pixel PMDesk 2016 Service Pack 2 już dostępny – zarządzanie dokumentacją projektową - DPS Software

07 / 04 / 2016

DPS Software

PMDesk 2016 Service Pack 2 już dostępny – zarządzanie dokumentacją projektową

Dostępna jest najnowsza wersja systemu PMDesk 2016 Service Pack 2.0. Najnowsza wersja PMDesk (zarządzanie dokumentacją projektową) wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień wspomagających zarządzanie portfelem projektów.

Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu. W celu aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl) w celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji.

Najważniejsze zmiany w PMDesk SP2:

 • Szersza integracja PMDesk z system SOLIDWORKS PDM. Nowa wersja PMDesk pozwala, podczas zmiany stanu pliku w systemie PDM, na zmianę procentowego postępu prac przy danym zadaniu. Dodatkowo w nowej wersji PMDesk możliwe jest dodawanie zadań bezpośrednio na plikach SOLIDWORKS PDM i przydzielanie ich do projektów w systemie PMDesk.
 • Grupowanie zadań. Zadania wyświetlane na liście zadań do wykonania można wyświetlać teraz pogrupowane według nazwy projektu. Zachowana została również wcześniejsza funkcjonalność pozwalająca na wyświetlanie zadań w kolejności ich terminu wykonania. Użytkownik może samodzielnie wybrać, która opcja wyświetlania zadań bardziej mu odpowiada.
 • Rozszerzenie funkcjonalności w wykresie Gantta. W wykresie Gantta możliwe jest definiowanie kamieni milowych oraz oznaczenie ich odpowiednimi kolorami.
 • Możliwość tworzenia snapshotów projektów. System w nowej wersji pozwala na zapisywanie zrzutów z aktualnego obrazu wykresu Gantta do archiwum. W kolejnych wersjach systemu planowa jest dodatkowa funkcjonalność pozwalająca porównywać snapshoty do aktualnego stanu projektu.
 • Eksport i import wykresów Gantta razem z relacjami. Poprzednia wersja systemu PMDesk pozwalała eksportować dane projektów do plików CSV i XML. Nowa wersja systemu rozszerza tą funkcjonalność o możliwość eksportu/importu danych razem z połączeniami pomiędzy poszczególnymi zadaniami.
 • Większe możliwości filtrowania listy projektów. Dodano możliwość filtrowania projektów po numerze, nazwie projektu oraz z możliwością zaznaczenia wielu elementów z list filtrowania.
 • Wyświetlanie kosztów zasobów. W oknie definiowania zadania jest wyświetlany, oprócz nazwy zasobu, również koszt danego zasobu.
 • Oznaczenie opróżnionych zadań. W wykresie Gantta zaznaczane są na czerwono zadania, które powinny zostać wykonane, a nie zostały wykonane na czas. Pozwala to w sposób wizualny śledzić opóźnienia w projekcie.
 • Nowy interfejs i usprawnienie obsługi. Nowy interfejs został zoptymalizowany pod względem łatwości obsługi i minimalizacji kroków potrzebnych do wykonania poszczególnych operacji w systemie.

Przejdź na stronę produktu i poznaj PMDesk www.dps-software.pl/pmdesk

 Zapowiadane zmiany w PMDesk SP3:

Obecnie pracujemy nad wersją SP3, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.:

 • dostęp do harmonogramu projektu z poziomu listy zadań,
 • możliwość definiowania zadań w trakcie obiegu dokumentacji w systemie SOLIDWORKS PDM,
 • usprawnienia w obszarze definiowania wykresów Gantta.

Zarządzanie dokumentacją projektową według DPS Software

System PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. PMDesk jest zintegrowany z narzędziem do zarządzania dokumentacją – SOLIDWORKS PDM, posiada również osobny panel do przeglądu zadań dla osób niepracujących w systemie PDM oraz okno dla użytkowników programu SOLIDWORKS.

Szukasz narzędzia dla siebie i swojej firmy?

Skontaktuj się ze specjalistami DPS Software. Zadzwoń lub napisz maila i opowiedz nam:

 • czego szukasz?
 • jak pracujesz?
 • jakie problemy chcesz rozwiązać?
 • które czynności w Twojej codziennej pracy potrzebują zautomatyzowania?
 • chcesz zarządzać zespołem projektowym?
 • chcesz zarządzać cyklem życia produktu?
 • chcesz zarządzać dokumentacją projektową CAD?

Razem zastanowimy się jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Twojej firmy.

 • Email: wsparcie(at)dps-software.pl
 • Tel. Warszawa 22 339 64 00
 • Tel. Wrocław 71 361 03 31
 • Tel. Poznań 61 625 87 00
 • Tel. Katowice 32 721 60 15

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami