pixel Rozwiązania SOLIDWORKS na platformie 3DExperience - DPS Software

17 / 08 / 2016

DPS Software

Rozwiązania SOLIDWORKS na platformie 3DExperience

Twórz projekty koncepcyjne w ulubiony sposób, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma 3DExperience to współpraca z zespołem i klientami na całym świecie.

Platforma 3DExperience

Rozwiązania SOLIDWORKS działające na platformie 3DEXPERIENCE oferują nowe możliwości w procesie projektowania, umożliwiając użytkownikom tworzenie innowacyjnych produktów w połączonym, wspólnym środowisku. Rozwiązania dostępne w SOLIDWORKS® Conceptual Designer oraz SOLIDWORKS Industrial Designer pomagają łatwo opracowywać, oceniać i wybierać koncepcje mechaniczne i artystyczne przed przystąpieniem do szczegółowego procesu projektowania i produkcji.

Zarówno użytkownicy CAD, jak również osoby nie korzystające z tego rozwiązania – kierownictwo, szefowie zespołów projektowych i poszczególnych projektów – mogą wymieniać się informacjami, uczestniczyć w procesie projektowania i łatwo gromadzić dane z dowolnego źródła, aby podejmować decyzje projektowe szybciej, z dowolnego miejsca i korzystając z dowolnego urządzenia.

SOLIDWORKS Conceptual Designer

SOLIDWORKS® Conceptual Designer (SWCD) zapewnia komplementarne narzędzia do projektowania, które zwiększają możliwości istniejących rozwiązań CAD dla inżynierów tworzących mechaniczne projekty koncepcyjne.

 • Szybki zapis cyfrowy opracowywanych koncepcji
 • Szybkie tworzenie modeli koncepcyjnych 2D i 3D
 • Odbieranie aktualnych informacji zwrotnych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpraca i zarządzanie danymi w chmurze

Różnorodne koncepcje projektowe mogą być łatwo zarządzane i oceniane jeszcze przed zaangażowaniem dodatkowych zasobów inżynieryjnych koniecznych w pełnym procesie opracowywania produktu. SWCD (SOLIDWORKS Conceptual Designer) sprawia, że wstępne projektowanie koncepcyjne jest bardzo proste.

Instynktowny tok prac i interakcji użytkownika, upraszczają i przyspieszają tworzenie wirtualnych prototypów z symulacją rzeczywistych zachowań produktu. Można szkicować  kształty komponentów, dodawać dowolne nowe elementy, systemy napędowe  i siły oddziałujące na produkt, i obserwować  jak SWCD optymalizuje w czasie rzeczywistym kreowane pomysły. Można też szczegółowo sprawdzić działanie swoich koncepcji za pomocą realistycznych modeli 3D, przed zaangażowaniem dodatkowych kosztów i czasu niezbędnych w pełnym procesie opracowywania produktu.

SOLIDWORKS Conceptual Designer jest zawsze połączony z bazą danych i z innymi użytkownikami. To pozwala na lepsze zabezpieczenie danych, zapobiega ich przypadkowej utracie, ułatwia automatyczne zapisywanie kolejnych wariantów każdego projektu. W konsekwencji, użytkownik pozostaje także w kontakcie z innymi inżynierami, pracującymi nad danym projektem, a także – z szerszą społecznością SOLIDWORKS.

Wypróbuj SOLIDWORKS Conceptual Designer – przejdź do formularza kontaktowego.

SOLIDWORKS Industrial Designer

SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID) pozwala na tworzenie wielu koncepcji projektów przemysłowych w 2D i 3D, z różnorodnymi  opcjami estetycznymi rozwijanymi i ocenianymi przez społeczność pracującą nad projektem. W tej fazie, wiele pomysłów jest opracowywanych w odpowiedzi  na brief lub zdefiniowany problem. Pomysły te są następnie weryfikowane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zanim powstanie i zostanie sprecyzowany najlepszy, optymalny projekt.

SWID oferuje doskonałe narzędzie do tworzenia koncepcji 3D projektów przemysłowych i modeli produktów konsumenckich:

 • Szybki, prosty i intuicyjny zapis cyfrowy koncepcji  dzięki wykorzystaniu ekranu jako wirtualnego szkicownika
 • Łatwe opracowywanie koncepcji w 3D z wykorzystaniem technik swobodnego modelowania – wykorzystanie “wirtualnej gliny” do  tworzenia dowolnych kształtów na ekranie, aż do uzyskania pożądanego rezultatu
 • Łatwy zapis wielu pomysłów w Concept Archives, umożliwiający dzielenie się nimi w społeczności pracującej nad projektem,  w celu uzyskania informacji zwrotnych od klientów

SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID) upraszcza proces projektowania koncepcyjnego i umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Wypróbuj SOLIDWORKS Conceptual Designer – przejdź do formularza kontaktowego.

Platform Contributor for SOLIDWORKS

Platform Contributor SOLIDWORKS łączy wszystkie osoby zaangażowane w opracowywanie danego produktu oferując bezpieczne, elastyczne, wspólne środowisko pracy. Inni członkowie zespołu projektowego, jak również osoby nie korzystające z systemów CAD, kierownictwo, członkowie działów marketingu, zakupów, klienci, dostawcy i inne osoby, mogą być zaangażowane w opracowywanie produktu. Jeśli zostanie im zapewniony dostęp do jednego, wspólnego środowiska pracy, będą mogli:

 • Aktywnie współpracować i uczestniczyć w opracowywaniu produktu
 • Wyświetlać i monitorować postępy w rozwoju projektów
 • Oceniać projekty i udzielać informacji zwrotnych
 • Mieć dostęp do innych działań podejmowanych przez społeczność
 • Udostępniać dane

Dodatkowo, użytkownicy SOLIDWORKS®eDrawings® i DraftSight® mają  bezpośrednio z poziomu projektu, dostęp do chmury, gdzie przechowywane są dane i udostępnione usługi społecznościowe.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami