pixel Różne style wyświetlania komponentów na rysunkach w SOLIDWORKS - DPS Software

17 / 05 / 2023

Sebastian Wikarjusz

Różne style wyświetlania komponentów na rysunkach w SOLIDWORKS

Style wyświetlania poszczególnych komponentów w złożeniu można edytować za pomocą menu „Wyświetlanie komponentu”. Mamy do wyboru kilka różnych trybów wyświetlania, takich jak:

 • Przedstawienie krawędziowe
 • Ukryte linie widoczne (ULW)
 • Ukryte linie usunięte (ULU)
 • Cieniowany z krawędziami
 • Cieniowany
 • Domyślny tryb wyświetlania

Style wyświetlania można zastosować do bieżącego stanu wyświetlania, ale także innego określonego stanu wyświetlania lub wszystkich jednocześnie. Zmiany dokonamy zaznaczając część lub podzespół w drzewku operacji FeatureManager, następnie z rozwijanej listy menu Edycja
->Wyświetlanie komponentu. Oprócz tego możemy również kliknąć prawym przyciskiem myszy na komponent (w polu roboczym lub w drzewku operacji) i wybrać z menu podręcznego Wyświetlanie komponentu.

W ramach przykładu posłuży nam model przedstawiący kręcone schody. Intencja jest taka, że dla najwyższego stopnia oraz tulejki dystansowej chcielibyśmy uzyskać styl wyświetlania Cieniowany z krawędziami, natomiast pozostałe komponenty powinny pozostać w stylu Ukryte linie usunięte (ULU). Tak przygotowany rozstrzelony widok z różnymi stylami wyświetlania będziemy chcieli umieścić na rysunku, ale żeby to osiągnąć najpierw należy zmodyfikować wyświetlanie komponentu w edycji pliku złożenia.

Kręcone schody - model na rysunku w SOLIDWORKS

1. Otwórz przykładowe złożenie

Opcjonalnie możesz utworzyć widok rozstrzelony. Przejdź do Menedżera konfiguracji ConfigurationManager, kliknij w jego polu prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj stan wyświetlania. Zmień nazwę na Stopień i dystans-cieniowany, podobnie jak pokazano na rysunku. Teraz wszelkie zmiany wyglądu wprowadzone w tym stanie wyświetlania nie będą propagowane do stanu Stan wyświetlania-1.

Dodanie stanu wyświetlania modelu w SOLIDWORKS

2. Wybierz wszystkie komponenty z wyjątkiem ostatniego stopnia i tulejki dystansowej

Przejdź kolejno do Edytuj -> Wyświetlanie komponentów -> Ukryte linie usunięte -> Bieżący stan wyświetlania.

Bieżący stan wyświetlania - wybór

3. W tej sytuacji wszystkie komponenty z wyjątkiem ostatniego stopnia i tulejki zostaną pokazane jak poniżej

Teraz czas na utworzenie widoku izometrycznego na rysunku. Zapisz model złożenia.

Widok izometryczny

4. Kliknij Plik -> Utwórz rysunek ze złożenia

Z palety widoków wstaw widok Izometryczny rozstrzelony. W Menadżerze właściwości PropertyManager ustaw styl wyświetlania jako Cieniowany z krawędziami oraz stan wyświetlania „Stopień i dystans-cieniowany”. Zrobione! 🙂

Gotowy widok produktu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami