pixel Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach. Część I – wyzwania. - DPS Software

07 / 05 / 2020

DPS Software

Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach. Część I – wyzwania.

Gromadzenie danych oraz sprawne zarządzanie nimi to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Skuteczne zarządzanie danymi projektowymi pozwala na oszczędzenie czasu oraz uniknięcie wielu błędów i problemów. Jak jednak pokazuje praktyka, zarówno niewielkie biura projektowe, jak i duże firmy produkcyjne muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi z brakiem odpowiednich procedur i narzędzi.

Zarządzanie danymi CAD wyzwaniem dla firm

Niezależna firma badawcza przeprowadziła badanie dotyczące zarządzania danymi CAD, w którym udział wzięli inżynierowie reprezentujący firmy z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Raport z badania jest nieocenionym źródłem wiedzy dla zarządzających przedsiębiorstwem, o tym jakie potrzeby w zakresie zarządzania danymi CAD mają zespoły projektowe czy działy produkcyjne w celu usprawnienia pracy. W cyklu „Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach” omówimy kluczowe wnioski z badania oraz przedstawimy najlepsze praktyki.

Zarządzanie danymi CAD jest trudne, niezależnie od wielkości firmy. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu Tech-Clarity wskazali wiele obszarów podstawowych wyzwań, z którymi mierzą się w codziennej pracy. Problemy, które wskazywali, związane są z podstawami zarządzania danymi CAD: kontrolą oraz dostępem i udostępnianiem danych projektowych.

Dokładna i aktualna informacja to priorytet

Najczęściej zgłaszaną trudnością jest poszukiwanie informacji. Pracownicy techniczni mają zbyt często kłopoty ze znalezieniem plików CAD, których potrzebują do wykonania swojej pracy. Kolejny problem to niezgodność plików, związana chociażby z niekontrolowanymi korektami lub ich powieleniem i zmianami wprowadzanymi wyłącznie na jednej z wersji. Często dochodzi także do usunięcia plików, co oznacza utratę danych i pracę od nowa. Wiele firm mierzy się także z trudnościami we współpracy między działami związanymi z udostępnianiem plików.

Wyzwania związane z zarządzaniem danymi CAD - wykres

Wyzwania w małych i dużych firmach pokrywają się

Co ciekawe, największe wyzwania związane z zarządzaniem danymi CAD są podobne we wszystkich zespołach inżynierskich, bez względu na wielkość firmy. Drobne różnice związane są jedynie z częstotliwością mierzenia się małych i dużych zespołów z poszczególnymi wyzwaniami.

Okazuje się, że mniejsze zespoły są narażone na wyższe o 28% prawdopodobieństwo pracy z nieprawidłowymi wersjami plików. Przyczyną tego są nieodpowiednie narzędzia i procedury lub ich brak. Z kolei, w przypadku małych zespołów, rzadziej występują problemy z powielaniem danych, co jest spowodowane prostotą organizacji i mniejszą potrzebą ponownego wykorzystywania projektów.

Skutki nieprawidłowego zarządzania danymi CAD

Choć wyzwania i problemy związane z zarządzaniem danymi CAD są frustrujące dla inżynierów, są one tak powszechne, że wielu z nich uważa je za naturalną część swojej pracy z oprogramowaniem 3D CAD. Często nie są świadomi stopnia uciążliwości, a także rozwiązań, które mogą ułatwić ich pracę. A skutki nieradzenia sobie z wyzwaniami w zakresie zarządzania danymi CAD przenoszą się na wyniki osiągane przez całe przedsiębiorstwo.

Skutki wyzwań w zakresie zarządzania danymi CAD - wykres

W przypadku dużych firm najbardziej dotkliwym skutkiem są błędy w dalszej części łańcucha dostaw. Z kolei małe firmy zmagają się z wykonywaniem nieproduktywnych zadań – ich inżynierowie/projektanci poświęcają na nie aż 35% czasu pracy.

Jest to zaskakujący wniosek płynący z raportu Tech-Clarity, ponieważ mniejsze firmy zazwyczaj starają się konkurować w zakresie elastyczności. Mimo tego, nie osiągają swoich celów.

Zarządzanie danymi CAD, a produktywność firmy

W kolejnych częściach cyklu „Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach” omówimy wpływ niewłaściwego zarządzania danymi na produktywność firmy. Przedstawimy podstawowe błędy i problemy, z jakimi borykają się inżynierowie i projektanci oraz omówimy najlepsze praktyki, procesy i technologie pozwalające na ich uniknięcie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami