do kopiowania programów obróbek CAM z jednego pliku na inne. Wystarczy w jednym panelu ustawić odpowiednio automatyczne obróbki, a następnie wskazać go w aplikacji Copy CAM jako plik źródłowy, zdefiniować odpowiednie ustawienia (np. czy dodać czy zastąpić istniejące programy) i wskazać pliki, do których ma zostać dodany program.
 • SWOOD Rx – narzędzie to zwykle używane jest przez specjalistów wsparcia technicznego gdy istnieje potrzeba zgłoszenia problemu do producenta. Pozwala ono na szybkie spakowanie wszystkich plików potrzebnych do otworzenia projektu na innym urządzeniu. Można także dołączyć dodatkowe załączniki, opis problemu oraz zaznaczyć jakiego tematu dotyczy zgłoszenie.
SWOOD Rx 2023 - panel
 • Definicja właściwości okuć – Narzędzie to pozwala zdefiniować właściwości dostosowane dla plików typu Hardware w prosty sposób bez konieczności otwierania ich. Możemy zaczytywać całe foldery plików i określać właściwości na wiele elementów na raz. Po kliknięciu w przycisk Konfiguracja przejść można do okna, w którym możemy stworzyć 2 profile, na które składać się będą określone przez nas kolumny właściwości.
Definicja właściwości okuć - SWOOD
PanelDPS - właściwości okuć

Panel DPS to niezwykle przydatne narzędzie usprawniające pracę i rozwiązywanie problemów w SOLIDWORKS i SWOOD. To istotny czynnik w decyzji o wykupieniu subskrypcji SWOOD!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami