pixel Rozwój Twojego biznesu dzięki zintegrowanej symulacji - DPS Software

18 / 11 / 2015

DPS Software

Rozwój Twojego biznesu dzięki zintegrowanej symulacji

Konsultingowe firmy projektowe i inżynierskie mogą wykorzystać nadarzające się szanse biznesowe i możliwość zwiększenia obrotów poprzez wdrożenie zintegrowanych technologii symulacyjnych. Reagując na surowy klimat ekonomiczny, coraz więcej producentów poszukuje dostawców usług inżynierskich, mogących pomóc w oszacowaniu parametrów użytkowych projektu, a także udzielić konsultacji odnośnie innych aspektów opracowania i produkcji wyrobów. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation, można dokonać takiego pozycjonowania swoich usług konsultingowych na rynku, aby wykorzystać ten trend, nawiązując cenną współpracę z klientami, a jednocześnie udoskonalając swoją działalność.

Konsulting w dziedzinie symulacji oferuje coraz większe możliwości

Żyjemy w świecie postępującej specjalizacji. Fakt ten jest najlepiej widoczny w dziedzinie opracowywania produktów. Producenci duzi i mali muszą opracowywać nowatorskie produkty wyższej jakości i wprowadzać te produkty na rynek szybciej niż konkurenci, aby odnieść sukces we trudnych warunkach współczesnej gospodarki. Dążenie do osiągnięcia tych celów stawia szczególne wyzwania, ponieważ firmy zmuszone są realizować te cele przy jednoczesnym kontrolowaniu lub obniżaniu kosztów. Aby rozwiązać ten dylemat i zaspokoić swoje potrzeby, producenci coraz częściej zwracają się do firm konsultingowych oferujących usługi inżynierskie i projektowe. Zamiast podejmować próby zatrudnienia specjalistów z każdej dziedziny opracowywania produktów, producenci szukają strategicznych partnerów wśród firm konsultingowych, które są w stanie zaoferować unikalne umiejętności lub techniczną wiedzę fachową, pozwalającą sprostać specyficznym wymogom produkcyjnym w dokładniejszy, sprawniejszy i tańszy sposób. zwykle ma to miejsce w przypadku analiz projektów.

Każdy producent może skorzystać na zastosowaniu technologii symulacyjnych w celu opracowania lepszych wyrobów w szybszy i tańszy sposób. Jednakże coraz większa liczba firm nie dysponuje personelem ani wiedzą potrzebną do skutecznego wdrożenia analiz projektów. Tworzy to całą gamę możliwości dla firm oferujących usługi inżynierskie i projektowe, w zakresie wykorzystania zintegrowanych narzędzi symulacji, pomagających w sprawdzeniu poprawności działania produktu, optymalizacji atrybutów projektu i udoskonaleniu procesów produkcyjnych.

Wirtualne prototypowanie to lepszy model biznesowy

Fizyczne prototypowanie i próby są wykonywane w celu ustalenia, czy projekt zachowuje się zgodnie z zamierzeniami. oczywiście, za każdym razem, gdy prototyp ulega uszkodzeniu, potrzeba dodatkowego czasu i pieniędzy, aby ustalić, co zawiodło i przeprowadzić próby na kolejnym prototypie. Może to prowadzić do dodatkowych kosztów przejściowych i problemów z klientami dla inżynierów konsultantów. Użycie zintegrowanych narzędzi symulacji do prototypowania wirtualnego jest lepszym i bardziej lukratywnym sposobem na biznes. Ponieważ próby są symulowane na komputerze, a problemy projektowe są rozwiązywane w oprogramowaniu, a nie na rzeczywistych materiałach, można wyeliminować uszkodzenia prototypów i związane z tym koszty. Można następnie wystawić fakturę za czas symulacji, zamiast przenosić koszty produkcyjne. Dzięki zintegrowanej symulacji można uzyskać poprawę przepływów finansowych, zrealizować szybszy zwrot z inwestycji i poszerzyć liczbę i gamę projektów, jakich można się podjąć, bez zwiększania zasobów.

Wzrasta również profesjonalizm firmy — poszerzenie oferowanych usług, usprawnienie komunikacji oraz pogłębienie wiedzy technicznej — co pozwala przyciągać i zatrzymać wartościowych, utalentowanych inżynierów.

…konkretny przykład

Firma Grantec Engineering Consultants Inc. wykonuje usługi z zakresu analizy strukturalnej dla szerokiej gamy projektów, jak na przykład projekt wzmacniającej komory próżniowej lasera potrójnego dla obiektu badań nad laserami Los Alamos National Laboratory, akceleratora neutronów Departametru Energii, oraz przybrzeżnego pojazdu obronnego dla Kanadyjskiej Marynarki Wojennej.

„Gdy wybierałem system obliczeniowy do mojej firmy konsultingowej decyzja była prosta, ponieważ oceniałem różne pakiety symulacyjne i przygotowywałem rekomendacje najlepszych systemów zaawansowanych badań strukturalnych dla moich poprzednich pracodawców,” mówi Richard m. grant, założyciel i prezes firmy. „Zawsze uważałem oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation za preferowane narzędzie analiz metodą elementu skończonego (FEA), ponieważ jest najbardziej uniwersalne i oferuje najlepszą wartość. oprogramowanie CAD 3D SOLIDWORKS oddaje do dyspozycji pełną gamę możliwości, jakich potrzebuję do przeprowadzenia skomplikowanych analiz nieliniowych w niewygórowanej cenie.”

Wykorzystując narzędzia SOLIDWORKS Simulation, firma zwiększyła wydajność analiz 40 razy, rozbudowała zakres możliwości symulacji, udoskonaliła analizy skomplikowanych geometrii i poprawiła sposoby komunikowania wyników klientom. Posługując się oprogramowaniem SOLIDWORKS Simulation, firma Grantec wykonała analizy nadmiarowe konstrukcji spawanych wzmacniającej komory próżniowej lasera potrójnego dla obiektu badań nad laserami Los Alamos National Laboratory.

Rozwój usług konsultingowych w dziedzinie opracowania produktów

W wielu przypadkach producenci polegają na konsultingowych firmach projektowych i inżynierskich w zakresie przekształcenia pomysłów na rzeczywiste wyroby. Klient może przyjść z podstawową koncepcją i poprosić o stworzenie projektu i całościowe przygotowanie do produkcji. W przedsięwzięciach tego typu ważną rolę odgrywa nowatorstwo i skuteczność, nie tylko wykonanie zadania z powodzeniem, ale także kontrolowanie swoich kosztów wewnętrznych. Zintegrowane narzędzia do symulacji pozwalają skrócić czas opracowania, ponieważ można przewidzieć działanie projektu bez ponoszenia kosztów wytwarzania fizycznych prototypów. Ponadto badania analizy mogą dostarczyć wartościowych informacji odnośnie zachowania projektu, które promują innowacyjność i kreatywność. Poprzez skuteczne badanie różnorodnych koncepcji, materiałów i metod, można dostarczać klientom prace wysokiej jakości. Technologie symulacji pozwalają kontrolować koszty związane z opracowywaniem produktów — dzięki zwiększonej wydajności, wyższej jakości i mniejszej liczbie nieoczekiwanych problemów — umożliwiając rzetelną obsługę klientów.

…kolejny konkretny przykład

Firma Samson Design Associates Inc. wykorzystała oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation do opracowania pionowego systemu ratunkowego VRS-X dla firmy Spidescape Descent Systems, który rozwiązuje problem bezpiecznego ratowania ludzi z wysokich budynków w razie pożaru, umożliwiając bezpieczne opuszczenie strażaka, ratownika, ofiary lub personelu wojskowego z wysokości do 25 metrów, w podobny sposób, jak pająk opuszczający się z sieci. „Przy użyciu SOLIDWORKS Simulation odkryliśmy, że możemy zmniejszyć wagę urządzenia z 3 kg do mniej niż 2 kg dzięki użyciu zmodyfikowanego kompozytu polimerowego z wypełnieniem szklanym. Przeprowadzone symulacje pozwoliły wyeliminować pięć prototypów, każdy o wartości 50 000 USD, skracając proces prototypowania o około dwa miesiące,” mówi inżynier mechanik nick Smith. „Wyniki naszych analiz dały nam pewność, że nasz projekt spełni specyfikacje parametrów użytkowych bez potrzeby rozbudowanych prób na prototypach.” Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation, firma Samson Design skróciła cykl rozwojowy pionowego systemu ratunkowego VRS-X o połowę, zaoszczędziła ponad 200 000$ na kosztach prototypowania, potwierdziła działanie lekkiego materiału kompozytowego i sprawdziła reakcję termiczną hamulca odśrodkowego w systemie.

Konsultacje dotyczące projektowania do celów produkcyjnych

Stworzenie funkcjonalnego projektu niekoniecznie skutkuje udanym produktem. Firmy muszą również być w stanie go wyprodukować, czy to w dużych ilościach, czy też jednostkowo, w sposób przynoszący zysk. Sama możliwość stworzenia modelu nie oznacza zasadniczo, że klient może go tanio wykonać, co jest warunkiem sprzedaży po konkurencyjnej cenie. Bez względu na to, czy opracowujemy produkt dla klienta, czy też pomagamy klientowi w rozwiązaniu problemów produkcyjnych, zintegrowana technologia symulacji pomaga w oszacowaniu możliwości wyprodukowania   projektu, a także w ocenie działania sprzętu narzędziowego i produkcyjnego. możliwości te pozwalają badać alternatywne i mniej kosztowne materiały, przewidywać ewentualne problemy produkcyjne i sugerować tańsze podejścia produkcyjne. Dzięki wykorzystaniu możliwości symulacji do optymalizacji możliwości wyprodukowania projektu, możemy pomóc klientom zaoszczędzić pieniądze poprzez wykorzystanie lepszych procesów, mniej kosztownych materiałów i narzędzi o większej żywotności. Wynikiem będą usatysfakcjonowani klienci i kolejne zlecenia konsultingowe dla firmy.

…następny konkretny przykład

Curventa Designworks ltd. jest nagradzaną firmą konsultingową projektującą produkty, która wykorzystała możliwości SOLIDWORKS Simulation do opracowania przenośnego odtwarzacza MP3 X-plorer Plus, używanego podczas zwiedzania znanych na całym świecie muzeów, takich jak londyńska National Gallery, Więzienie Alcatraz, i Muzeum Guggenheima.

Największą zaletą korzystania z SOLIDWORKS jest posiadanie wszystkich potrzebnych narzędzi w jednym pakiecie, co w efekcie ostatecznym oszczędza czas i przyspiesza prace rozwojowe”, mówi dyrektor Ian Murison. „Uniknęliśmy takich problemów, jak kolizje części, obszary wysokich naprężeń oraz cienkie ścianki w odlewach dzięki użyciu SOLIDWORKS do oszacowania naszych projektów….Te narzędzia pozwalają nam obniżyć koszta prototypowania o połowę.”

Użycie kompletnego pakietu zintegrowanych narzędzi pozwala projektantom i inżynierom firmy Curventa na zidentyfikowanie potencjalnych błędów, podniesienie jakości wyrobu, minimalizację potrzeb prototypowania i obniżenie kosztów rozwojowych, przy zapewnieniu optymalizacji projektów do celów produkcyjnych. oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation pomogło firmie Curventa skrócić czas projektowania wyrobów o 66 procent, obniżyć koszty wytwarzania prototypów o 50 procent, znacznie zwiększyć udziały w rynku i poprawić skuteczność komunikacji z klientami. Oprogramowanie SOLIDWORKS dostarcza firmie Curventa zintegrowanego pakietu narzędzi modelowania, symulacji i wizualizacji, dzięki czemu firma może stale dostarczać nowatorskie projekty, takie jak przenośny odtwarzacz MP3 X-plorer Plus, używany podczas zwiedzania znanych na całym świecie muzeów, dotrzymując terminów i budżetów.

Zdobywanie rozległej wiedzy fachowej

Gdy producenci polegają na nas w zakresie radzenia sobie z problemami opracowania wyrobów, nigdy nie chcemy stanąć w obliczu braku wystarczającej wiedzy fachowej, niezbędnej do rozwiązania ich problemów. Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze znanym od dawna, regularnym klientem, czy też nowym potencjalnym klientem o specyficznych potrzebach, możliwość dostarczenia jak najszerszego zakresu usług może zdecydować o zdobyciu lub utracie nowych zamówień, a także o zdobyciu lub utracie reputacji wśród klientów. Chcemy mieć możliwość dostarczania szerokiego wachlarza usług, a także zdolności do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów inżynierskich. zintegrowane technologie symulacyjne mogą pomóc w rozbudowaniu szerokich dziedzin wiedzy fachowej, dzięki czemu nigdy nie będziemy zmuszeni do odmowy przyjęcia zlecenia ani nie utracimy możliwości długoterminowej współpracy.

Technologie symulacyjne mogą wspomóc firmę w rozwiązywaniu trudnych problemów inżynierskich, wymagających analiz strukturalnych nieliniowych, dynamicznych, termicznych, dynamiki płynów lub fizycznych. Dzięki temu można zdobywać nowych klientów i utrzymywać ich, zdobywać i realizować nowe zamówienia na usługi i cieszyć się rosnącą satysfakcją wśród istniejących klientów.

…konkretny przykład

Firma George Tylinski Mechanical Design & Analysis wykorzystuje oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation do analiz projektów optomechanicznych. jeden z najtrudniejszych projektów firmy Tylinski obejmował projekt, analizę, budowę i przeprowadzenie prób głowicy kamery z przetwornikiem mozaikowym CCD w ramach programu NASA Near-Earth Object (NEO). Celem programu NEO jest wyjście naprzeciw rosnącej świadomości zagrożeń związanych z kolizją asteroid z ziemią poprzez wykorzystanie czułych kamer cyfrowych CCD do stworzenia mapy wszystkich obiektów znajdujących się w pobliżu ziemi, włącznie z tymi, które są widoczne tylko w podczerwieni. Firma Tylinski użyła oprogramowania SOLIDWORKS Simulation do opracowania skomplikowanej kamery CCD, wykorzystującej jeden z największych w świecie paneli matryc, składający się z dziesięciu matryc CCD o rozdzielczości 2000 x 4000 pikseli. Kamera ta, która jest przymocowana na dużym teleskopie astronomicznym, działa w japońskiej miejscowości Bisei, w Space Guard Center.

“Wyzwanie, jakiemu musieliśmy sprostać, polegało na idealnie płaskim ustawieniu — różnica między maksymalnymi odchyleniami nie mogła wynosić więcej niż 0,001 cala w każdych warunkach pracy — przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności temperaturowej, zapewniając, że różnica temperatury pomiędzy dowolnymi dwoma pikselami w macierzy nie przekraczała pół stopnia,” wyjaśnia George Tylinski. „Analizy termiczne i strukturalne SOLIDWORKS Simulation miały krytyczne znaczenie dla uzyskania działającego projektu, zachowania płaskości i wyrównania krzemowych elementów obrazujących CCD w głowicy kamery, które generują ciepło, lecz muszą pracować w temperaturze -95°c.

Budowanie lojalności klientów poprzez zaspokajanie specjalistycznych potrzeb

Lojalni, stali klienci stanowią opokę wielu konsultingowych firm inżynierskich i projektowych. Jednakże taki rodzaj klienta to coś znacznie więcej niż stabilne, niezawodne źródło przychodów. Pomagają oni również generować dodatkowe zamówienia poprzez nieoficjalne polecenie specjalistycznych możliwości firmy konsultingowej. Referencje tego rodzaju są szczególnie cenne, jeżeli firma udziela konsultacji w specyficznej branży lub specjalności. Bez względu na to, czy firma świadczy usługi ogólne, czy też niszowe i wyspecjalizowane, zintegrowane narzędzia symulacyjne pomagają budować lojalność klientów, utrzymać stałych klientów i generować nowe możliwości. Dzięki wykorzystaniu możliwości analiz fizycznych do rozwiązywania trudnych problemów inżynierskich klientów, można wypracować sobie pozycję firmy, na którą zawsze można liczyć w konkretnej branży, dziedzinie inżynierii lub społeczności projektanckiej. Sukces rodzi sukces. Technologie symulacji mogą pomóc w wypracowaniu solidnej reputacji wśród klientów lub w specyficznej branży, bądź jako firmy dysponującej rozwiązaniami problemów konkretnego rodzaju, co pozwala na zapewnienie rozwoju działalności.

…konkretny przykład

Firma Engineering Innovations llc specjalizuje się w opracowywaniu rewolucyjnych udoskonaleń w projektach samochodów Formuły Indy oraz terenowych samochodów wyścigowych. Firma wykorzystała oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation do precyzyjnej optymalizacji średnicy osi napędowych samochodów Formuły Indy w zależności od długości wyścigu.

„Osie napędowe zderzają się z powietrzem, które przepływa obok. Wyzwanie polegało na maksymalnym możliwym zredukowaniu powierzchni czołowej poprzez zmniejszenie średnicy, nie dopuszczając do uszkodzenia strukturalnego”, mówi Prezes corey Kausch. „Przeprowadziliśmy analizę zniszczeń w oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation w oparciu o długość wyścigu, dzięki czemu mogliśmy zastosować maksymalnie zmniejszony rozmiar, a jednocześnie wytrzymać obciążenie całego wyścigu. Daliśmy radę zmniejszyć opór powietrza o dwa kilogramy z każdej strony, dzięki czemu prędkość wzrosła o półtora kilometra na godzinę w zawodach, gdzie ułamek sekundy decyduje o zwycięstwie.”

Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation pomogło firmie Engineering Innovations we wprowadzeniu szeregu innowacji w konstrukcji samochodów wyścigowych, w skróceniu cykli projektowych, obniżeniu kosztów rozwojowych dzięki wykorzystaniu zintegrowanej analizy montażu, a także w obniżeniu kosztów podróży dzięki wykorzystaniu SOLIDWORKS eDrawings do komunikacji dotyczącej projektów.

Możliwości rozwoju dzięki SOLIDWORKS Simulation

Pomimo, że możliwości symulacji stwarzają okazje dla rozwoju biznesowego dla konsultantów projektowych i inżynieryjnych, to wykorzystanie tych okazji może stanowić wyzwanie. Którego pakietu analitycznego należy użyć? Jakie oprogramowanie najlepiej zintegruje się z istniejącymi procesami rozwojowymi? Który pakiet najszybciej zapewni zwrot z inwestycji (Roi)? Jaka aplikacja w sposób najdokładniejszy i najtańszy zapewni zaspokojenie danych wymagań analitycznych? A co z zapotrzebowaniem na szkolenie i łatwością użycia?

Tak samo jak w przypadku wdrażania dowolnej technologii, istnieją pewne cechy charakterystyczne danego rozwiązania, które określą, na ile skutecznie można wykorzystać okazje stwarzane przez symulacje, a także pułapki, których należy unikać. Podczas oceny ewentualnych rozwiązań analitycznych, należy skoncentrować się na tym, jak dane oprogramowanie będzie funkcjonować w środowisku konsultingowym, jaki wpływ będzie miało na koszty i wpływy oraz   jak wspomoże rozwój firmy konsultingowej. Wiele firm świadczących inżynierskie i projektowe usługi konsultingowe wybiera oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation, ponieważ jest ono łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane z wiodącym w branży systemem CAD 3D SOLIDWORKS. Obydwa te warunki są niezbędne dla skutecznej implementacji.

Wdrażanie zintegrowanej strategii symulacji

Integracja jest czynnikiem o znaczeniu krytycznym dla wdrożenia rozwiązań symulacji w sposób, który zwiększa wydajność firmy konsultingowej, a nie przysparza tylko kłopotów. W jakim stopniu dane oprogramowanie jest zintegrowane z aplikacją modelowania CAD? W jakim stopniu będą kompatybilne dane z analizy — nie tylko z własnymi systemami, ale też z systemami klientów? jak stopień integracji CAD wpływa na zwrot z inwestycji (Roi?).

Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation oferuje najwyższy stopień integracji CAD z dowolnym rozwiązaniem w branży. Aplikacja ta pracuje całkowicie wewnątrz systemu CAD 3D SOLIDWORKS i zawiera udoskonalone technologie tworzenia siatki i rozwiązywania problemów. Biorąc pod uwagę fakt, że w produkcji użytkowanych jest ponad 2 miliony licencji oprogramowania CAD 3DSOLIDWORKS, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że klienci — i inne firmy potrzebujące usług symulacyjnych — korzystają z SOLIDWORKS. Dzięki temu firmy i ich klienci mogą uniknąć problemów i opóźnień związanych z niekompatybilnymi danymi, konwersjami plików i translacjami geometrii.

Poszerzenie zakresu możliwości

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation projekty, które wydawały się niegdyś zbyt trudne, teraz będą w zasięgu realizacji dla firmy. SOLIDWORKS Simulation zawiera pełną gamę możliwości symulacji, włącznie z mechaniką nieliniową, drganiami, transferem ciepła, dynamiką płynów i skomplikowanymi multidyscyplinarnymi analizami fizycznymi. Ponieważ aplikacja ta działa wewnątrz systemu SOLIDWORKS, skomplikowane badania można przeprowadzać znacznie łatwiej i sprawniej, wykorzystując przy tym takie narzędzia SOLIDWORKS, jak konfiguracje projektu.  Oprócz narzędzi do symulacji ogólnego przeznaczenia, SOLIDWORKS zawiera unikalny zbiór funkcji przeznaczonych do oceny projektów dla celów produkcji (DFM) oraz oddziaływania na środowisko. Narzędzia projektowania do celów produkcyjnych (DFM) obejmują DFMXpress, które sprawdza operacje projektu pod kątem możliwości wyprodukowania: Tolanalyst, które automatyzuje analizę stosów tolerancji oraz analizę ruchu, która pozwala zbadać ugięcia części pod wpływem obciążeń dynamicznych, a także przeprowadzić kontrolę prześwitów. oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability pozwala oszacować oddziaływanie projektu na środowisko naturalne z wykorzystaniem ekoodcisku węglowego, całkowitego zużycia energii w cyklu życia produktu, emisji do powietrza oraz oddziaływania na jakość wody. Narzędzia SOLIDWORKS Simulation pomagają poszerzyć zakres możliwości symulacji oferowanych przez firmę, umożliwiając podjęcie realizacji nawet najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych projektów.

Narzędzia SOLIDWORKS Simulation, takie jak przedstawiony tutaj pakiet SOLIDWORKS Sustainability, pozwalają poszerzyć wachlarz możliwości, ocenić oddziaływanie projektu na środowisko poprzez cały jego cykl życiowy.

Budowa obszarów specjalizacji działalności

Wdrożenie rozwiązań SOLIDWORKS Simulation daje solidne fundamenty, na których można budować nowe dziedziny prac inżynierskich firmy konsultingowej. Dzięki multidyscyplinarnym narzędziom analiz zjawisk fizycznych oprogramowania SOLIDWORKS Simulation, można zdobywać różnorodne, specjalistyczne nisze rynkowe, jak np. rozwiązywanie problemów wibracji w projektowaniu maszyn, diagnostyka uszkodzeń nieliniowych w komponentach strukturalnych lub badanie zachowań materiałów alternatywnych. Można stworzyć grupę specjalizującą się w projektowaniu do celów produkcyjnych, która będzie udzielać producentom konsultacji w zakresie obniżenia kosztów i usprawnienia produkcji, wykorzystać oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation, aby wyspecjalizować się w opracowywaniu układów chłodzących, projektach aerodynamicznych lub procesach produkcyjnych wykorzystujących przepływy płynów. Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS Sustainability można pomóc klientom we wdrożeniu praktyk projektowych zrównoważonego rozwoju poprzez oszacowanie oddziaływania projektów wyrobów na środowisko.

Skuteczniejsza komunikacja z klientami

Jak już wiadomo, przekazywanie informacji inżynierskich klientowi może stanowić podobne wyzwanie, jak rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Oprócz konieczności podróży, wizualizacja skomplikowanych zjawisk fizycznych w zniszczonym prototypie lub ilustrowanie ich przy użyciu wydruków 2D może być trudne, a nawet niemożliwe. Gdyby tylko istniały możliwości stworzenia animacji zachowania się projektu i wysłania jej do klientów pocztą elektroniczną, nie byłoby konieczności tak częstych podróży i omawiania z klientami każdego projektu krok po kroku. obecnie takie możliwości są już dostępne.

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation informacje inżynierskie mogą być przekazywane przy użyciu analitycznych wykresów konturowych 3D lub animacji zachowania projektu w trakcie pracy. Informacje do klientów można wysłać pocztą elektroniczną, wykorzystując funkcje SOLIDWORKS eDrawings. Ponieważ aplikacja SOLIDWORKS Simulation jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem CAD 3D SOLIDWORKS, wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja sugerowanych poprawek na podstawie wyników analiz jest dużo łatwiejsza.

Usprawnienie komunikacji, zmniejszenie liczby niezbędnych podróży i uniknięcie problemów projektowych i produkcyjnych pozwala przeznaczyć więcej czasu na prace inżynierskie, rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.

Przyciąganie i utrzymywanie wartościowych, utalentowanych inżynierów

Bez wykwalifikowanych, utalentowanych inżynierów nie może istnieć żadna konsultingowa firma inżynierska i projektowa. Klienci przychodzą do firmy, aby kupić wiedzę, kreatywność i fachowość, które znajdują się w głowach zatrudnionych w niej projektantów i inżynierów. Utrzymanie w firmie konsultingowej najwyższej klasy inżynierów ma krytyczne znaczenie dla jej długoterminowego sukcesu. Najlepszym sposobem na przyciągnięcie i utrzymanie utalentowanych inżynierów jest dostarczenie im narzędzi potrzebnych do wykonania zadań i ciągłe stymulowanie ich świeżymi, interesującymi wyzwaniami.  Społeczność użytkowników SOLIDWORKS cieszy się szacunkiem wśród utalentowanych inżynierów. Dzięki wdrożeniu oprogramowania SOLIDWORKS Simulation, można zatrudnić utalentowanych profesjonalistów i zbudować biznes bazujący na symulacjach. Dodanie SOLIDWORKS Simulation do zestawu narzędzi firmy pozwala przygotować się na przyjmowanie trudnych projektów, które będą motywujące, stymulujące i satysfakcjonujące dla wartościowych inżynierów, co jest najlepszym sposobem na utrzymanie ich zaangażowania.

Konkluzja

Specjalizacja w opracowywaniu produktów jest rzeczywistą, rozwojową tendencją. Producenci stają w obliczu ogromnej presji czasowej, kosztowej i jakościowej, dlatego poszukują partnerów konsultingowych, którzy będą w stanie pomóc w realizacji ustalonych celów oraz szybszym i ekonomiczniejszym wprowadzaniu na rynek nowatorskich produktów o wysokiej jakości. Ta tendencja nawiązywania współpracy ze specjalistycznymi konsultantami tworzy nowe obszary możliwości dla inżynierskich i projektowych firm konsultingowych, zwłaszcza w dziedzinie analiz projektów.

Wdrożenie rozwiązań SOLIDWORKS Simulation pozwala zająć pozycję rynkową, umożliwiającą wykorzystanie pojawiających się szans biznesowych, rozwój firmy i rozszerzenie działalności. Dzięki niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania (TCO) i szybkiemu zwrotowi z inwestycji (ROI), oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation szczególnie dobrze nadaje się dla firm konsultingowych, pozwalając na wdrożenie zintegrowanych strategii symulacji, które poszerzają ofertę usług, zwiększają możliwości, podnoszą profesjonalizm i usprawniają komunikację, a jednocześnie pozwalają utrzymać wartościowych pracowników. Pomaga ono również w zwiększeniu przychodów, kontroli nad kosztami i maksymalizacji zysków. Dzięki kompatybilności z rynkiem, na którym istnieje ponad 2 miliona użytkowników narzędzi SOLIDWORKS stanowi doskonałą szansę dla rozwoju firmy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami