pixel Bookmark Editor, czyli organizacja plików na platformie 3DEXPERIENCE - DPS Software

19 / 04 / 2023

Katarzyna Wrona

Bookmark Editor, czyli organizacja plików na platformie 3DEXPERIENCE

Obszary współpracy tworzone poprzez aplikację 3DSpace służą do przechowywania danych. Mogą one zawierać tysiące plików, które nie są zorganizowane. Pliki nie są uporządkowane w strukturze folderów – tak jak w Eksploratorze plików. Aplikacja 3DSpace nie służy zatem do przeglądania, zarządzania oraz wyszukiwania plików na Platformie 3DEXPERIENCE, pełni natomiast funkcję sejfu, w którym przechowujemy dane.

Użytkownicy >Platformy 3DEXPERIENCE często mylą zastosowanie aplikacji 3DSpace i Bookmark Editor. W tym artykule dowiesz się, czym jest aplikacja Bookmark Editor, do czego służy i jak zacząć z niej korzystać.

Czym jest aplikacja Bookmark Editor?

Bookmark Editor to aplikacja dostępna w ramach roli Collaborative Industry Innovator, umożliwiająca organizowanie danych przechowywanych w chmurze poprzez tworzenie zakładek, przeglądanie informacji oraz zarządzanie tymi danymi. Organizacja plików polega na tworzeniu zakładek, zachowując zhierarchizowaną strukturę – znaną z Eksploratora plików.

Dashboard - pulpit nawigacyjny w aplikacji Bookmark Edition

Dobrym podejściem do korzystania z aplikacji Bookmark Editor jest utworzenie nowego pulpitu nawigacyjnego – Dashboardu – i przeciągnięcie na kartę, przykładowo nazwaną „zarządzanie”, aplikacji Bookmark Editor.

Bookmark Editor - karta zarządzanie

Aby utworzyć nową zakładkę należy przejść do aplikacji Bookmark Editor, następnie wybrać w prawym górnym rogu przycisk „Dodaj zakładkę”.

Funkcja Dodaj Zakładkę - Bookmark Editor

W następnym kroku możemy utworzyć zakładkę znajdującą się w zakładce nadrzędnej- “podzakładkę”. W tym celu należy przejść do utworzonej wcześniej zakładki i w jej wnętrzu utworzyć nową. W ten sposób otrzymamy strukturę, znaną z Eksploratora plików, zawierającą foldery nadrzędne i podfoldery.

Zakładki w zakładce nadrzędnej

Korzystanie z Bookmark Editor - wskazówki

Warto również wspomnieć o przydatnych wskazówkach dotyczących korzystania z Bookmark Editor:

  1. Dostosowanie kolumn

Moje ustawienia w aplikacji Bookmark Editor pozwalają mi na przeglądanie informacji, takich jak:

   • Tytuł pliku
   • Opis
   • Typ pliku (w jakim środowisku powstał plik)
   • Rewizja
   • Czy plik jest wyświetlany w ostatniej rewizji
   • Blokowanie pliku (jeśli plik jest zablokowany, to przez kogo
   • Stan dojrzałości
   • Data modyfikacji
   • Właściciel pliku
   • Przestrzeń współpracy, w której plik jest przechowywany

Organizacja kolumn w moim przypadku wygląda następująco:

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - organizacja kolumn

Jak zdecydować, które kolumny mają być wyświetlane, a które ukryte?

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na którąkolwiek z kolumn i wybrać „Opcje widoku listy drzewa”.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - opcja widoku listy drzewa

W wyświetlonym oknie możemy zdecydować, które kolumny będą wyświetlane, zaznaczając odpowiadające im pole wyboru.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - nazwa kolumny

Aby włączyć kolumnę, w której znajdują się informacje takie, jak CAD Master (Obiekt nadrzędny CAD) – czyli informacje mówiące w jakim środowisku dany plik powstał (np. SOLIDWORKS, xDesign) należy przejść do zaawansowanych opcji w oknie „Opcje widoku listy drzewa”.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - opcje widoku listy drzewa

Następnie przejść do zakładki „Wybierz atrybuty” i wyszukać atrybutu CAD Master (Obiekt nadrzędny CAD) i zaznaczyć przy nim pole wyboru.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - atrybut CAD Master
3DEXPERIENCE Bookmark Editor - CAD Master obiekt nadrzędny CAD

  1. Włączenie rozszerzenia produktów

Dodając pliki, takie jak złożenia, do zakładek aplikacji Bookmark Editor użytkownik nie musi dodawać kolejno wszystkich komponentów należących do tych złożeń. Przy włączonej opcji „Włącz rozszerzenie produktów” dodanie złożenia najwyższego rzędu będzie wystarczające. Po włączeniu tej opcji obok nazwy pliku złożenia pojawi się ikona z plusem, która po rozwinięciu umożliwi nam przeglądanie wszystkich komponentów złożenia.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - włączenie rozszerzenia produktów

Aby włączyć rozszerzenie produktów, należy przejść do Preferencji aplikacji Bookmark Editor i zaznaczyć opcję „Włącz rozszerzenie produktów”.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - włącz rozszerzenia produktów
3DEXPERIENCE Bookmark Editor - edytuj preferencje

  1. Usuwanie plików z zakładek i trwałe usuwanie plików z chmury

Użytkownicy korzystający z Platformy 3DEXPERIENCE z pewnością kiedyś zastanawiali się, jak usunąć pliki zapisane już na Platformę 3DEXPERIENCE. Na Platformie 3DEXPERIENCE usuwanie plików, czyli rezygnacja z dalszego przechowywania ich w chmurze, nie jest skomplikowane, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić.

Użytkownicy bardzo często próbują usuwać pliki z poziomu aplikacji 3DSpace, ale tam tej opcji nie znajdą. Jak już wcześniej wspominałam w tym artykule, aplikacja 3DSpace służy nam jako sejf na pliki, natomiast zarządzanie nimi odbywa się poprzez aplikację Bookmark Editor.

Za pomocą, której aplikacji możemy usunąć pliki już wiemy. Teraz wystarczy przejść do aplikacji Bookmark Editor, wybrać plik, który chcemy usunąć i zaznaczyć opcję „usuń”.

Pierwsza opcja usuwania służy do usunięcia danej zawartości z zakładki (plik nie zostanie usunięty trwale z chmury), natomiast druga opcja posłuży do trwałego usunięcia zawartości z chmury.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - funkcja usuwania plików

Co, jeśli chcemy usunąć całe złożenie? Czy konieczne jest zaznaczanie wszystkich plików po kolei?

Nie, po kliknięciu „Usuń” wystarczy zaznaczyć „Uwzględnij obiekty strukturalne” i wtedy zostanie usunięte całe złożenia wraz z jego komponentami.

3DEXPERIENCE Bookmark Editor - usuń produkt fizyczny

Kreator oferty

Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
Skontaktuj się z nami