pixel Wykorzystanie projektów 2D CAD w firmie Superheat – Case Study

04 / 08 / 2020

DPS Software

Szybsze projektowanie i ponowne wykorzystanie projektów 2D CAD w firmie Superheat – Case Study

Dzięki zastosowaniu oprogramowania do projektowania DraftSight Professional 2D, firma Superheat znacznie skróciła czas projektowania i opracowywania pakietów do obróbki cieplnej, co zwiększyło wydajność i przyspieszyło rozwój firmy. Zastąpienie programu SmartDraw 2D oprogramowaniem do projektowania DraftSight Professional 2D CAD spowodowało ograniczenie błędów projektowych do minimum i zwiększenie jakości rysunków technicznych.

Superheat jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej. Oferuje wysokiej jakości rozwiązania do zastosowania na miejscu w odniesieniu do wielu produktów w różnych branżach przemysłu. Obejmują one obróbkę cieplną m.in. zbiorników ciśnieniowych,  rurociągów i części do zastosowania w rafineriach ropy naftowej, wysokociśnieniowych/wysokotemperaturowych rurociągów parowych, rur rozgałęźnych, rur ekranowych/kotłowych oraz podgrzewaczy wody zasilającej w elektrowniach, , komponentów grubościennych, turbin i konstrukcji izolacyjnych dla elektrowni jądrowych oraz elementów konstrukcyjnych, mostów i platform dla przemysłu budowlanego i morskiego.

Wdrożenie DraftSight Professional

Do 2018 roku firma Superheat wykorzystywała oprogramowanie do tworzenia schematów 2D podczas realizacji układów dla wysokiej jakości pakietów do obróbki cieplnej oraz oprogramowanie do projektowania SOLIDWORKS 3D, opracowując bardziej wyspecjalizowane i zaawansowane projekty obróbki cieplnej.

Jednak oprogramowanie 2D, z którego korzystano w firmie Superheat, miało ograniczone możliwości i nie odczytywało wszystkich wersji plików DWG (najpopularniejszy format wśród klientów firmy), nie pozwalało też na przetwarzanie warstw rysunku technicznego.

„Rysunki tworzymy w taki sposób, aby nasi technicy wiedzieli, jak owijać zbiorniki, komponenty lub instalacje rurowe, aby spełnić wymogi przepisów dotyczących obróbki cieplnej, przy czym nasze rysunki zawierają sporą część cennej fachowej wiedzy i własności intelektualnej” — wyjaśnia Brent Walton, kierownik ds. inżynierii. „Oprócz odczytu plików DWG klientów, potrzebowaliśmy możliwości przetwarzania warstw rysunku, co pozwalałoby usunąć naszą wrażliwą własność intelektualną z rysunków, dostarczanych klientom

Firma zakupiła wiele licencji DraftSight Professional w celu przetwarzania warstw rysunków. Wybrała oprogramowanie DraftSight Professional, ponieważ jest ono zrozumiałe i proste w obsłudze dla inżynierów z doświadczeniem w korzystaniu z oprogramowania AutoCAD, jest dostępne w znacznie niższej cenie niż i w pełni zgodne z systemem projektowania SOLIDWORKS 3D.

Superheat Case Study

Szybsze projektowanie i ponowne wykorzystanie projektów

Od czasu wdrożenia oprogramowania DraftSight Professional, czas sporządzania rysunków i opracowywania pakietów wysokiej jakości do obróbki cieplnej uległ znacznemu skróceniu, częściowo dzięki zwiększeniu zakresu ponownego użycia projektów.

„Dzięki DraftSight tworzenie rysunku jest znacznie szybsze i łatwiejsze, ponieważ korzystamy ze wstępnie wypełnionego szablonu, co pozwala na skrócenie czasu realizacji pakietu do obróbki cieplnej o 30–50%” — kontynuuje Walton. „Po części ta poprawa wydajności jest związana z większym zakresem ponownego użycia projektów. W naszej bibliotece znajduje się ponad 2300 konfiguracji rysunków, a ponieważ oprogramowanie DraftSight jest zgodne z formatem DWG, w stosownych przypadkach korzystamy z możliwości ponownego użycia istniejących dokumentacji sprawdzonych rozwiązań.”

Zwiększenie wydajności, ograniczenie błędów oraz wsparcie oprogramowania 3D

„Nie szliśmy na skróty, aby osiągnąć wzrost wydajności, a rzeczywiście poprawiliśmy jakość rysunków i zmniejszyliśmy liczbę błędów przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szczegółów na rysunkach technicznych” — dodaje Walton. „Te ulepszenia rysunków pozwalają wywrzeć lepsze wrażenie na klientach, zarazem jakość naszej dokumentacji niewątpliwie przewyższa jakość oferowaną przez konkurentów, których rysunki nie są tak szczegółowe i nie wyglądają równie profesjonalnie”.

Dzięki oprogramowaniu DraftSight Professional 2D oraz oprogramowaniu SOLIDWORKS 3D, firma Superheat korzysta zarówno z technologii projektowania 2D jak i 3D. Ponad 99% działań firma realizuje w technologii 2D, ale posiadając jedno stanowisko oprogramowania SOLIDWORKS może realizować specjalistyczne projekty w 3D.

Podsumowanie

„Przy poprawie wydajności, jaką udało nam się osiągnąć dzięki DraftSight, podwoiliśmy wielkość naszego działu inżynieryjnego, aby wspierać szybki rozwój Superheat” — mówi Walton. „Dzięki oprogramowaniu DraftSight Professional 2D i SOLIDWORKS 3D zyskaliśmy narzędzia do projektowania 2D i 3D, które są niezbędne do dalszego rozwoju naszej firmy. Z DraftSight 2D korzystamy przy typowych, codziennych zadaniach, zaś z SOLIDWORKS 3D przy okazji mniej licznych, za to bardziej wymagających projektach”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami