pixel Platforma 3DEXPERIENCE - TOP 10 - DPS Software

15 / 06 / 2023

Tomasz Jęczarek

Platforma 3DEXPERIENCE - TOP 10

Platforma chmurowa 3DEXPERIENCE oferuje wiele korzyści biznesowych. Poznaj 10 najważniejszych z nich.

UWAGA!

Już od dnia 01.07.2023 zestaw narzędzi chmurowych 3DEXPERIENCE będzie częścią każdej licencji SOLIDWORKS 3D CAD. Poznaj możliwości rozwiązania już teraz i zyskaj na konkurencyjności.

1. Łączenie ludzi

Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia łatwe i efektywne współdzielenie informacji, projektów i pomysłów między członkami zespołu. Dzięki temu można zwiększyć współpracę, zwiększyć produktywność i skrócić czas wprowadzania produktu na rynek.

2. Łączenie danych

Platforma zapewnia scentralizowany dostęp do wszystkich danych związanych z projektem, niezależnie od ich rodzaju czy formatu. Można przechowywać, zarządzać i udostępniać pliki, dokumenty, modele 3D, informacje o produkcie itp. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do najaktualniejszych danych, co pomaga w unikaniu błędów i zapewnia spójność informacji.

Łączenie danych

3. Łączenie aplikacji

3DEXPERIENCE to platforma zintegrowanych aplikacji biznesowych, które są połączone w jednym ekosystemie. Umożliwia to płynne przepływanie danych i informacji między różnymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak CAD, CAM, PDM, PLM itp. Integracja tych aplikacji ułatwia pracę i eliminuje potrzebę korzystania z wielu niezależnych systemów.

Integracja aplikacji biznesowych

4. Łączenie procesów

Platforma wspiera zarządzanie pełnym cyklem życia produktu, łącząc różne etapy i procesy w spójną całość. Można tworzyć i zarządzać procesami projektowymi, zarządzaniem zmianami, planowaniem produkcji, kontrolą jakości itp. Integracja procesów pomaga w usprawnianiu działań, identyfikowaniu błędów i skracaniu czasu realizacji projektów.

Łączenie procesów

5. Bezpieczeństwo danych

3DEXPERIENCE zapewnia zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie danych itp. Chroni to poufne informacje i wrażliwe dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub kradzieżą. Platforma spełnia również rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i zgodności przemysłowej.

Bezpieczeństwo danych w 3DEXPERIENCE

6. Mobilność

Platforma jest dostępna z różnych urządzeń, takich jak komputery, smartfony i tablety. Można łatwo uzyskać dostęp do danych i aplikacji 3DEXPERIENCE, niezależnie od lokalizacji. Mobilność umożliwia pracę zdalną, współpracę zespołową i szybkie podejmowanie decyzji w terenie.

Mobliność i dostępność na wielu urządzeniach

7. Elastyczność skalowania

Platforma chmurowa 3DEXPERIENCE oferuje elastyczność w zakresie skalowania zasobów w zależności od potrzeb biznesowych. Można dostosować pojemność dysku, moc obliczeniową i inne zasoby w zależności od wymagań projektu. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i unikanie nadmiernych kosztów.

8. Szybkie wdrażanie

Dzięki chmurowej naturze platformy, wdrożenie i uruchomienie są stosunkowo szybkie i proste. Nie trzeba inwestować w infrastrukturę ani sprzęt, a wszystkie aktualizacje i poprawki są automatycznie wdrażane. Można skoncentrować się na swojej działalności biznesowej, zamiast martwić się o technologiczne aspekty.

Szybkie wdrażanie

9. Analityka i raportowanie

Platforma 3DEXPERIENCE oferuje rozbudowane narzędzia analityczne i raportowe, które umożliwiają monitorowanie i analizowanie różnych aspektów projektu i procesów biznesowych. Można gromadzić dane, generować raporty, identyfikować trendy i podejmować decyzje.

Analityka i raportowanie w 3DEXPERIENCE

10. Oszczędność kosztów

Wykorzystanie platformy chmurowej 3DEXPERIENCE może przynieść znaczne oszczędności kosztów. Nie trzeba inwestować w drogie oprogramowanie i infrastrukturę, płaci się tylko za wykorzystywane zasoby. Ponadto, zwiększona produktywność, lepsza współpraca i skrócenie czasu dostarczania produktu na rynek mogą przynieść znaczne korzyści finansowe.

Podcast "Przemysł w chmurze", czyli okiem ekspertów o platformie 3DEXPERIENCE

Czym jest 3DEXPERIENCE?

3DEXPERIENCE jest kompleksowym środowiskiem biznesowym opracowanym przez firmę Dassault Systèmes, które opiera się na dwóch kluczowych paradygmatach:

  • „oparty na modelu” (sterowany modelem)
  • „połączony cyfrowo”

Te dwa paradygmaty są fundamentem filozofii i funkcjonalności 3DEXPERIENCE.

Oparty na modelu

Pierwszy paradygmat – „oparty na modelu” – oznacza, że 3DEXPERIENCE działa na podstawie wirtualnego modelu 3D, który jest centralnym punktem dla wszystkich danych, informacji i procesów związanych z projektem. Model ten może obejmować zarówno geometrię trójwymiarową, jak i parametry, właściwości materiałów, analizy symulacyjne, scenariusze montażu, dokumentację techniczną i wiele innych aspektów. Wszystkie te dane są zintegrowane w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron, takich jak inżynierowie, projektanci, dostawcy, klienci itp.

Dzięki temu podejściu „opartemu na modelu”, użytkownicy mogą współpracować w czasie rzeczywistym, wprowadzać zmiany w modelu i obserwować ich skutki w całym ekosystemie projektu. To eliminuje tradycyjne bariery i opóźnienia wynikające z konieczności synchronizacji różnych wersji dokumentów i danych oraz pozwala na szybkie podejmowanie decyzji na podstawie rzeczywistych informacji.

Połączony cyfrowo

Drugi paradygmat – „połączony cyfrowo” – odnosi się do sposobu, w jaki 3DEXPERIENCE łączy różne dziedziny, procesy i osoby zaangażowane w projekt. Dzięki temu środowisku można integrować wiele różnych aplikacji i narzędzi, takich jak projektowanie CAD, symulacje CAE, zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), zarządzanie dostawcami, zarządzanie relacjami z klientami itp. Wszystkie te elementy są połączone w jednym spójnym systemie, co umożliwia płynne przepływanie informacji między nimi.

Dzięki połączeniu cyfrowemu użytkownicy mogą mieć dostęp do pełnej historii projektu, informacji o produkcie, komunikacji zespołowej, analiz i wyników symulacji. To umożliwia lepsze zrozumienie kontekstu projektu, podejmowanie lepszych decyzji i zwiększenie produktywności.

W połączeniu, te dwa paradygmaty – „oparty na modelu” i „połączony cyfrowo” – stanowią podstawę filozofii 3DEXPERIENCE. Pozwalają one na kompleksowe zarządzanie cyklem życia produktu, usprawnienie procesów projektowych, zwiększenie efektywności, umożliwienie współpracy międzydziedzinowej i zwiększenie innowacyjności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami