pixel PMDesk 2018 – nowa wersja ułatwiająca i usprawniająca pracę. Zainstaluj bezpłatną aktualizację - DPS Software

27 / 10 / 2017

DPS Software

PMDesk 2018 – nowa wersja ułatwiająca i usprawniająca pracę. Zainstaluj bezpłatną aktualizację

Oprogramowanie PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. Najnowsza wersja systemu PMDesk 2018 wprowadza szereg nowych funkcjonalności dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2018 SP0:

 • Dodanie funkcji „przywróć snapshot”. Funkcja umożliwia przywrócenie wcześniej stworzonego snapshotu w miejsce obecnego wykresu, razem z plikami, pracami, notatkami oraz relacjami zawartymi w projekcie. Nowa funkcjonalność sprawdza się idealnie w przypadku potrzeby powrotu do poprzednich stanów harmonogramu, jak i zapisywania obecnego wykresu przed przebudową harmonogramu.
 • Możliwość definiowania pól użytkownika w danych projektu. Do listy projektów została dodana opcja pozwalająca na wprowadzenie dodatkowych pól do danych projektu, które zgodnie z ustawieniami będą miały za zadanie przechowywanie dodatkowych informacji o projekcie. Po dodaniu odpowiednich pól w ustawieniach PMDesk, mamy możliwość uzupełniania ich podczas tworzenia, jak i edycji projektu. Do wyboru mamy:
  • listę rozwijaną, którą możemy uzupełnić danymi z zewnętrznych systemów,
  • pole tekstowe,
  • pole wartości prawda/fałsz.

Powyższa funkcja to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy domyślne pole nie są wystarczające do opisu projektu.

 • Dodanie pola uwagi w danych projektu. Pole to umożliwia wprowadzenie notatek do projektu, w których możemy umieścić dodatkowy komentarz do projektu. Funkcja ta jest dostępna w momencie tworzenia, jak i jego edycji. Funkcję możemy wykorzystać np. w przypadku, gdy projekt jest wstrzymywany, wówczas możemy wpisać w tym polu informację dlaczego projekt został wstrzymany.
 • Dodanie konfiguracji zewnętrznych źródeł danych. Funkcjonalność umożliwia skonfigurowanie dostępu do zewnętrznego systemu i pobieranie z niego danych do PMDesk. Funkcję możemy wykorzystać do uzupełniania dodatkowych pól użytkownika w danych projektu.
 • Dodanie funkcji „Przeglądy lista zadań”. Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie, czy użytkownicy zaktualizowali statusy realizowanych zadań. Funkcja pozwala na weryfikację przeglądów pod względem konkretnego użytkownika, jak i zakresu czasowego, co daje nam pewność, że harmonogramy Gantta są regularnie aktualizowane.
 • Dodanie możliwości filtrowania w wykresie harmonogramów Gantta. Funkcja pozwala na filtrowanie wyświetlonych wykresów według identycznych filtrów jak w liście projektów. Dzięki temu mamy jeszcze większe możliwości przeglądu realizowanych projektów.
 • Otwieranie dwuklikiem plików z okna zadania i okna informacji o projekcie. Opcja usprawniania otwieranie plików dołączanych do zadań oraz projektów z poziomu PMDesk.
 • Zwiększenie wydajności listy projektów. W porównaniu do poprzedniej wersji zwiększona została wydajność listy, dzięki czemu wyświetlanie listy projektów jest jeszcze szybsze, a ustawienia kolumn bardziej intuicyjne.
 • Zwiększenie wydajności funkcji „tworzenia nowego projektu”. Zoptymalizowany został również mechanizm tworzenia nowych projektów, dzięki czemu cały proces tworzenia nowego projektu przebiega jeszcze szybciej.

Aktualnie pracujemy nad wersją SP1, w której pojawią się m.in.:

 • Zapisywanie szablonów e-maili
 • Integracja zadań PMDesk z wydarzeniami w outlook.
 • Zwiększenie wydajności okien kalendarza i listy zadań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami