pixel Przedstawiamy 10 najważniejszych udoskonaleń SOLIDWORKS Simulation 2018 - DPS Software

02 / 11 / 2017

DPS Software

Przedstawiamy 10 najważniejszych udoskonaleń SOLIDWORKS Simulation 2018

SOLIDWORKS Simulation 2018 to szereg udoskonaleń ułatwiających pracę i oszczędzających czas. Poznaj dziesięć najważniejszych nowych udoskonaleń SOLIDWORKS Simulation 2018.

1. BADANIE TOPOLOGII (SIMULATION PROFESSIONAL)

 • Optymalizacja kształtu konstrukcji w oparciu o wyznaczone cele dotyczące masy.
 • Uwzględnienie ograniczeń dotyczących możliwości produkcyjnych i sztywności w celu projektowania wykonalnych komponentów.

KORZYŚCI

Wyszukiwanie nowych i innowacyjnych rozwiązań dla minimalnej masy w projekcie oraz symulacjach.

2. POWIERZCHNIA SWOBODNA (FLOW SIMULATION)

 • Rozwiązywanie problemów dotyczących przepływu, w których występuje kontakt cieczy i gazu — na przykład w kanałach, na morzu lub rzece, podczas napełniania albo opróżniania zbiorników.

KORZYŚCI

Łatwiejsze rozwiązywanie złożonych problemów przepływu umożliwiające zapewnienie odpowiedniej wydajności produktu.

3. ŁATWA KONFIGURACJA SYMULACJI ZŁOŻENIA (SIMULATION)

 • Konfigurację symulacji można zaimportować z części do analizy złożenia.
 • Szybkie i łatwe ponowne wykorzystywanie złożonych siatek i materiałów.

KORZYŚCI

Szybsza analiza złożeń.

4. ŁĄCZENIE TRZECH I WIĘCEJ POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU UDOSKONALONEGO POŁĄCZENIA SWORZNIOWEGO (SIMULATION)

 • Łatwiejsze i dokładniejsze tworzenie oraz analizowanie wielopowierzchniowych połączeń sworzniowych.

KORZYŚCI

Uproszczona analiza najważniejszych, stosowanych powszechnie procesów montażu.

5. UPROSZCZONY I ZAUTOMATYZOWANY TOK PRAC TWORZENIA SIATKI (PLASTICS)

 • Zaprojektowany od nowa proces tworzenia siatki: bardziej intuicyjne tworzenie siatki przy użyciu automatycznych narzędzi i elementów sterujących siatki.

KORZYŚCI

Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia siatki umożliwiające szybkie uzyskanie dokładnych wyników.

6. UPROSZCZONA DOMENA ANALIZY DZIĘKI FUNKCJI OKRESOWOŚCI SEKTORÓW (FLOW SIMULATION)

 • Uproszczona analiza i szybsze rozwiązywanie problemów w przypadku geometrii o powtarzalnej strukturze obrotowej, bez obniżania dokładności.

KORZYŚCI

Przyspieszenie i uproszczenie analizy przepływu bez obniżania dokładności.

7. ZAKTUALIZOWANY SOLVER ADAMS (MOTION)

 • Wyższa jakość symulacji ruchu.

KORZYŚCI

Bogate możliwości zarządzania danymi i łatwe uaktualnienie z wersji SOLIDWORKS PDM.

8. UDOSKONALONE WYKRYWANIE PUNKTÓW OSOBLIWYCH NAPRĘŻEŃ

 • Lokalizowanie i badanie punktów osobliwych naprężeń (punktów aktywnych) w obszarach kontaktu i narożnikach niewklęsłych.

KORZYŚCI

Wykrywanie i badanie punktów osobliwych naprężeń umożliwia przyspieszenie procesów analizy oraz projektowania.

9. NOWE WYKRESY WYNIKÓW (PLASTICS)

 • Wyniku symulacji Gęstość po zakończeniu analizy Pack można użyć w celu dokonania oceny skuteczności etapu dopakowania.
 • Narzędzie pomiarowe Wypaczenie wyświetla teraz wartość kurczenia (odległość pomiędzy dwoma węzłami odniesienia), zarówno jako wartość bezwzględną (dR), jak i wartość procentową (dR[%]).

KORZYŚCI

Łatwe do zrozumienia wyniki przewidywania dla komponentu w stanie „uformowanym”.

10. PRZEWIDYWANIE HAŁASU (FLOW)

 • Analiza przepływu umożliwia obecnie analizowanie zależnych od czasu danych dotyczących ciśnienia w celu przewidywania hałasu.

KORZYŚCI

Obliczanie i minimalizowanie hałasu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami