pixel SolidSteel Parametric – projektowanie konstrukcji stalowych

13 / 05 / 2019

DPS Software

SolidSteel Parametric – zaawansowane projektowanie konstrukcji stalowych w oprogramowaniu SOLIDWORKS

SolidSteel Parametric to parametryczne rozwiązanie CAD 3D dla konstrukcji stalowych, w pełni zintegrowane z SOLIDWORKS. Oprogramowanie posiada zaawansowane i przyjazne dla użytkownika narzędzia do projektowania konstrukcji stalowych. Może być stosowane również jako narzędzie wspomagające proces projektowania maszyn i urządzeń.

Szybko i wydajnie twórz złożone konstrukcje stalowe, w tym połączenia między elementami konstrukcji. Z SolidSteel Parametric można tworzyć skomplikowane typy połączeń za pomocą kilku kliknięć, a wszystkie połączone belki konstrukcji zostaną odpowiednio rozszerzone, skrócone lub zmodyfikowane. Oprogramowanie jest w pełni automatyczne i zgodne ze standardami.

Pełna integracja z SOLIDWORKS 3D CAD

Oprogramowanie SolidSteel Parametric dla SOLIDWORKS jest w pełni zintegrowane i bazuje na doskonale znanym i łatwym w użyciu interfejsie. Spójność interfejsu gwarantuje użytkownikowi szybką naukę nowego oprogramowania.

Najnowsza wersja programu przyspiesza wielokrotny wybór obiektów w jednym kroku. Funkcja ta sprawia, że proces budowy jest szybszy, łatwiejszy i wygodniejszy.  Udoskonalona funkcja podglądu dostępna podczas umieszczania profili daje natychmiastowy podgląd pozycji i typu profilu. 

Typowe połączenia stalowe w SolidSteel Parametric

Projektowane konstrukcje stalowe są parametryczne i można je dowolnie modyfikować. Nie ma znaczenia, czy zmienia się długość, kształt profilu czy pozycję elementu. Cały komponent zostanie automatycznie dostosowany do nowych parametrów, nawet jeśli występują złożone zmiany, takie jak cięcia ukośne w profilach, inne wymiary płyty końcowej lub zmienione kąty spowodowane przez inne ukształtowanie blachy węzłowej lub narożnika ramy.

W SolidSteel Parametric dostępne są różne biblioteki, takie jak DAST, które można rozszerzyć według własnych potrzeb produkcyjnych. Typowe połączenia stalowe, takie jak płyty końcowe, blachy węzłowe lub narożniki ramy są umieszczane w ciągu kilku sekund. Na przykład inteligentny wybór zapewnia właściwą płytę końcową dla wybranego profilu. Oprócz zwykłych płyt końcowych istnieje możliwość dodania połączeń kątowych belek do konstrukcji.

Dla narożników konstrukcji SolidSteel Parametric umożliwia wstawianie złożonych połączeń między belkami stalowymi. Wszystkie narożniki ram mają wspólną cechę: podzespół złożony z wielu dopasowanych do siebie części zostanie utworzony automatycznie za pomocą jednego narzędzia.

Export danych NC do formatu DSTV

Kolejnym ważnym procesem podczas projektowania konstrukcji stalowej jest eksport danych NC w formacie .DSTV, które następnie można wysyłać bezpośrednio do maszyn produkcyjnych. Bez względu na to, czy są to kąty piłowania, cięcia, czy otwory. Wszystkie te niezbędne informacje dotyczące produkcji są przechowywane w plikach danych NC. Moduł danych NC jest dostępny jako oddzielny moduł dla SolidSteel Parametric.

Dostępne profile i biblioteki

SolidSteel Parametric dla SOLIDWORKS jest dostarczany z zintegrowaną obszerną biblioteką profili. Ta biblioteka zawiera ogromną liczbę zarówno europejskich, jak i amerykańskich typów profili zgodnymi z ASTM. Biblioteka możemy rozszerzyć dodając własne profile.

Oprócz typowych połączeń stalowych istnieją różne możliwości przycinania profili lub umieszczania cięć ukośnych. W każdej funkcji przycinania można ustawić przerwę między komponentami. Odpowiednie nacięcia belek konstrukcyjnych są typowymi procesami produkcyjnymi podczas tworzenia konstrukcji stalowej i znajdują zastosowanie w wielu różnych sytuacjach.

Indywidualne listy materiałowe

Listy BOM użytych materiałów  można eksportować do programu Excel. Podczas eksportu mamy do wyboru indywidualne szablony, które kontrolują zarówno wygląd, jak i zawartość listy materiałów.

Podczas eksportu mamy dostęp do różnych informacji w tym: numer pozycji, montaż, nazwa, waga, masa handlowa, obszar płaszcza, informacje o cięciu, ilość i wiele innych. Numery pozycji można przypisywać automatycznie i ręcznie. W oprogramowaniu SolidSteel Parametric istnieje wiele ustawień uzupełniających ten proces, takich jak przydzielanie specjalnych zakresów numerów dla różnych części lub wybór poszczególnych separatorów.

Szablony używane przez program są zbudowane w przejrzystym schemacie XML i mogą być tworzone przez użytkowników lub partnera handlowego. Zwykły arkusz Excela może być użyty jako podstawowy szablon. W tym szablonie możemy zawrzeć logo, adres, numer zamówienia i wiele innych informacji.

Zapoznaj się z oprogramowaniem SolidSteel Parametric

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami