pixel PMDesk 2018 SP2 – nowe funkcje w systemie do zarządzania projektami - DPS Software

15 / 06 / 2018

DPS Software

PMDesk 2018 SP2 – nowe funkcje w systemie do zarządzania projektami

Najnowsza wersja systemu PMDesk 2018 SP2 wprowadza szereg nowych funkcjonalności dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

Oprogramowanie PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów.  W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie(at)dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2018 SP2:

 • Możliwość przydzielenia zadania do grupy użytkowników. W oknie tworzenia zadania zostało dodane pole, które pozwala na przypisanie zadania do wcześniej zdefiniowanej grupy użytkowników. Pozwala to na wczesnym etapie projektu na określenie potrzebnych zasobów do projektu, a później na szybki wybór użytkownika z danej grupy, który ma realizować zadanie.
 • Dodanie funkcji automatycznego dopasowania użytkowników z grupy. Funkcja umożliwia automatyczny wybór wolnej osoby z wybranej grupy. System sprawdza kto z danej grupy jest dostępny w planowanym czasie zadania i przydziela do zadania pierwszą wolną osobę z danej grupy. Dzięki temu w szybki sposób można przydzielać wolne zasoby do realizacji zadań.
 • Dodanie możliwości wprowadzania dodatkowych kosztów do budżetu. Do okna edycji zadania oraz  budżetu projektu została dodana funkcja dodawania kosztu w projekcie. Dodatkowy koszt może być uzależniony od czasu w jakim jest wykorzystywany oraz od ilości wykorzystywanego zasobu. Dzięki temu można dokładnej mierzyć wykorzystanie budżetu projektu.
 • Wykresy w oknie wykorzystania budżetu. Wykresy które zostały dodane do zakładki budżetu mają na celu graficzną wizualizację wykorzystania zasobów, kosztów projektu, czasu pracy pracowników oraz grup użytkowników.
 • Sprawdzenie konfliktów zasobów w zadaniach. We wcześniej wersji PMDesk były sprawdzane jedynie osoby, które są przydzielone do zadań. W najnowszej wersji PMDesk mamy możliwość dodawania zasobów, które podczas dodawania do zadań są weryfikowane pod względem zajętości.
 • Dodanie funkcji umożliwiającej pracę łączoną w PMDesk z PDM. W najnowszej wersji oprogramowania PMDesk, mamy możliwość pracy na licencji Contributor na komputerach bez zainstalowanego PDM podczas, gdy licencje Editor mogą być zintegrowani z systemem PDM. Użytkownicy nie posiadający licencji PDM maja możliwość podglądu swojej listy zadań oraz zgłaszania postępu w przydzielonych zadaniach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności zasobów. W najnowszej wersji oprogramowania PMDesk do okna dodawania zasobów zostały dodane pola, które pozwalają dokładanie opisać zasób m.in.: jednostka wykorzystywanego zasobu oraz opcję sprawdzania konfliktu zasobów.

Aktualnie pracujemy nad wersją PMDesk 2018 SP3, w której pojawią się m.in.:

 • Powiązanie statusu projektu PMDesk z PDM.
 • Pola użytkownika w oknie dodawania zadania.
 • Wyświetlanie listy plików powiązanych z projektem, które zostały podłączone do zadań.

Obejrzyj  webinar i poznaj narzędzie PMDesk

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami