pixel Połączenie SOLIDWORKS z platformą chmurową 3DEXPERIENCE - DPS Software

29 / 05 / 2023

Tomasz Jęczarek

Połączenie SOLIDWORKS z platformą chmurową 3DEXPERIENCE

Połączenie SOLIDWORKS z platformą chmurową 3DEXPERIENCE daje firmom wiele korzyści. Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą bezproblemowo przechodzić między narzędziami, bez potrzeby eksportowania i importowania plików. Platforma 3DEXPERIENCE zapewnia funkcje współpracy i zarządzania projektem, umożliwiając zespołom pracę nad projektem czasie rzeczywistym. Dodatkowo, korzystanie z platformy chmurowej 3DEXPERIENCE pozwala firmom na przechowywanie projektów, plików i danych w chmurze, co eliminuje konieczność utrzymywania i zarządzania lokalnymi serwerami. Daje to elastyczność, skalowalność i dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia. Wszystko to pozwala firmom na bardziej efektywne i zintegrowane zarządzanie projektami, co przekłada się na zwiększenie wydajności i jakości pracy oraz oszczędność czasu i kosztów.

„Współpracuj na dowolnym urządzeniu” na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE oznacza, że użytkownicy mają możliwość pracy i współpracy nad projektem z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, takiego jak komputer, tablet czy smartfon. Użytkownicy mają stały dostęp do swoich projektów i danych, niezależnie od miejsca pobytu i rodzaju urządzenia, na którym pracują. To pozwala na elastyczne podejście do pracy, a także na współpracę z innymi członkami zespołu z dowolnego miejsca na świecie.

Połączenie SOLIDWORKS z 3DEXPERIENCE

Współpracuj na dowolnym urządzeniu

3DEXPERIENCE umożliwia użytkownikom pełny dostęp do narzędzi i funkcji platformy, takich jak modelowanie 3D, analiza symulacyjna, zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacją i wiele innych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo współpracować i koordynować swoją pracę, nawet jeśli znajdują się w różnych miejscach.

Platforma pozwala na szybkie udostępnianie projektów i danych z innymi członkami zespołu, co ułatwia pracę nad projektem w grupie i pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.

Współpraca na wielu urządzeniach

Zarządzanie danymi produktów (PDM)

Zarządzanie danymi produktów (PDM) to proces zarządzania informacjami związanymi z produktem, takimi jak modele 3D, dokumentacja, rysunki techniczne, specyfikacje, wersje i wiele innych. Na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE otrzymujesz łatwe i skuteczne zarządzanie danymi produktów.

PDM na platformie 3DEXPERIENCE zapewnia pełną kontrolę nad danymi produktów, począwszy od ich tworzenia, poprzez wersjonowanie i kontrolę zmian, aż do końcowej publikacji i udostępniania. Dzięki temu użytkownicy mają pełną widoczność i kontrolę nad danymi produktów, co zapewnia ich dokładność i poprawność.

Funkcje PDM na platformie 3DEXPERIENCE obejmują m.in.:

 • Zarządzanie plikami 3D i dokumentami związanymi z produktem, takimi jak rysunki techniczne, specyfikacje i instrukcje obsługi.
 • Kontrolę wersji i historii zmian, co umożliwia łatwe śledzenie i przywracanie poprzednich wersji produktu.
 • Zarządzanie zadaniami związanymi z produktem, takimi jak zgłaszanie zmian, przeglądów dokumentów i weryfikacji zmian.
 • Integrację z innymi modułami platformy 3DEXPERIENCE, takimi jak projektowanie i symulacje, co umożliwia łatwe zarządzanie danymi produktów na każdym etapie procesu projektowego.

PDM na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE pozwala na efektywne zarządzanie danymi produktów, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na ich tworzenie oraz na poprawę jakości produktu.

Efektywne zarządzanie danymi produktów

Planowanie

Project Planning na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE umożliwia planowanie i zarządzanie projektami. Dzięki niemu użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy projektowe, śledzić postępy prac, zarządzać zadaniami i zasobami, a także przewidywać i zarządzać ryzykiem.

Project Planning oferuje szereg funkcji, które ułatwiają zarządzanie projektami, w tym:

 • Tworzenie i zarządzanie harmonogramami projektowymi z zadaniami, etapami i zależnościami między nimi.
 • Śledzenie postępów prac i wykrywanie opóźnień oraz krytycznych ścieżek w projekcie.
 • Zarządzanie zasobami, takimi jak ludzie, materiały i urządzenia, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów w projekcie.
 • Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z projektem, takim jak opóźnienia, koszty lub problemy z jakością.
 • Ustawianie alarmów i powiadomień, które pomagają użytkownikom na bieżąco monitorować projekt i reagować na zmiany.
 • Dostęp do raportów i analiz, które pomagają w ocenie efektywności projektu i podejmowaniu decyzji.
Planowanie w Project Planning

Modelowanie Sub-D

Subdivision Surface Modeling (Sub-D Modeling) to technika modelowania 3D, która polega na tworzeniu obiektów za pomocą płynnych krzywych i powierzchni. Na platformie 3DEXPERIENCE istnieje dedykowany moduł do modelowania Sub-D o nazwie xShape.

xShape to interaktywny edytor 3D, który umożliwia projektowanie i edycję obiektów Sub-D. Zaawansowany interfejs umożliwia użytkownikom łatwe i intuicyjne tworzenie złożonych, organicznych kształtów i form.

Dzięki xShape na platformie 3DEXPERIENCE, użytkownicy mogą szybko tworzyć i edytować skomplikowane modele Sub-D w czasie rzeczywistym. Narzędzie jest idealne dla projektantów produktów, designerów, inżynierów oraz artystów i twórców 3D, którzy wymagają płynności i elastyczności w tworzeniu swoich projektów.

Modelowanie w xShape - 3DEXPERIENCE

BOM i porównanie geometrii

Bill of Materials (BOM) i porównywanie geometrii są dwoma ważnymi funkcjami na platformie 3DEXPERIENCE, które pomagają w zarządzaniu danymi produktów.

BOM to lista wszystkich komponentów, części i podzespołów, które są wymagane do zbudowania produktu. Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia tworzenie i zarządzanie BOM w sposób intuicyjny i automatyczny. Wszystkie komponenty są łatwo widoczne i dostępne dla każdego członka zespołu projektowego, co umożliwia szybszą i efektywniejszą pracę nad projektem.

Porównywanie geometrii to funkcja, która umożliwia porównanie dwóch lub więcej modeli 3D i znalezienie różnic między nimi. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przypadku wersjonowania modeli 3D. Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia automatyczne porównywanie geometrii i wyświetlanie różnic w sposób intuicyjny i łatwy do zrozumienia.

Kombinacja tych dwóch funkcji pozwala użytkownikom na szybkie i dokładne zarządzanie danymi produktów. Dzięki BOM użytkownicy mogą łatwo zarządzać listą części i komponentów, a porównywanie geometrii pozwala na szybkie i dokładne porównanie wersji modeli 3D, co jest szczególnie przydatne podczas wersjonowania projektów.

Bill of Materials (BOM)

Zarządzanie problemami

Issue Management na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE to proces, który umożliwia użytkownikom śledzenie i zarządzanie problemami lub problematycznymi kwestiami związanymi z projektami i procesami biznesowymi.

Platforma 3DEXPERIENCE oferuje wiele narzędzi i funkcji związanych z Issue Management, które umożliwiają użytkownikom łatwe raportowanie i śledzenie problemów, takich jak niezgodności, wady, błędy projektowe, problemy jakościowe i wiele innych.

Po zgłoszeniu problemu, użytkownicy mogą przypisać go do odpowiednich zespołów lub użytkowników, ustawić priorytet, ustalić terminy, dodać notatki i załączniki oraz monitorować postęp rozwiązywania problemu.

W ten sposób, Issue Management na platformie 3DEXPERIENCE pozwala użytkownikom na lepszą kontrolę i zarządzanie problemami oraz poprawę wydajności i jakości procesów biznesowych.

Product Manufacturing Informations (PMI)

Product Manufacturing Information (PMI) to informacje o produkcie, które opisują cechy i wymagania związane z procesem produkcji. PMI umożliwiają projektantom i inżynierom udostępnianie ważnych informacji dotyczących produktu, takich jak wymagania dotyczące tolerancji, kształtu, materiału, geometrii, instrukcji montażu, wymagań bezpieczeństwa, itp.

Na platformie 3DEXPERIENCE PMI są zintegrowane z modelem 3D, co umożliwia łatwe i intuicyjne wyświetlanie informacji dotyczących produktu bez konieczności przeglądania dokumentów zewnętrznych. Dzięki temu, każdy członek zespołu projektowego może uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat projektu bez konieczności poszukiwania ich w różnych dokumentach.

PMI na platformie 3DEXPERIENCE umożliwiają również tworzenie raportów i dokumentów, które zawierają informacje dotyczące produktu w sposób łatwy do zrozumienia. To pozwala na szybsze i efektywniejsze przekazywanie informacji między członkami zespołu projektowego i przyspiesza proces produkcji.

Product Manufacturing Information (PMI)

3DEXPERIENCE Simulation

Operator SOLIDWORKS po połączeniu z platformą 3DEXPERIENCE ma dostęp do różnych narzędzi symulacyjnych, które obejmują MES, CFD, elektromagnetyzm i analizę wtrysku tworzyw, a mianowicie:

 • SIMULIA Structural Engineer, Structural Performance Engineer, Structural Mechanics Engineer – narzędzia do analizy MES (Metoda Elementów Skończonych) dla problemów mechanicznych, w tym wytrzymałościowych, statycznych, dynamicznych i cieplnych.
 • SIMULIA Fluid Dynamics Engineer – narzędzie do analizy numerycznej dynamiki płynów (CFD) dla projektów związanych z przepływem, wymianą ciepła i aerodynamiką.
 • SIMULIA Electromagnetic Engineer – narzędzie do analizy elektromagnetycznej (EM) dla projektów związanych z projektowaniem i analizą układów elektrycznych i elektronicznych.
 • SIMULIA Plastic Injection Engineer – narzędzie do analizy wtrysku tworzyw sztucznych, pozwalające na symulację procesu wtrysku, w tym wypełnienia formy i kształtowania elementów.

Dzięki tym narzędziom operator SOLIDWORKS może przeprowadzać zaawansowane analizy symulacyjne, co umożliwia mu projektowanie i analizę produktów o wyższej jakości i efektywności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami