pixel Nowości w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2019 – TOP 10 CAD 3D - DPS Software

24 / 10 / 2018

DPS Software

Nowości w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2019 – TOP 10 CAD 3D

Rozwiązania CAD 3D firmy SOLIDWORKS stanowią fundament całego pakietu programów SOLIDWORKS, który obejmuje narzędzia do projektowania, symulacji i weryfikacji, szacowania kosztów, kontroli możliwości produkcyjnych, produkcji wspieranej komputerowo, projektowania zgodnego z zasadami ekologii, komunikacji technicznej i zarządzania danymi.

Narzędzia SOLIDWORKS zapewniają w pełni asocjatywną, realizowaną w pojedynczym oknie integrację z oprogramowaniem CAD 3D SOLIDWORKS. Wszystkie produkty SOLIDWORKS współpracują ze sobą, korzystając z tych samych danych projektowych, dzięki czemu każda zmiana jest aktualizowana automatycznie we wszystkich aplikacjach. Nowy SOLIDWORKS 2019 to ulepszenia oparte o doświadczenia użytkowników, które usprawniają proces projektowania i wytwarzania produktów.

Poznaj nowości w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2019 CAD 3D – TOP 10

1.

Modelowanie siatek otwiera nowe możliwości projektowania

 • Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję
  wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D
 • Możliwość używania plików siatki tak, jakby były bryłami,
  dzięki nowej segmentacji siatki
 • Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach
  geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia przecinania
Korzyści:

Zwiększone możliwości operowania na siatkach, usprawnienie inżynierii wstecznej i optymalizacji topologii.

2.

Nowe sposoby interakcji z SOLIDWORKS

 • Obsługa pokrętła z Microsoft Surface Studio
 • Udoskonalenia w zakresie rozpoznawania gestów szkicu,
  w tym splajnów i szczelin
 • Ulepszone gesty trybu dotykowego – obejmujące kopiowanie,
  zaznaczanie i przeciąganie oraz blokadę obrotu 3D
 • Spersonalizowane karty okienka zadań
Korzyści:

Zwiększona produktywność dzięki najnowszym urządzeniom i interfejsom SOLIDWORKS.

3.

Zwiększona produktywność SOLIDWORKS dzięki rzeczywistości rozszerzonej

 • Uproszczenie drogi z SOLIDWORKS do rzeczywistości
  rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) dzięki nowej opcji
  eksportu o nazwie Rzeczywistość Poszerzona (XR)
 • Pełna obsługa najnowszych typów kart grafcznych
  pozwala na zwiększenie ilości klatek na sekundę
Korzyści:

Wyższa wydajność i nowe sposoby interakcji z danymi CAD w trybach rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

4.

Szybsze tworzenie i praca z dużymi złożeniami

 • Twórz nowe złożenia w trybie „przeglądania dużego projektu”
 • Większa kontrola i użyteczność w zakresie ochrony własności
  intelektualnej dzięki ulepszonemu narzędziu Defeature
 • Zapisywanie złożeń jako części wieloobiektowych zapewnia
  więcej opcji i większą kontrolę
 • Automatyczne blokowanie obrotu łączników z biblioteki Toolbox
Korzyści:

Znaczne zwiększenie wydajności i optymalizacja toku pracy w przypadku dużych złożeń.

5.

Szybsza i bezproblemowa współpraca

 • Nowe opcje eksportu dla AEC i 3D Interconnect obsługują teraz import IFC
 • Trójwymiarowe adnotowanie części i złożeń (również
  z obsługą pióra/sterowania dotykowego)
 • Animacje można teraz eksportować do formatu .mp4, .fv,
  .mkv, .png i .jpg
Korzyści:

Więcej opcji importowania i eksportowania w celu ułatwienia współpracy.

6.

Zwiększone możliwości eDrawings

 • Wszystkie funkcje pomiarów, zaznaczania i rozstrzelania są
  teraz dostępne w eDrawings Viewer
 • Obsługa przeglądania nowych plików — JT, Parasolid, NX, ACIS
 • Oprogramowanie eDrawings Professional może teraz
  zapisywać w formacie HTML 3D w celu udostępniania plików
  w przeglądarce oraz w rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej
Korzyści:

Nowe możliwości udostępniania danych SOLIDWORKS i przeglądania innych formatów.

7.

Nowe, wydajne narzędzia do modelowania części

 • Częściowe zaokrąglenie i sfazowanie
 • Wykrywanie interferencji w częściach wieloobiektowych
 • Uproszczone wstawianie części z określoną konfiguracją
 • Połączone parametry materiałów i arkusza blachy dla blach
Korzyści:

Dodatkowe możliwości, dzięki którym modelowanie części w oprogramowaniu SOLIDWORKS jest wydajniejsze niż dotychczas.

8.

Większa elastyczność o kontrola rysunków

 • Widoki usuniętych sekcji umożliwiają wyświetlanie rozcięć
  modelu w wybranych lokalizacjach
 • Wskaźnik postępu otwierania rysunku
 • Edycja grubości granicy komórek
 • Niestandardowe znaczniki tabel otworów, numery i kolejności
Korzyści:

Nowe możliwości tworzenia widoków i większa kontrola nad rysunkami.

9.

Adnotacje 3D dla każdego

 • Narzędzie DimXpert Wymiarów nazywa się teraz
  MBD Dimension
 • MBD Dimension dostępne jest dla złożeń w oprogramowaniu
  SOLIDWORKS w wersji Standard i powyżej
 • Przenoszenie adnotacji ze źródła do części wyprowadzonych
  i odbitych w lustrze
 • Notatki, tabele i linie tabel gięcia arkusza blach w MBD
Korzyści:

Przyspieszenie dalszych procesów w zakresie wymiarów i tolerancji 3D.

10.

Wydajniejsze tworzenie konstrukcji spawanych

 • Łatwe pozycjonowanie szkicu profilu konstrukcji spawanej
 • Udoskonalenia wykończenia narożników
 • Wieloedycyjne profile konstrukcyjne
Korzyści:

Większa wydajność podczas pracy z profilami konstrukcyjnymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami