pixel Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage – zarządzanie danymi rozproszonymi - DPS Software

23 / 11 / 2017

DPS Software

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage – zarządzanie danymi rozproszonymi

Katalog produktów firmy SOLIDWORKS do zarządzania DDM (Document Data Management – system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji) składa się z wyspecjalizowanych aplikacji, tworzonych na bazie prostego systemu zarządzania danymi produktów (PDM). Jest on modyfikowany na potrzeby użytkowników aplikacji CAD, tak aby można było zarządzać w zaawansowany sposób danymi i korzystać z platform wyszukiwania.

 

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage

Zaawansowany system zarządzania danymi, poszerza możliwości w zakresie oferowanego przez SOLIDWORKS PDM globalnego zarządzania plikami i integracji z innymi programami. Jest niezbędnym składnikiem platformy DDM:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI| SOLIDWORKS Manage zapewnia informacje niezbędne pracownikom do wykonywania ważnych zadań, a także informacje ogólne, które pozwalają na lepsze planowanie i wykorzystywanie zasobów:

 • Zarządzanie etapami i terminami realizacji projektów
 • Wyświetlanie informacji o posiadanych i wykorzystywanych zasobach
 • Możliwość dołączania pozycji, plików i wyświetlania elementów do realizacji
 • Wykorzystywanie zadań użytkowników i harmonogramów czasowych do monitorowania postępu prac

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI | oprogramowanie SOLIDWORKS Manage to wszystkie narzędzia potrzebne do zdefiniowania produktu, zebrane w jednym miejscu. Dane obejmują zarówno modele CAD, dokumentację lub pozycje baz danych:

 • Tworzenie, edycja i porównywanie list materiałów (BOM) na podstawie produktów i plików
 • Automatyczne lub selektywne tworzenie pozycji dla konfiguracji SOLIDWORKS
 • Listy BOM rysunków SOLIDWORKS i numery pozycji

ZARZĄDZANIE PROCESEM | SOLIDWORKS Manage upraszcza firmowe procesy, automatyzuje tworzenie dokumentacji i pozwala udziałowcom szybciej podejmować decyzje, od nowych produktów po sprzedaż, marketing, produkcję czy pomoc techniczną:

 • Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich firmowych procesów
 • Dołączanie odpowiednich pozycji i plików, możliwość zatwierdzania ad hoc i tworzenia zadań dla użytkowników

PULPITY I RAPORTY | SOLIDWORKS Manage to szybki dostęp do najważniejszych danych w przystępnym formacie, co ułatwia podejmowanie właściwych decyzji:

 • Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznych z najważniejszymi danymi
 • Konfiguracja raportów zgodnie z normami firmy, publikacja automatyczna lub na żądanie

Funkcjonalność narzędzia SOLIDWORKS Manage to:

 • Bezpieczny dostęp
 • Kontrola poprawek
 • Wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych projektowych
 • Dane do audytów
 • Zintegrowane wyszukiwanie
 • Wyszukiwanie zaawansowane, opcja Ulubione
 • Zintegrowany podgląd eDrawings
 • Podgląd różnych typów dokumentów
 • Możliwości skalowania
 • Automatyczne tworzenie pliku neutralnego
 • Konfiguracja niestandardowa
 • Zautomatyzowany import i eksport danych
 • Generowanie numerów seryjnych
 • Rozproszone zespoły projektowe
 • Zdalny dostęp
 • Podstawowy proces zatwierdzania
 • Automatyczny proces zatwierdzania
 • Powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Zarządzanie projektem i procesem
 • Zadania użytkownika
 • Pulpity i raporty

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami