pixel Poznaj 10 najważniejszych nowości SOLIDWORKS 2018 ECAD - DPS Software

04 / 11 / 2017

DPS Software

Poznaj 10 najważniejszych nowości SOLIDWORKS 2018 ECAD

SOLIDWORKS 2018 zawiera wiele rozszerzeń funkcji i udoskonaleń ułatwiających pracę i oszczędzających czas. Większość z nich powstało jako odpowiedź na potrzeby użytkowników oprogramowania. Poznaj dziesięć najważniejszych nowości SOLIDWORKS 2018 ECAD.

1. NIESTANDARDOWE KLASY KOMPONENTÓW

 • Usprawniony i uproszczony wybór części z możliwością tworzenia i wyświetlania niestandardowych klas części zdefiniowanych przez klienta.

KORZYŚCI

Zapewnia usprawniony i uproszczony wybór części na podstawie klasyfikacji bibliotecznych zdefiniowanych przez klienta.

2. INTEGRACJA Z WORKFLOW SOLIDWORKS PDM

 • Pierwsza tego rodzaju technologia, która ujednolica zarządzanie danymi elektrycznymi i mechanicznymi.
 • Zapewnia wspólną platformę do zarządzania danymi w przypadku projektowania układów elektromechanicznych.
 • Wykorzystuje sprawdzone możliwości systemu zarządzania danymi produktów (Product Data Management, PDM) SOLIDWORKS®.

KORZYŚCI

Umożliwia zarządzanie danymi SOLIDWORKS w przypadku schematów SOLIDWORKS ELECTRICAL i złożeń elektrycznych 3D.

3. UDOSKONALENIA W ZAKRESIE ZACISKÓW WIELOPOZIOMOWYCH / LISTW ZACISKOWYCH

 • Definiowanie dodatkowych poziomów, zmiana numeracji listw zaciskowych oraz dostosowywanie właściwości komponentów.
 • Możliwość dodania „Obwodów i części producenta” we właściwościach komponentów dla listwy zaciskowej.
 • Możliwość dodania do listwy zaciskowej komponentów akcesoriów.

KORZYŚCI

Zapewnia narzędzia i funkcje do obsługi najnowszej generacji złożonych zacisków elektrycznych 3D.

4. GLOBALNE USTAWIENIA PROJEKTÓW

 • Możliwość określenia globalnych parametrów dla wszystkich aspektów projektowania.
 • Nowe funkcje: Atrybuty projektów, style rysunku, menedżer stylu przewodu.

KORZYŚCI

Upraszcza konfigurację projektu.

5. TRYB ROZPROSZONY

 • Zaawansowana technologia, która znacząco zwiększa wydajność SOLIDWORKS Electrical Schematic.
 • Minimalizuje ruch w sieci i liczbę operacji z dużą ilością danych podczas opracowywania schematów elektrycznych.

KORZYŚCI

Zwiększa wydajność w przypadku większych projektów i użytkowników zdalnych.

6. POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH

 • Możliwość połączenia części ze schematów SOLIDWORKS PCB z inżynierską lub firmową bazą danych komponentów.
 • Przenoszenie sporządzonych informacji z zapisów w bazie danych do parametrów komponentów projektu.
 • Możliwość zarządzania danymi komponentów.

KORZYŚCI

Zapewnia integralność danych komponentów poprzez wykorzystywanie właściwości z zatwierdzonego źródła danych.

7. KREATORY FOOTPRINTÓW IPC / SYMBOLI UŻYWANYCH NA SCHEMATACH

 • Tworzenie footprintów komponentów PCB zgodnych z IPC.
 • Automatyczny generator footprintów oraz symboli schematu w oparciu o IPC-7351.

KORZYŚCI

Upraszcza tworzenie symboli schematu oraz footprintów komponentów.

8. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WARIANTÓW

 • Możliwość przeniesienia wariantów z SOLIDWORKS PCB do SOLIDWORKS jako konfiguracji.
 • Wykorzystanie kontroli prześwitów SOLIDWORKS pomiędzy wariantami.

KORZYŚCI

Zapewnia dokładniejsze przedstawienie formy i jej dopasowania.

9. INTEGRACJA SOLIDWORKS ELECTRICAL I ROUTING

 • Usprawnienie oraz integracja SOLIDWORKS Electrical i SOLIDWORKS Routing.
 • Menedżer bibliotek SOLIDWORKS Routing zapewnia wspólną platformę użytkowników.

KORZYŚCI

Wspólny interfejs do definiowania elementów projektów elektrycznych dla SOLIDWORKS Routing i SOLIDWORKS Electrical.

10. ROZPOZNAWANIE OPERACJI SOLIDWORKS

 • Usprawnienie procesu rozpoznawania operacji w CircuitWorks™.
 • Szybsza i bardziej efektywna identyfikacja oraz translacja operacji.

KORZYŚCI

Usprawniona integracja mechatroniczna pomiędzy SOLIDWORKS Mechanical i SOLIDWORKS ECAD.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami