pixel Prawidłowe działanie produktu dzięki zaawansowanej symulacji - poznaj pakiet Premium - DPS Software

08 / 01 / 2017

DPS Software

Prawidłowe działanie produktu dzięki zaawansowanej symulacji - poznaj pakiet Premium

Zaletą SOLIDWORKS Simulation jest to, że nie wymaga ciągłego przekazywania informacji między aplikacjami. Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation Premium udostępnia wszystkie funkcje pakietu Professional i Standard oraz oferuje elementy dodatkowe, takie jak materiały kompozytowe czy zaawansowane narzędzia do symulacji nieliniowej i reakcji dynamicznej.

Analiza projektu w świecie nieliniowym

 • Z łatwością przełączaj się pomiędzy symulacjami liniowymi i nieliniowymi, uzyskując kompleksowe wyniki
 • Sprawdzaj wpływ deformacji spowodowanych przeciążeniem, oddziaływaniem (w tym także oddziaływaniem własnym) i elastycznością materiału
 • Określaj naprężenia szczątkowe i zniekształcenia stałe w metalach po oddziaływaniu siły na materiał
 • Badaj wyboczenia nieliniowe i przeskoki
 • Diagnozuj projekty wykorzystujące materiały hiperelastyczne, takie jak gumy, silikony i inne elastomery
 • Przeprowadzaj analizy sprężysto-plastyczne do badania granicy plastyczności i deformacji plastycznej
 • Badaj efekt pełzania i zmiany w materiałach pod wpływem temperatury
 • Testuj wydajność i zachowanie odlewanych części plastikowych z uwzględnieniem temperatury i naprężeń szczątkowych wewnątrz formy dzięki programowi SOLIDWORKS Plastics

Przetestuj własne konstrukcje i sprawdź jak możesz je ulepszyć. Aby otrzymać czasową licencję oprogramowania SOLIDWORKS Simulation Premium przejdź na stronę i wypełnij formularz kontaktowy.

Analizy dynamiczne części i złożeń

 • Symuluj historię wzbudzeń, ich harmoniczny stan ustalony, widma odpowiedzi i drgania losowe
 • Badaj naprężenia, przemieszczenia, prędkości i zmienności przyspieszenia w czasie, a także wartości skuteczne (RMS) i gęstości widmowe mocy (PSD)
 • Przeprowadzaj analizę oddziaływania z wykorzystaniem możliwości dynamicznej analizy nieliniowej
 • Określaj metodą analizy zmęczenia materiału trwałość produktu poddanego wibracjom

Symulacja materiałów kompozytowych

 • Badaj wielopoziomowe komponenty kompozytowe i odkrywaj wpływ materiału warstwowego, grubości i orientacji na wydajność i zachowanie produktu
 • Korzystaj z rewolucyjnego interfejsu użytkownika do dynamicznego kontrolowania i wyświetlania orientacji warstwy
 • Określaj prawidłowy układ kompozytów i ich orientację dla obciążeń operacyjnych

Łatwe rozwiązywanie złożonych problemów za pomocą symetrii cyklicznej i dwuwymiarowych planarnych narzędzi upraszczających

 • Przeprowadzaj analizy płaskiego stanu naprężeń, płaskiego stanu odkształceń, analizę osiowosymetryczną i nieliniową analizę symetrii cyklicznej
 • W ułamku sekundy rozwiązuj złożone problemy styczności bez utraty precyzji
 • Stosuj niezmodyfkowane, trójwymiarowe modele CAD do generowania przekrojów 2D

Zainwestuj w licencję oprogramowania SOLIDWORKS Simulation Premium aby:

 • Badać aspekty nieliniowe, które obejmują duże odkształcenia i złożone modele materiałowe
 • Uzyskiwać wykresy reakcji produktu na obciążenia dynamiczne
 • Weryfkować zachowanie materiałów kompozytowych, w tym efekt sztywności i uszkodzenia warstwy
 • Szybko i łatwo badać całą gamę problemów nieliniowych za pomocą dwuwymiarowego planarnego narzędzia upraszczającego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami