pixel Skuteczne i intuicyjne wirtualne testowanie - SOLIDWORKS Simulation Professional - DPS Software

02 / 01 / 2017

DPS Software

Skuteczne i intuicyjne wirtualne testowanie - SOLIDWORKS Simulation Professional

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation Professional wzbogaca pakiet SOLIDWORKS Simulation Standard o bardziej wydajne i zaawansowane funkcje do obsługi symulacji, pomagając sprostać wyzwaniom inżynieryjnym za pomocą scenariuszy złożonych obciążeń i rozwiązań multifizycznych.

Testowanie projektów za pomocą zaawansowanej analizy strukturalnej

 • Optymalizuj projekty w oparciu o kryteria strukturalne, ruchowe lub geometryczne
 • Automatycznie konwertuj łączniki ze swojego narzędzia CAD na odpowiednie połączenia w celu osiągania szybkich i dokładnych analiz złożeń
 • Łącz scenariusze obciążeń i testuj wydajność strukturalną wielu kombinacji obciążeń za pomocą menedżera przypadków obciążenia
 • Analizuj wpływ upuszczenia produktu na jego integralność strukturalną
 • Rozwiązuj skomplikowane symulacje, aby poprawić jakość i skuteczność produktu.  Oceniaj zachowanie dużych złożeń, skupiając się na newralgicznych obszarach w rozbiciu na podmodele
 • Oceniaj złożone problemy na wczesnym etapie cyklu projektowego, badając płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia i stosując liniową analizę statyczną
 • Korzystaj z bogatej bazy danych materiałów zawierającej informacje o właściwościach metali i krzywe zmęczeniowe

Przetestuj własne konstrukcje i sprawdź jak możesz je ulepszyć. Aby otrzymać oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation Professional przejdź na stronę i wypełnij formularz kontaktowy.

Diagnoza wpływu temperatury na projekty

 • Analizuj przekazywanie ciepła w drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania
 • Wykorzystuj właściwości materiałów izotropowych, ortotropowych i zależnych od temperatury
 • Określaj połączone obciążenia i deformacje na podstawie obciążeń strukturalnych i termalnych

Analiza ruchu złożeń w procesach i zadaniach przy pomocy symulacji zdarzeniowej

 • Analizuj ruch na podstawie modelu zdarzeniowego i działań na złożeniach
 • Uruchom urządzenie za pomocą czujników ruchu, zegara lub symulując zakończenie poprzedniego zadania
 • Oceniaj cechy charakterystyczne, takie jak moc siłownika i obciążenia łączne w celu optymalizacji ruchu
 • Kontroluj siłowniki modelu przy pomocy serwomotorów

Symulacja częstotliwości i wyboczenia w projektach

 • Badaj, jak drgania lub niestabilność pracy mogą wpływać na skrócenie żywotności urządzeń i powodować nieoczekiwane awarie
 • Oceniaj wpływ usztywnienia pod wpływem obciążenia na charakterystykę częstotliwościową lub wyboczenia

SOLIDWORKS Simulation Professional jest dostępny jako oddzielny pakiet. Poznaj pełny zakres pakietu Standard tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami