pixel Jak kształcić studentów, by odnosili sukcesy na rynku pracy? Rozmowa z profesorem Ihorem Rokachem z Politechniki Świętokrzyskiej - DPS Software

21 / 11 / 2016

DPS Software

Jak kształcić studentów, by odnosili sukcesy na rynku pracy? Rozmowa z profesorem Ihorem Rokachem z Politechniki Świętokrzyskiej

– Odczuwam satysfakcję z sukcesów moich studentów. Pracują w największych światowych koncernach, uczestniczą w niezwykle ciekawych projektach i, z tego co wiem, po prostu lubią to, co robią. Czy nauczyciel może oczekiwać czegoś więcej? – o tym, jak uczelnia może wspierać swoich studentów i absolwentów i o zaangażowaniu w rozwój oprogramowania SOLIDWORKS mówi dr hab. Ihor Rokach – profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej. Przeczytajcie naszą rozmowę.

Z Pana inicjatywy powstała baza absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej posiadających certyfikaty SOLIDWORKS inne niż podstawowy certyfikat CSWA. Czemu ma służyć taki katalog?

Powstanie bazy absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, którzy posiadają certyfikaty SOLIDWORKS jest częścią szerszego projektu promocji naszych absolwentów, który teraz jest wdrażany na naszej uczelni. Sama baza pozwala nam osiągnąć kilka celów.

Pierwszym jest wspomniana już promocja najlepszych absolwentów. Drugim celem jest popularyzacja informacji o certyfikatach wśród pracodawców. Niestety ich wiedza na temat procesu certyfikacji i zakresu wiedzy i umiejętności, który jest wymagany do zdobycia każdego z certyfikatów nie jest jeszcze zbyt głęboka. Szczególnie dotyczy to małych firm. Ale w miarę tego, jak kolejne roczniki absolwentów objętych programem uzyskiwania certyfikatów kończą naszą uczelnie sytuacja się zmienia. Pracodawcy natychmiast zauważyli znaczną różnicę pomiędzy osobami posiadającymi certyfikat i „zwykłymi” absolwentami, szczególnie w początkowym okresie zatrudnienia.

W ciągu ostatniego roku certyfikat SOLIDWORKS uzyskało sześćdziesięciu studentów Politechniki Świętokrzyskiej (źródło: K.Dziewit / Politechnika Świętokrzyska)

Czy baza absolwentów już spełnia swoje zadania?

Z dużą satysfakcją odnotowuję pierwsze pozytywne skutki naszej pracy. Już mamy pierwsze oferty pracy, w których zamiast długiej „wyliczanki” wymaganych umiejętności w zakresie CAD wymieniane są nazwy odpowiednich certyfikatów. Szczególnie cieszy mnie fakt, że już pierwsze firmy z naszego regionu wysyłają oferty zatrudniania bezpośrednio do absolwentów z naszej bazy. Tu muszę szczególnie podziękować pracownikom naszego Biura Karier, którzy bardzo szczegółowo informują potencjalnych pracodawców o uczelnianej bazie najlepszych absolwentów.

Kolejnym efektem powstania bazy jest znaczny wzrost zainteresowania uzyskaniem certyfikatów przez studentów. Zauważyli, że jest to jedna z nielicznych możliwości prawdziwej weryfikacji swoich umiejętności i wiedzy oraz zdobycia czegoś, co ma realną wartość na rynku pracy. Wolne miejsca na comiesięczny egzamin certyfikacyjny zaczęły znikać już po kilku dniach od początku ich rezerwacji, więc musieliśmy zmienić regulamin tak, żeby stworzyć preferencje dla ostatnich roczników.

Justyna Skrzyniarz z Politechniki Świętokrzyskiej zdobyła wyróżnienie MES w 15 edycji Studenckiego Konkursu Projektowego SOLIDWORKS

Studenci Politechniki Świętokrzyskiej startują w prestiżowych konkursach, m.in. w Studenckim Konkursie Projektowym SOLIDWORKS czy w European Rover Challenge, zawodach studenckich łazików marsjańskich – i odnoszą liczne sukcesy. Co na to wpływa, jakie wsparcie studenci otrzymują od kadry dydaktycznej?

Na razie u nas jest tak, jak na większości polskich uczelni – uczestniczenie we wspomnianych konkursach opiera się wyłącznie na pasji i zaangażowaniu nielicznych grup studentów i wykładowcówBrakuje kompleksowego podejścia, w którym uczestniczenie w ambitnych projektach byłoby ważną częścią składową procesu dydaktycznego.

Razem z firmą SOLIDWORKS i przy osobistym wsparciu jej Dyrektora ds. Edukacji pani Marie Planchard od tego roku prowadzimy eksperyment, polegający na zmianie programu zajęć dydaktycznych dla jednej wybranej specjalności („Systemy CAD/CAE” na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn) w taki sposób, żeby czynności, które wcześniej uważane były za „dodatkowe” (np. uzyskiwanie certyfikatów lub uczestniczenie w konkursach) stały częścią procesu nauczania. Życie pokaże, na ile realne i skuteczne jest takie podejście.

Działa też Pan aktywnie poza uczelnią. Niedawno zwyciężył Pan w teście SOLIDWORKS 2017 Beta (kategoria Simulations), przyczyniając się rozwoju oprogramowania SOLIDWORKS. Czy i – jeśli tak- to dlaczego również studenci powinni angażować się w pozauczelniane inicjatywy?

Częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. Uczestniczenie w konkursie SW2017 Beta Contest uważam za bardzo pouczające i wszechstronnie kształcące dla każdego uczestnika. Pozwala nie tylko bardzo dobrze poznać nowy produkt, ale i poznać ludzi, którzy go tworzą, zrozumieć ich motywację i planowany kierunek dalszego rozwoju najpopularniejszego na świecie programu CAD. Każdy zgłoszony błąd w programie wywołuje krótszą lub dłuższą dyskusję z inżynierami firmy Dassault Systemes, która dość często pozwala obydwu stronom nauczyć się czegoś nowego. Bardzo żałuje, że studenci nie mogą uczestniczyć w tym konkretnym konkursie. To właśnie ich niekonwencjonalne działania pozwalają zlokalizować bardzo nietypowe błędy w tym programie.

Obejrzyj film – zespół inżynierów Politechniki Świętokrzyskiej „Impuls” zajął drugie miejsce w zawodach European Rover Challenge 2016. (źródło: YouTube/ materiały Politechniki Świętokrzyskiej)

Dodatkowo współpracuje Pan z SOLIDWORKS jako Research Associate. Posiada też Pan certyfikat SOLIDWORKS Accredited Educator. Co oznaczają te tytuły? Jakie korzyści ma ich posiadacz?

Na razie tytuły te oznaczają same kłopoty. Polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest prosta i jednostronna – głównym (a w praktyce – jedynym) parametrem, na podstawie którego oceniana jest praca pracownika naukowo-dydaktycznego jest ilość punktów zdobytych poprzez publikacje naukowe. Więc o żadnych „wymiernych” korzyściach z zaangażowania w proces dydaktyczny i podniesienie poziomu nauczania nie ma mowy, na co wskazuje zresztą znikomo mała liczba wykładowców na polskich uczelniach, którzy posiadają jakikolwiek profesjonalny certyfikat SOLIDWORKS. Warto odnotować fakt, że na każdej z czołowych uczelni technicznych USA można znaleźć jedną lub kilka osób o najwyższej kwalifikacji, którą potwierdza certyfikat CSWE. Niestety, nie znajdziemy nikogo o podobnych kwalifikacjach na polskich uczelniach.

Jedyną, ale dla mnie najważniejszą “korzyścią” jest satysfakcja z sukcesów moich studentów. Pracują w największych światowych koncernach, uczestniczą w niezwykle ciekawych projektach i, z tego co wiem, po prostu lubią to, co robią. Czy nauczyciel może oczekiwać czegoś więcej?

Dziękujemy za rozmowę.

Firma DPS Software od blisko 19 lat dostarcza oprogramowanie SOLIDWORKS Education Edition na Politechnikę Świętokrzyską. Uczelnia kształci około 9 000 studentów na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach, zatrudnia 514 nauczycieli akademickich. Politechnika jest też liderem w zdobywaniu certyfikatów SOLIDWORKS. W ciągu ostatniego roku uzyskało go sześćdziesięciu studentów uczelni.

W związku z ograniczonym dostępem do oprogramowania SOLIDWORKS przez studentów i pracowników oraz rozdrobnieniem licencji na poszczególne wydziały uczelnia postanowiła scalić posiadaną licencję oraz rozbudować ją do poziomu obejmującego wszystkie wydziały i wszystkich studentów. W ten sposób powstał największy SOLIDWORKS Campus w Polsce składający się z 2000 licencji SOLIDWORKS, 2 licencji badawczych i licencji SOLIDCAM.

DPS Software wspiera uczniów i studentów w nauce i poszerzaniu swojej wiedzy, dostarczając oprogramowania CAD /CAD/PDM/PLM do uczelni wyższych, jednostek badawczych i szkół. Łącznie to ponad 100 instytucji. Firma współpracuje też z około 35 kołami naukowymi. Studenci otrzymują licencje 3D CAD SOLIDWORKS i CAM, mogą też nieodpłatnie uzyskać certyfikaty SOLIDWORKS. Dodatkowo DPS Software organizuje szkolenia dla młodych inżynierów na uczelniach i w centrach szkoleniowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami