pixel PMDesk 2019 SP.0 – poznaj najnowsze funkcjonalności programu - DPS Software

26 / 11 / 2018

DPS Software

PMDesk 2019 SP.0 – poznaj najnowsze funkcjonalności programu

Najnowsza wersja systemu PMDesk 2019 wprowadza szereg nowych funkcjonalności dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

Oprogramowanie PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie(at)dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2019 SP0:

 • Funkcja automatycznego przypisywania zasobów do zadań. Funkcja umożliwia przypisanie do nazw zadań zasobów, które będą automatycznie dodawanie do zadania,
 • Tworzenie pól użytkownika w zadaniu. Do okna edycji zadania została dodana dodatkowa zakładka „Pole użytkownika”. Wyświetla ona dodatkowe pola zadania, które zostały wcześniej zdefiniowane w ustawieniach programu. Użytkownik ma możliwość dodania nowego pola, któremu należy przypisać konkretną nazwę, oraz zdefiniować jego typ (pole tekstowe lub pole wyboru),
 • Funkcja umożliwiająca zmianę statusu projektu poprzez zmianę statusu zadania. Funkcja umożliwia zmianę statusu projektu na status zadeklarowany dla konkretnej nazwy zadania w słowniku. W przypadku ustawieniu postępu wykonania wybranego zadania na 100%, status projektu zostanie automatycznie zmieniony na status zdefiniowany w konfiguracji programu,
 • Dodanie możliwości aktualizacji statusu projektu w PDM. Funkcjonalność pozwala na aktualizowanie przypisanej zmiennej statusu projektu w PDM do statusu projektu w PMDesk. W konfiguracji programu PMDesk, użytkownik ma możliwość utworzenia połączenia pomiędzy zmienną statusu projektu PMDesk, a utworzoną zmienną PDM, co umożliwia wprowadzanie dynamicznych zmian w PDM w czasie realizacji projektów PMDesk,
 • Dodanie funkcjonalności przesuwania zadań w wykresie Gantta od zadeklarowanej daty. Dotychczas użytkownik miał możliwość przesuwania jednocześnie wszystkich zadań w wykresie Gantta o zadeklarowaną ilość dni. Funkcjonalność ta została rozbudowana o możliwość przesuwania zadań do wybranej daty,
 • Możliwość wyświetlania wszystkich plików z zadań w projekcie. Funkcja umożliwia wyświetlenie listy plików, które zostały dodane do zadań znajdujących się w danym projekcie. Funkcja umożliwia szybki dostęp do wszystkich plików, które powstały w projekcie,
 • Możliwości tworzenia zrzutu z ekranu aktywnego wykresu Gantta. Zrzut z ekranu tworzony jest jako plik graficzny z aktywnego wykresu Gantta,
 • Dodanie funkcji prezentacji wykonanych prac jako raporty. Raporty generowane są na podstawie prac dodanych do zadań. Użytkownik ma możliwość podglądu raportu dla poszczególnych użytkowników, poszczególnych projektów oraz wszystkich projektów jednocześnie przy uwzględnieniu wybranego przedziału czasu. Z poziomu raportu prac dostępne jest także podsumowanie, które m.in. wyświetla wydajność użytkownika,
 • Wprowadzenie nowych prac do zadania z poziomu raportu prac. Okno raportu prac umożliwia dodawanie do zadań, aktualnie zalogowanego użytkownika, prac, które jednocześnie będą brane pod uwagę w raporcie dla danej osoby. Raport prac dostępny jest także z poziomu listy zadań, dlatego dodawanie prac dostępne jest także z poziomu programu SOLIDWORKS.

Aktualnie pracujemy nad kolejną wersją systemu PMDesk, w której zostaną wprowadzone m.in.:

 • Planowanie zadań z wykorzystaniem Kanban.
 • Zwiększenie funkcjonalności w liście zadań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami