pixel SOLIDWORKS dla meblarstwa – projektowanie mebli CAD 3D - DPS Software

02 / 05 / 2016

DPS Software

SOLIDWORKS dla meblarstwa – projektowanie mebli CAD 3D

Jeden pakiet odpowiedzią na wszystkie wyzwania projektowe

SOLIDWORKS DLA MEBLARSTWA to zaawansowane i łatwe w obsłudze oprogramowanie umożliwiające automatyzację wykonywanych zadań, usprawniające proces roboczy i ułatwiające szybkie definiowanie oraz sprawdzanie formy, dopasowania i funkcjonalności projektu. Program SOLIDWORKS PREMIUM jest częścią pakietu rozwiązań SOLIDWORKS do projektowania produktów i zawiera funkcje projektowania, symulacji, tworzenia projektów zrównoważonych, zarządzania danymi i komunikacji technicznej — umożliwiając projektowanie w nowoczesny sposób, przy użyciu wydajnych narzędzi, a także ułatwiając podejmowanie lepszych decyzji projektowych

Łatwa obsługa

Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs oprogramowania SOLIDWORKS zaprojektowano tak, aby od razu umożliwić użytkownikom wydajną pracę. W kontekstowych menu wyświetlane są odpowiednie polecenia w odpowiednim czasie. Polecenia paska narzędzi uporządkowano według funkcji projektowej, aby zapewnić do nich szybki dostęp. Funkcja automatycznego wyszukiwania poleceń zapewnia błyskawiczny dostęp do każdego z nich. Dodatkowo pakiet zawiera bogaty zestaw samouczków oraz dokumentacji technicznej, które pozwalają szybko opanować obsługę oprogramowania.

Szybka praca

Możliwość łatwego dostosowania interfejsu użytkownika programu SOLIDWORKS znacznie zwiększy wydajność pracy. Użytkownik programu może dostosować paski narzędzi, menu kontekstowe, klawisze skrótów oraz ustawienia środowiska. Obsługa gestów myszy daje szybki dostęp do potrzebnych funkcji. Możliwość automatycznego wykonywania funkcji projektowania za pomocą przetwarzania seryjnego oraz funkcji interfejsu API.

Zwiększona wydajność

Inteligentne funkcje projektowania i opisywania szczegółów zwiększają produktywność użytkownika dzięki automatycznemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z modelowaniem i opisywaniem szczegółów, które zazwyczaj są frustrujące dla nowych użytkowników lub stanowią żmudną i czasochłonną niedogodność dla użytkowników zaawansowanych.

Rysunki 2D

Szybsze tworzenie gotowych do produkcji rysunków 2D, ułatwiających czytelne przedstawienie sposobów produkcji i złożenia projektu.

 • Automatyczne tworzenie widoków rysunku: tworzenie widoków szkieletowych (z ukrytymi liniami lub bez nich) i cieniowanych przez przeciągnięcie i upuszczenie modelu 3D na rysunek, automatyczne tworzenie dowolnych typów widoków, np. izometrycznych, szczegółowych, przekrojów lub przekrojów częściowych.
 • Automatyczne aktualizowanie widoków rysunku: zmiany w modelach złożeń i części 3D mogą być automatycznie synchronizowane z widokiem rysunków.
 • Wymiarowanie: automatyzacja generowania i rozmieszczenia wymiarów i oznaczeń tolerancji przy użyciu wypróbowanych, gotowych do zastosowania w produkcji funkcji rysunków 2D.
 • Lista materiałów (LM): możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z odnośnikami, które aktualizują się wraz ze zmianami modelu. Zestawienie materiałów można wyeksportować do programu Microsoft® Excel® ze złożenia lub rysunku w celu wydrukowania lub przesłania do systemu ERP/MRP.

SOLIDWORKS dla meblarstwa to narzędzia pozwalające na spełnienie założeń budżetowych i możliwości produkcyjnych

Narzędzia pakietu SOLIDWORKS Premium umożliwiają sprawdzenie jeszcze przed etapem produkcji, czy projekt można efektywnie wyprodukować, co pozwala znacznie ograniczyć koszty i straty materiałowe.

Szacowanie kosztów

 • Automatyczne szacowanie kosztów: dzięki funkcji automatycznego szacowania kosztów produkcji części za pomocą wbudowanych szablonów kosztów projektanci mogą podejmować szybsze, powtarzalne decyzje oparte na dokładnych danych dotyczących kosztów, a producenci mogą zautomatyzować procedury przygotowywania ofert.
 • Dostosowywane ustawienia opcji produkcji: szablony produkcyjne można dostosowywać, wprowadzając konkretne koszty i dane związane z produkcją, takie jak koszty materiałów, pracy, szybkość i wydajność maszyn oraz koszty instalacyjne.

Eliminowanie przenikania

 • Wykrywanie kolizji i przenikania: możliwość sprawdzenia, czy między komponentami w projekcie nie występuje przenikanie, kolizje ani prześwity w celu zapewnienia prawidłowego działania układu.
 • Sprawdzanie wyrównania otworów w projekcie złożenia: możliwość wyeliminowania nieprawidłowych wyrównań między elementami jeszcze przed etapem produkcji.

Możliwość ponownego użycia projektu i automatyzacja czynności projektowych

Dzięki narzędziom automatyzacji projektowania SOLIDWORKS można przyspieszyć tworzenie nowych projektów, wykorzystując istniejące prace.

 • System wyszukiwania SOLIDWORKS: możliwość wyszukiwania dowolnego pliku na komputerze, w sieci, systemie SOLIDWORKS PDM lub Internecie.
 • Automatyzacja projektowania: możliwość zautomatyzowania powtarzających się zadań projektowych, w tym generowania części, złożeń i rysunków, za pomocą narzędzia DriveWorksXpress.
 • Konfiguracje: automatyczne tworzenie wielu wersji części i złożeń, a także zapisywanie ich w tym samym pliku jako podręcznych odniesień.
 • Biblioteka projektów: Biblioteka projektów umożliwia zapisywanie często używanych części, operacji, szablonów itp. i ułatwia dostęp do tych elementów, a przybornik SOLIDWORKS Toolbox zawiera ponad milion komponentów sprzętowych i innych podzespołów, które można dodawać do własnych złożeń.
 • Biblioteki online (3DContentCentral.com): skrócenie czasu projektowania dzięki użyciu komponentów 2D i 3D dostępnych w katalogach dostawców.
 • Inteligentne komponenty i łączniki Smart Fasteners: skrócenie czasu tworzenia złożeń i wspieranie standaryzacji dzięki inteligentnym elementom sprzętowym, które automatycznie łączą, dopasowują rozmiary, a nawet tworzą otwory mocujące lub dopasowują elementy do istniejących otworów.

Eksportowanie danych w celach produkcyjnych

 • Narzędzia 3D do szybkiego tworzenia prototypów: program SOLIDWORKS dla meblarstwa umożliwia bezpośrednie eksportowanie danych modeli 3D do formatu STL i innych formatów plików wykorzystywanych w urządzeniach do szybkiego prototypowania.
 • Eksportowanie danych produkcyjnych 2D: możliwość automatycznego eksportowania informacji plików DXF™ i DWG™ do wykorzystania w obrabiarkach CNC bezpośrednio z modeli 3D SOLIDWORKS.
 • Optymalizacja przygotowania do produkcji: funkcje automatycznego tworzenia wykazów otworów, tabel spawów, listy cięć oraz tabel narzędzi do przebijania otworów i danych wyginania rur CNC.
 • Integracja z rozwiązaniami partnerów 3D CAM: możliwość automatycznego aktualizowania ścieżek narzędzi programowania numerycznego bezpośrednio w oprogramowaniu SOLIDWORKS— bez konieczności tłumaczenia danych — za pomocą produktów CAM certyfikowanych partnerów Gold Solution.

Narzędzie SOLIDWORKS Costing dla meblarstwa

Dzięki narzędziu do szacowania kosztów w pakiecie SOLIDWORKS dla meblarstwa projektanci mogą podejmować szybsze, powtarzalne decyzje oparte na dokładnych informacjach dotyczących kosztów wytwarzania, a producenci mogą zautomatyzować procedury przygotowywania ofert.

Jarek Ostaszewski poleca SOLIDWORKS i SWOOD - domidrewno.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami