pixel Fazka o zmiennym skoku – to możliwe także w SOLIDWORKS - DPS Software

11 / 08 / 2017

DPS Software

Fazka o zmiennym skoku – to możliwe także w SOLIDWORKS

Kolega, którego ojciec ma zakład kamieniarski, postanowił zaprojektować pomnik w 3D. Zatrzymał się na fazce i nie mógł sobie poradzić. Wyzwaniem dla niego okazała się fazka ze zmiennym skokiem. Przy zaokrągleniu możemy wybrać „Zmienny promień (Variable size)”. W przypadku fazy takiej możliwości nie mamy. Co nie znaczy, że nie da się tego w SOLIDWORKS wykonać. Zapewne jest kilka możliwości. Ja pokaże jak to zrobić przy wykorzystaniu narzędzi do powierzchni.

Mając już gotową płytę wymagająca jedynie wykonania potrzebnych faz wybieramy narzędzie „Sfazowanie (Chamfer)” i wykonujemy fazkę o potrzebnym maksymalnym wymiarze np. 20mm. Następnie usuwamy „Usuń ścianę (Delete face)” wybrane powierzchnie uzyskując obiekt powierzchniowy.

Przystępujemy do tworzenia pożądanej fazy. Po kolei wykorzystujemy „Cofnij przycięcie powierzchni (Untrim surface)”, następnie „Przytnij powierzchnię (Trim surface)”. Nasza faza będzie miała na początku 3mm i będzie rozszerzała się do 20mm na końcu.

Kolejny krok to uzupełnienie powierzchni górnej za pomocą narzędzia „Powierzchnia według granicy (Boundary surface)” oraz szkicu. Tworzymy szkic w którym łączymy linią prosta dwa wierzchołki jak na zdjęciu poniżej.

Analogicznie postępujemy przy powierzchni bocznej.

Pozostało nam już tylko stworzenie trzeciej ściany i fazka gotowa.

Takie fazki jesteśmy w stanie wykonać nie tylko po linii prostej ale również po łuku.

Oczywiście na koniec łączymy wszystkie powierzchnie narzędziem “Połącz powierzchnie (Knit surface)” zaznaczając opcję “Spróbuj uformować bryłę (Try to form solid)” i otrzymujemy obiekt bryłowy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami