pixel Zarządzanie danymi CAD w zespołach projektowych. Część III – niekompletne złożenia i błędy projektowe - DPS Software

08 / 06 / 2020

DPS Software

Zarządzanie danymi CAD w zespołach projektowych. Część III – niekompletne złożenia i błędy projektowe

Mniejsze firmy i zespoły projektowe konkurują ze sobą w oparciu o innowacyjność i sprawność. Niestety, stawiają one czoła wielu takim samym wyzwaniom w zarządzaniu plikami 3D CAD, jak ich więksi konkurenci. Aby małe firmy mogły w pełni wykorzystać swoje możliwości, muszą posiąść sztukę sprawnego zarządzania danymi.

W naszym cyklu prezentujemy i omawiamy badanie „Zarządzanie danymi CAD w małych firmach i zespołach projektowych” przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Tech-Clarity. Analiza wyników daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób niewielkie zespoły projektowe mogą zarządzać danymi CAD, nie tracąc cennego czasu, który mogą poświęcić na innowacje i reagowanie na potrzeby klientów. Dziś omówimy problem podstawowych błędów projektowych, w tym niekompletnych złożeń.

Każdy, kto pracuje z plikami 3D CAD, świadomy jest problemów związanych z niekompletnymi złożeniami. Utracone powiązania między plikami mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Jak wynika z badania Tech-Clarity, firmy zatrudniające do 5 inżynierów są bardziej narażone na błędy wynikające z kopiowania lub przenoszenia projektu.

Większe zespoły projektowe mają z kolei więcej problemów związanych z zastępowaniem danych lub zmianą nazwy pliku. W obu przypadkach rozwiązanie tych problemów wymaga czasu i zasobów. Respondenci z pięcioma lub mniejszą liczbą inżynierów twierdzą, że naprawa niekompletnych złożeń zajmuje średnio 2,5 godziny. To zabiera inżynierom cenny czas, który mogliby przeznaczyć na projektowanie i tworzenie innowacji.

Wykres - przyczyny niekompletnyhc projektów CAD

Z jaką częstotliwością inżynierowie mierzą się z niekompletnymi złożeniami?

Prawie 40% firm, które wzięły udział w badaniu Tech-Clarity naprawia niekompletne złożenia co najmniej raz w tygodniu. Ponad trzy czwarte (78%) przyznaje, że ma to miejsce co najmniej raz w miesiącu. Według 18% zdarza się to sporadycznie, a tylko 3% respondentów oświadczyło, że nigdy się to nie zdarza.

Aby uniknąć problemów związanych z niekompletnymi złożeniami i innymi błędami projektowymi, warto pomyśleć o podstawowym systemie do zarządzania danymi produktu, np. SOLIDWORKS PDM. Narzędzie to wykona wszystkie niezbędne operacje bez ryzyka duplikowania, nadpisywania czy zmiany nazwy pliku.

Popełnienie błędów na etapie powstawania projektu przekłada się na czas i koszt procesu powstawania produktu. Ryzyko to oddalamy, gdy  zadbamy o odpowiednie zarządzanie danymi.

Poświęcanie pracy na projektowanie komponentu, gdy istnieje już gotowy, sprawdzony projekt ukryty w danych produktu, również skutkuje nieefektywnościami. Problem w tym, że nie mając sprawnego systemu zarządzania danymi CAD, możemy mieć trudność ze znalezieniem istniejącego pliku, a w związku z tym nie użyjemy go ponownie.

Błędy projektowe związane z użyciem nieaktualnej wersji lub nowego, niesprawdzonego projektu mają również wpływ na ilość kosztownych odpadów. Za każdym razem, gdy producent musi przerobić lub zmodernizować część lub produkt, rośnie prawdopodobieństwo, że przeróbka wpłynie negatywnie na jakość. System PDM może pomóc producentom wyeliminować błędy rewizji, zwiększyć ponowne użycie projektu oraz zmniejszyć ilość odpadów i przeróbek, co poprawi jakość produktu.

W naszym cyklu omówiliśmy dotychczas podstawowe wyzwania i problemy, z którymi mierzą się inżynierowie podczas pracy projektowej, a także korzyści wynikające ze sprawnego zarządzania danymi CAD. W kolejnej części omówimy narzędzia, jakie do zarządzania danymi CAD wykorzystują małe zespoły projektowe.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami