pixel Badania struktur kompozytowych - moduł analizy MES - DPS Software

24 / 05 / 2016

DPS Software

Badania struktur kompozytowych - moduł analizy MES

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation Premium

W pakiecie znajduje się funkcjonalność umożliwiająca definiowanie wielowarstwowej skorupy kompozytowej dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia. Program używa teorii laminatu kompozytowego będącego specjalnym materiałem ortotropowym, który jest modelowany jako pojedyncza powierzchnia z kilkoma warstwami materiałów ortotropowych. SOLIDWORKS Simulation Premium jest najwyższym pakietem symulacyjnym, który umożliwia:

 • Przewidywanie pęknięcia poszczególnych warstw
 • Wytrzymałość laminatu dla różnych orientacji włókien
 • Międzywarstwowe naprężenie ścinające
 • Przykłady:
  1. Zbiorniki
  2. Panele budowlane
  3. Łodzie
  4. Meblarstwo
  5. Przemysł samochodowy
  6. Astronautyka

Dokumentacja oprogramowania opisuje trzy typy opcji kompozytowych pozwalających zdefiniować układ warstw, grubości, właściwości materiału i orientacje:

1 – Niesymetryczny laminat

charakteryzuje się niesymetrycznym rozmieszczeniem warstw względem powierzchni środkowej. Jest to najbardziej ogólna opcja kompozytu. Ilustracja ukazuje schemat niesymetrycznego laminatu pięciowarstwowego. Różne kolory oznaczają różne właściwości materiału i orientacje. Siatka skorupy jest tworzona na płaszczyźnie środkowej.

Niesymetryczny laminat siatka skorupy solidworks simulation premium

2 – Symetryczny laminat

charakteryzuje się symetrycznym rozmieszczeniem warstw (materiałów, orientacji warstw i grubości) względem powierzchni środkowej. Implikuje to symetryczne grubości warstw, właściwości materiału i orientacje materiału względem płaszczyzny środkowej.

Symetryczny Laminat siatka skorupy solidworks simulation premium

3 – Kompozyt warstwowy

jest szczególnym przypadkiem laminatu symetrycznego, mającym trzy warstwy. Laminaty takie można stosować, gdy wymagana jest większa wytrzymałość na obciążenia zginające. Zaleca się, aby dwie zewnętrzne warstwy były sztywniejsze, wytrzymalsze i cieńsze od warstwy środkowej.

Kompozyt Warstwowy siatka skorupy solidworks simulation premium

Po stronie operatora systemu pozostaje określić ortotropowe właściwości materiału w dwóch kierunkach:  wzdłuż i w poprzek włókien. Następnie należy określić ilość warstw, grubość warstw i ich kąt. Jeśli znamy właściwości materiału możemy oczywiście użyć dowolnego materiału, to nie ma znaczenia, czy jest to kompozyt z włókien węglowych / aramidowych / włókien szklanych.

Jeśli chodzi o zmęczenie: można oczywiście ustawić różne studia w innym układzie i zobaczyć różnice w wytrzymałości na zginanie, lecz dla kompozytów przewidziano przede wszystkim:

 1. Międzywarstwowe naprężenia ścinające pomiędzy dwiema przylegającymi warstwami
 2. Unikatowe kryteria zniszczenia:
  1. Tsai-Hill
  2. Tsai-Wu
  3. Max naprężenie

Dla zobrazowania: tak wygląda okno menadżera definicji skorupy z opcjami kompozytowymi

Menadżer definicji skorupy w SOLIDWORKS Simulation Premium

Kryteria zniszczenia zaimplementowane dla kompozytów:

Kryteria zniszczenia zaimplementowane dla kompozytów

Zachęcam do obejrzenia poglądowego filmu | Simulation Premium

Poznaj pełne możliwości modułu Simulation oraz referencje w wybranych branżach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami