pixel Automatyzacja projektowania w celu redukcji kosztów i zwiększenia rentowności - SOLIDWORKS - DPS Software

20 / 11 / 2015

DPS Software

Automatyzacja projektowania w celu redukcji kosztów i zwiększenia rentowności - SOLIDWORKS

Dzięki wdrożeniu automatyzacji projektowania, producenci konstruujący wyroby na zamówienie mogą w ciągu kilku minut wykonać indywidualne prace inżynieryjne, które dotychczas zajmowały całe dnie. Automatyzacja projektowania pozwala również przyspieszyć i uprościć tworzenie modeli i rysunków SOLIDWORKS oraz dokumentów kosztorysowych i danych produkcyjnych, spełniających praktycznie dowolne wymogi indywidualnego procesu sprzedaży.

Wprowadzenie

W większości współczesnych branż marże są niewielkie i będą ulegały dalszemu zmniejszaniu. nawet w dziedzinach, gdzie marże są solidne, redukcje kosztów są wymuszane przez konkurencję i globalne usługi zewnętrzne. z punktu widzenia historycznego wysokie koszta inżynieryjne przyczyniły się znacznie do presji na zmniejszanie marż, dlatego też podejmowane są liczne próby skrócenia tego procesu oraz zmniejszenia kosztów prac inżynieryjnych. Większość z tych inicjatyw stanowiły rozwiązania miejscowe. mogły one być bardzo ważne same w sobie, lecz nie nadawały się do szerokiego zastosowania. Automatyzacja projektowania stanowi natomiast efektywny sposób zmniejszania kosztów w przypadku dobrze zdefiniowanych, dobrze sprawdzonych działań inżynieryjnych. ma to zastosowanie szczególnie w sytuacjach, gdzie działalność wymaga szybkich i precyzyjnych kosztorysów, rzetelnej inżynierii, a co najważniejsze jak najkrótszego czasu dostawy produktu końcowego.

Czynniki stymulujące automatyzację projektowania

Dla większości firm wspólnym celem jest redukowanie kosztów projektowania. przy podejściu tradycyjnym możliwe są dwie opcje: (1) projektować mniej i dokonać standaryzacji asortymentu produktów lub (2) projektować szybciej.

Pierwsza opcja jest dobra, jeżeli chcemy ograniczyć możliwości wyboru dla swoich klientów. Jednakże presja dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Niedawno wykonane badania wykazały, że 73 procent ogółu respondentów uważa, że indywidualne dostosowanie ma znaczenie krytyczne w przypadku produktów o wartości powyżej 100 000 USD, natomiast kolejne 25 procent uznaje je za nieodzowne nawet dla produktów o wartości poniżej 1 000 USD.

Ten trend będzie coraz silniejszy. Badania CinCom wykazały, że 63 procent inżynierów zauważyło wzrost zapotrzebowania na indywidualnie dostosowane produkty na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a 26 procent przewiduje, że tempo wzrostu będzie zawierać się w przedziale od 25 do 50 procent w nadchodzących dwóch latach.

Druga opcja jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie zadowolenia klientów i zwiększenie marży. Tym niemniej wraz z tym rozwojem związane są zwiększone trudności, zwłaszcza gdy proces projektowania produktów niestandardowych nie jest zarządzany.

Większy rozwój, większe trudności

Oto typowe skargi, jakie słyszymy w firmach, które nie dokonały automatyzacji procesu projektowania:

„Ponieważ ciągle jesteśmy pod presją czasu, często muszę wykorzystywać nieaktualne rysunki, aby ruszyć z pracami. Może to prowadzić do ogromnych pomyłek. od chwili otrzymania zamówienia mamy zwykle sześć tygodni na wykonanie zadania. Niestety przed upływem pięciu tygodni przeważnie nie mamy nawet rysunków.”

„Przygotowanie kosztorysów trwa po prostu zbyt długo. W praktyce odrzucamy niewielkie zapytania, co stanowi około 30 procent ewentualnych zamówień. Ponadto eliminujemy sami z siebie kolejne 30 procent ewentualnych kontraktów, ponieważ nie zdążamy ze złożeniem kosztorysu w  terminie.”

 „Nasz dział sprzedaży ciągle sprzedaje rzeczy, których nie możemy wyprodukować, albo sprzedają rzeczy, których nie możemy wyprodukować w cenie, którą zaoferowano klientowi.”

Rozwiązaniem powyższych problemów jest automatyzacja projektowania. Pozwala ona na szybkie wykonywanie prac inżynieryjnych, a także na szybkie sporządzanie rysunków i dokumentacji. W innym badaniu zadano użytkownikom CAD kluczowe pytania dotyczące procesów projektowania. Wszystkim respondentom badania znane było zagadnienie automatyzacji projektowania, ponieważ pracują oni w różnych branżach, w których korzyści z automatyzacji projektowania zostały udokumentowane. Obejmuje to prawie wszystkie produkty konstruowane na zamówienie i wiele produktów niestandardowych i dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta. Generalnie chodzi o każde przedsiębiorstwo, którego produkty muszą być opracowywane inżynieryjnie dla znacznej części zamówień.

Głównym czynnikiem decydującym o tym, czy automatyzacja projektowania przyniesie korzyści dla firmy lub projektanta jest stopień, w jakim nowe produkty bazują na poprzednich projektach. Blisko dwie trzecie respondentów zasygnalizowało, że znaczna część ich produktów (od 20 do 100 procent) jest pochodną produktów już istniejących. Badanie koncentrowało się na dziedzinach, gdzie automatyzacja projektowania może znacznie poprawić sytuację. Wyniki zostały przedstawione na poniższej liście wymogów stawianych działaniom automatyzacji prac inżynieryjnych w kolejności od najważniejszego:

 • zautomatyzowane tworzenie części, złożeń i rysunków SOLIDWORKS na podstawie zmian w istniejących produktach (88,8%)
 • Automatyczne generowanie dokumentacji produkcyjnej (75,9%)
 • Automatyczne wyszukiwanie i uwzględnianie istniejących danych produktu i obliczeń (61,8%)
 • Automatyczne generowanie ofert handlowych, kosztorysów i dokumentów (51,8%)
 • Automatyczne przygotowywanie danych technicznych produktu przez personel nietechniczny, jak np. dział sprzedaży (45,3%)
 • Automatyczne przygotowywanie danych technicznych produktu oparte na internecie, przez odległy personel sprzedaży lub klientów (30,6%)

Jasne jest, że każdy chce automatyzacji projektowania, jednakże definicja automatyzacji projektowania jest różna w różnych firmach. Czym dokładnie jest automatyzacja projektowania?

Różne firmy działające w licznych branżach poszukują sposobów na zaoszczędzenie czasu i obniżenie kosztów prac inżynieryjnych. W wyniku tego różni dostawcy nazywają terminem „automatyzacja projektowania” różnorodne funkcje i narzędzia. Niestety większość z nich nie stanowi użytecznych mechanizmów automatyzacyjnych, ponieważ nie są w stanie obsłużyć zadania całościowo. W przypadku firm oferujących produkty konstruowane na zamówienie automatyzacja projektowania jest definiowana jako system, który wychwytuje i mniej lub bardziej automatycznie stosuje prace inżynieryjne w celu stworzenia wariantów produktów, co pozwala uzyskać końcowe projekty w najkrótszym czasie.

 • System: sterownik, a nie przypadkowy zbiór funkcji, który zapewnia całościowy tok prac. Systemy automatyzacji projektowania często zarządzają systemami projektowania CAD i automatycznie współdziałają z aplikacjami zarządzania stanami produktu w cyklu (PDM), a także z innymi aplikacjami inżynieryjnymi i biurowymi.
 • Prace inżynieryjne: wszelkie obliczenia, reguły doświadczalne, koncepcje inżynieryjne i wiedza na temat produktu, które składają się na opracowanie wariantu danego produktu.
 • Mniej lub więcej automatyzacji: inteligentne systemy automatyzacji projektowania pozwalają na automatyzację pewnych zadań, zwykle powtarzalnych i żmudnych prac, lecz nie ingerują w inne zadania, będące generalnie domeną inżynierów, którzy potrafią szybko oszacować wymogi projektowe i błyskawicznie dostarczyć kreatywne rozwiązania.
 • Warianty produktów: rodziny produktów opracowane na bazie centralnego lub standardowego projektu, które muszą zostać znacznie zmodyfikowane przez inżynierów przed uzyskaniem pełnej funkcjonalności danego

Z inżynieryjnego punktu widzenia trudności napotykane podczas dostosowywania danego produktu do indywidualnych potrzeb można pokonać, dzięki wykorzystaniu oprogramowania automatyzacyjnego. ten rodzaj oprogramowania ewoluował równolegle z technologią CAD, jako metoda usprawnienia opracowywania indywidualnie dostosowanych produktów. Jej zasada polega na wychwyceniu wewnętrznych reguł projektowania w firmie, czyli uproszczeniu tworzenia wariantów danego projektu.

Automatyzacja projektowania pozwala na szybkie wykonywanie powtarzających się zadań inżynieryjnych, zestawia koszta, pozwalając na precyzyjne oferowanie oraz wymusza decyzje inżynieryjne, które uniemożliwiają personelowi sprzedaży tworzenie specyfikacji produktów niezgodnych z wymaganiami lub niemożliwych do wyprodukowania. Rozważmy przykład typowego projektu przenośnika. Na projekt ma wpływ wiele czynników, takich jak ograniczenia przestrzenne, ciężar, rozmiary oraz odstępy pomiędzy przenoszonymi produktami, rodzaj pasa lub łańcucha, a także układ napędowy. Osoby nieposiadające wykształcenia technicznego mogą myśleć, że wystarczy po prostu wykorzystać bazowy projekt przenośnika wykonany dla ostatniego klienta i przerobić kilka szczegółów, uzyskując w ten sposób nowy przenośnik dla kolejnego klienta. Jednak inżynierowie znają się na tym lepiej. Jeżeli ciężar i rozmiary produktu różnią się od pierwotnego projektu, konieczny będzie szereg obliczeń, aby zapewnić wymagane prędkości i wydajności dla nowego systemu. Jeżeli pierwotny przenośnik przeznaczony jest dla detergentów pralniczych, a nowy dla produktów spożywczych, to przepisy prawne wymagają użycia innych materiałów oraz zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami. Szerszy przenośnik, który przenosi cięższe produkty będzie wymagał większej mocy, natomiast węższy będzie prawie na pewno ekonomiczniejszy w przypadku zastosowania mniejszego silnika i napędu. Jeżeli zachodzi konieczność użycia większej mocy, potrzebne będą znaczne zmiany w geometrii napędu i instalacji silnika. Osłony, poręcze i czujniki z pewnością zostaną zmienione, czemu prawdopodobnie towarzyszyły będą zmiany ram, wsporników i przyrządów metalowych. Nic dziwnego, że ręczne skonfigurowanie nowego przenośnika może zabrać działowi inżynieryjnemu dostawcy przenośników od czterech do ośmiu tygodni.

Czy automatyzacja projektowania jest efektywna i skuteczna?

Systemy automatyzacji projektowania są w użyciu od wczesnych lat 80-tych i przynoszą firmom oszczędności czasowe i finansowe. W ostatnim czasie pewien konstruktor maszyn zdołał wykonać w czasie krótszym od jednej godziny wszelkie prace inżynieryjne, które niegdyś wymagały 80 godzin, dzięki wdrożeniu automatyzacji projektowania. Producent wind może dzisiaj stworzyć kosztorysy i rysunki w ciągu 24 godzin, włączając w to prace inżynieryjne i dokumentacyjne, które kiedyś wymagały kilku tygodni pracy metodami ręcznymi. Firma produkująca belki podnośnikowe może odpowiedzieć klientowi na zapytanie, przedstawiając rysunki ogólne i kosztorys w czasie krótszym od jednej godziny — poprzednio trwało to 16 godzin. Korzyści obejmują nawet niewielkie produkty — wsporniki podzespołów, których ręczna konfiguracja trwała 45 minut w jednej z firm są obecnie gotowe w czasie krótszym od jednej minuty. Tak więc automatyzacja projektowania jest zarówno efektywna, jak i skuteczna.

Mamy dobrą wiadomość: automatyzacja projektowania jest dostępna dla każdego użytkownika SOLIDWORKS dzięki aplikacji DriveWorksXpress, która jest dołączona do każdego pojedynczego stanowiska SOLIDWORKS.

Automatyzacja projektowania w praktyce

Automatyzację projektowania należy postrzegać jako nowy sposób pracy, a nie jako pojedynczy projekt, który wykonywany jest od początku do końca tylko jeden raz. Dzięki automatyzacji projektowania można potraktować każdą część złożenia dosłownie jako zmienny projekt, który można modyfikować danymi wejściowymi. jednakże takie postępowanie byłoby błędem. Pierwszym krokiem jest określenie, które zmienne części wymagają prac inżynieryjnych podczas dokonywania zmian, a które będą generalnie podzbiorem w danym złożeniu. Następnie należy wybrać spośród nich najlepszą kandydaturę dla pierwszego projektu, który polega zwykle na przeprojektowaniu pochłaniającym tak dużo czasu, iż jest to nieopłacalne.

Rozważmy przykładową ilustrację naszego przenośnika. Większość przenośników składa się z ramy, nóg, rolek lub łożysk oraz łańcuchów lub taśm. Jeden lub kilka boków wymaga osłon i poręczy. Niektóre przenośniki składają się z odcinków prostych o minimalnym wzniosie, a inne tworzą spirale wznoszące się lub opadające ze znaczną różnicą wysokości. Konieczne są elementy sterujące i czujniki, napęd oraz łożyskowanie, a także różne inne komponenty, które będą podlegać modyfikacjom w celu sprostania specyficznym wymogom niestandardowym. Ponieważ występuje wiele zmiennych, naiwnym byłoby wyobrażenie, iż możliwe jest zebranie wszystkich danych szczegółowych o wszystkich tych częściach w jednym, opartym na regułach systemie w jednym podejściu.

Od czego należy zacząć? Jaką drogę obrać? Odpowiedź na to pytanie opisuje zadanie, w którym brak początkowych ograniczeń. kluczem jest oczywiście budowa czynności zautomatyzowanych pojedynczymi etapami.

Budowa jednego elementu na raz

Rozpocznijmy od automatyzacji indywidualnych elementów. Nie ma jednak konieczności rozpoczynania od zera. ponieważ DriveWorks pozwala na adaptowanie istniejących złożeń SOLIDWORKS, można uczynić je inteligentnymi poprzez dodanie reguł. W przypadku projektowania systemu przenośników można rozpocząć od pojedynczego szeregu projektów napędów i przekładni zębatych. przy zastosowaniu automatyzacji projektowania można z łatwością stworzyć system, którego dane wyjściowe uwzględniają skrajnie różne geometrie i konfiguracje, uzależnione od takich specyfikacji, jak ciężar produktu, kąt i szerokość przenośnika. można następnie utworzyć regułę, która wybiera określoną liczbę układów napędowych dla danej długości przenośnika. W dalszej kolejności można zbudować reguły, które zautomatyzują projektowanie rolek swobodnych, a następnie komponentów ramy i tak dalej. Nie upłynie dużo czasu, a otrzymamy system generujący przenośniki, który zrealizuje automatyzację projektowania.

Po określeniu rozmiarów i ciężaru produktu, a także wymiarów systemu, DriveWorks obliczy projekt ramy, uzupełni go napędami i elementami swobodnymi, a następnie automatycznie wygeneruje łańcuchy lub taśmy. na tym etapie można dodać funkcje tworzenia rysunków, dokumentów i danych dotyczących systemów przenośnikowych, które będą użyteczne w pierwszej kolejności w kosztorysach handlowych, a w późniejszym czasie w dokumentacji produkcyjnej.

Tworzenie reguł

Dołączanie reguł do projektu podstawowego jest prostym sposobem wyboru modelu SOLIDWORKS, po którym należy postępować zgodnie z instrukcjami interfejsu DriveWorks, który przeprowadza użytkownika przez cały proces. Interfejs DriveWorks wymusza spójny tok prac i pozwala na łatwe dołączanie zmiennych i parametrów, reguł inżynieryjnych oraz niezliczonych działań inżynieryjnych do projektu. W tle aplikacja DriveWorks zarządza wszystkimi relacjami pomiędzy regułami i złożeniami, a także wszelkimi koniecznymi połączeniami pomiędzy modelem DriveWorks i elementami w SOLIDWORKS.

Krok po kroku dodajemy reguły dotyczące nóg, belki i silnika do DriveWorks. W efekcie budujemy pełny model. Dzięki procesowi krok po kroku można uzyskać korzyści na każdym kolejnym etapie. Dla wielu projektów okaże się, że najlepiej zachować widok „od góry w dół”, jednocześnie pracując metodą „od dołu w górę”. Chwila namysłu pozwala na ponowne zainwestowanie czasu już poświęconego na budowę jednego modelu przy tworzeniu kolejnego.

Jak widać, systemy automatyzacji oparte na regułach wychwytują sposób wykonywania prac inżynieryjnych, pozwalając komputerowi na wykonanie znacznej ilości ponownych obliczeń i ponownego modelowania, które zwykle wymagają tak dużo naszego czasu. Systemy te mogą również zarządzać i wyszukiwać szeroki zakres metod projektowania oraz kryteriów zbudowanych przez firmę, włączając w to ważne reguły inżynieryjne, zasady praktyczne oraz informacje na temat produktów, których pominięcie lub zignorowanie może prowadzić do problemów z produktem oraz niezadowolenia   klientów.

Kluczowe kryteria oceny

Inżynierowie wybierają oprogramowanie SOLIDWORKS ze względu na jego rewolucyjny interfejs i potęgę modelowania. Podczas poszukiwania idealnego modelu automatyzacji wymagają oni tej samej dynamicznej kombinacji cech. Niestety nie jest ona dostępna we wszystkich pakietach automatyzacji projektowania. W rzeczywistości okazuje się, że komercyjne modele automatyzacji projektowania są bardzo różne: poczynając od takich, które wymagają zakupu oprogramowania i usług konsultingowych, a skończywszy na modelu DriveWorks, który jest oprogramowaniem łatwym w instalacji i pozwalającym na szybkie budowanie własnych reguł, obliczeń i modeli. Przecież skoro użytkownik dostarcza całe doświadczenie i wiedzę w zakresie produktu, to powinien zachować pełną kontrolę nad tą własnością intelektualną.

Rozwiązania, które wymagają usług konsultingowych, sięgają w przeszłość do pionierskich czasów automatyzacji projektowania. Na początku lat 80 ubiegłego wieku projektowanie inżynieryjne różniło się znacznie od współczesnego. Ogólnie dostępne oprogramowanie CAD działające na małych komputerach było dwuwymiarowe i nie dysponowało interfejsem graficznym. Poważne projekty trójwymiarowe wymagały minikomputerów i najbardziej zaawansowanych aplikacji CAD, co zwykle wymagało wyspecjalizowanych usług konsultingowych podczas instalacji i rozruchu.

Podobnie jak trójwymiarowe projektowanie CAD stało się standardem na rynku, również nowoczesne systemy automatyzacji projektowania oferują opcje dostępne na rynku ogólnym. Niestety wiele systemów automatyzacji projektowania nadal wykorzystuje stare podejście, być może dlatego, że pierwotny model w dalszym ciągu podoba się projektantom systemów. Jeżeli rozważyć system, który wymaga kodowania i utrzymania przez inną firmę – co jest podejściem przestarzałym, od którego firma SOLIDWORKS odeszła ponad dziesięć lat temu – to tak samo należy zerwać z takim systemem.

Oprócz modelu biznesowego, podczas wyboru systemu automatyzacji projektowania należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 1. Łatwość użycia
 1. Łatwość utrzymania
 1. możliwości skalowania
 1. integracja systemu

Łatwość użycia SOLIDWORKS

Gdy firmy rozważają wdrożenie automatyzacji projektowania, interesuje je głównie łatwość użycia systemu, bo przecież któż chciałby inwestować czas i pieniądze w system, który jest tak trudny do skonfigurowania i wdrożenia, że nikt nie będzie go używał? Inżynierom potrzebny jest system działający na sprzęcie, który każdy może zrozumieć – system zbudowany na platformie sprawdzonej w praktyce. System wyposażony w interfejs użytkownika i funkcje integracji pozwala również na współpracę z innymi systemami oprogramowania. W celu wychwycenia reguł inżynieryjnych, dany system musi wykorzystywać aktualne zdolności inżynieryjne zamiast wymagać od inżynierów zdobywania umiejętności z zakresu programowania, integracji systemów i informatyki.

Łatwość utrzymania

Drugim kryterium jest łatwość utrzymania. W większości firm wdrożenie automatyzacji projektowania jest zwykle stymulowane przez jednego lub kilku liderów, którzy potrafią dostrzec korzyści dla siebie i dla całej firmy dzięki zastosowaniu tej technologii. Tym niemniej, w trakcie wdrażania następuje taki etap, w którym system musi wykroczyć swym zasięgiem poza grono pierwotnych inicjatorów. Aby to nastąpiło, potrzebny jest system zrozumiały dla dużej liczby osób i łatwy do utrzymania przez każdego.

Podczas wybierania systemu należy rozważyć następujące kwestie:

 • co stanie się, jeżeli jeden z kluczowych członków zespołu projektowego przejdzie do innej firmy lub gdy wysoce doświadczony i wartościowy członek zespołu przejdzie na emeryturę?
 • co nastąpi, gdy organizacja wprowadzi nowy system operacyjny?
 • co się wydarzy, gdy wprowadzony zostanie nowy sprzęt?
 • czy system automatyzacji projektowania będzie zawsze współdziałał z najnowszą wersją oprogramowania CAD, czy też będzie występowało opóźnienie czasowe?
 • jaki będzie wynik komunikacji i współpracy zespołów projektowych znajdujących się na różnych kontynentach?

Bez względu na zachodzące zmiany konieczne jest zapewnienie kontynuacji wszelkich projektów. System nie tylko musi umożliwiać współpracę z ogólnie dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi, ale także musi być kompatybilny z najnowszymi wersjami używanego oprogramowania CAD. Dodatkowo system powinien umożliwiać udokumentowanie szczegółów wykorzystywanych reguł, a także przedstawiać w jasny sposób ich wyzwalanie, współzależności i wzajemne wpływy.

Możliwości skalowania

Czy dane rozwiązanie zapewnia możliwości skalowania? Innymi słowy, czy można zacząć od niewielkiego systemu i z łatwością rozbudować go do kompletnego rozwiązania? Czy można rozbudować niewielkie projekty automatyzacji oparte na wysoce powiązanych złożeniach do bardziej skomplikowanych systemów?

W praktyce wdrożenie automatyzacji projektowania nie ma ani początku, ani końca. powodzenie systemu zależne jest od podejścia pozwalającego na tworzenie i udoskonalanie procesu, który z czasem rozrasta się. Chodzi o podejście, które automatyzuje coraz więcej prac projektowych i inżynieryjnych, przynosząc jednocześnie coraz większe korzyści dla całej organizacji. Jeżeli system automatyzacji projektowania w firmie nie zapewnia łatwej metody automatyzacji kolejnego komponentu, wówczas zaczynają się kłopoty. Dlatego też konieczna jest pewność, że kolejny krok, krok po nim następujący, a także wszystkie przyszłe kroki mogą być z łatwością dołączone do pierwotnego projektu.

Integracja systemu

Automatyzacja projektowania zwykle rozpoczyna się w dziale inżynieryjnym. Jednakże automatyzacja projektowania może w efekcie przynieść korzyści każdemu pionowi firmy, który współpracuje z działem inżynieryjnym. Aby zaoferować pełne korzyści, dany system automatyzacji projektowania musi umożliwiać integrację z innymi systemami biznesowymi. W idealnym świecie wiele firm dąży do bezproblemowej integracji wszystkich swoich systemów. Nie chcą one duplikacji wysiłków, a większość z nich doświadczyła już problemów związanych z utrzymywaniem kilku odrębnych baz danych klientów zarządzanych przez różne działy. Dlatego też podczas wybierania systemu należy wytypować taki system automatyzacji projektowania, który jest w stanie współpracować z innymi systemami biznesowymi.

Zwrot z inwestycji

Żaden zakup oprogramowanie nie byłby kompletny bez rozważenia zwrotu z inwestycji (ROI). Zwrot z inwestycji ROI dla systemu automatyzacji projektowania uzależniony jest od wielu czynników, w tym niektórych czynników omówionych wcześniej. W oczywisty sposób kluczowym zagadnieniem jest ilość czasu jaka upłynie od rozpoczęcia wykorzystania automatyzacji produkcji.

W przypadku zwykłego programowania krytycznym elementem jest łatwość jego instalacji i użytkowania. Tutaj konieczne jest uwzględnienie szkoleń i umiejętności wymaganych przez osoby, które będą użytkownikami. System, który nie obejmie swym zasięgiem więcej niż kilku wyjątkowo dobrze wyszkolonych inżynierów, nigdy nie zapewni maksymalnego możliwego zwrotu z inwestycji. Podobnie system, który wymaga odrębnego programisty lub stałej pomocy ze strony konsultantów, ma niewielkie szanse na osiągnięcie dobrego zwrotu.

Wreszcie dochodzimy do kwestii szybkości realizacji zwrotu. Zelży to w dużym stopniu od sposobów ustalania celów i kryteriów powodzenia. Rozwiązanie niestandardowe lub oparte na usługach konsultantów może wymagać wielu miesięcy prac, zanim możliwe będzie wprowadzenie specyfikacji produktu i automatyczne wygenerowanie danych wyjściowych. Co więcej, firmy często popełniają błąd, dążąc do uzyskania pełnego rozwiązania od samego początku. Konieczność dokończenia każdego aspektu zadania automatyzacji projektowania przed wykorzystaniem go w normalnej pracy ma bardzo niekorzystny wpływ na zwrot z inwestycji.

Konkluzja

Rozważmy jeszcze raz nasz system przenośnika. Zaimplementowanie w DriveWorks reguł, które automatyzują wybór silników i przekładni zębatych, a także skojarzenie geometrii założenia może zabrać dwa dni. Jednakże zaimplementowanie automatyzacji dla wszystkich przyszłych systemów przenośników, pozwalającej na automatyczne generowanie danych produkcyjnych, rysunków i list materiałów w oparciu o dane wejściowe, odzwierciedlające wymogi indywidualnych klientów, może trwać tydzień. Pomimo, że uchwycenie procesu w DriveWorks trwa dwa razy dłużej niż tworzenie jednego niestandardowego projektu, to przy trzecim nowym zamówieniu zaczną być widoczne wymierne korzyści.

W przypadku zakupu oprogramowania SOLIDWORKS inwestycja ta obejmuje już funkcję DriveWorks, ponieważ DVD zawiera również aplikację DriveWorksXpress. Zidentyfikowanie projektu, złożenia, podzespołu lub części, których automatyzacja jest możliwa, stanowi pierwszy, najważniejszy krok.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami