pixel Zarządzanie dokumentacją ISO 9001 – SOLIDWORKS PDM Professional w firmie Optar Technologies - DPS Software

24 / 07 / 2017

DPS Software

Zarządzanie dokumentacją ISO 9001 – SOLIDWORKS PDM Professional w firmie Optar Technologies

Uzupełniając rozwiązanie projektowe CAD o oprogramowanie do analiz CAE oraz oprogramowanie do analiz przepływu płynów CFD, firma Optar skróciła czas i ograniczyła koszty symulacji oraz sprawdzania poprawności projektów zwiększając jednocześnie wydajność przy projektowaniu obudów wlotowych filtrów powietrza, a narzędzie SOLIDWORKS PDM Professional umożliwiło zarządzanie dokumentacją w standardzie ISO 9001.

Rozwój działalności w sektorze usług inżynieryjnych

Firma Optar Technologies Limited specjalizuje się w projektowaniu i produkcji obudów oraz systemów wlotowych filtrów powietrza do maszyn obrotowych, sprężarek i turbin. Doradza ona też w sprawach projektowania i inżynierii. Firma została założona w Wielkiej Brytanii w 2005 r. w celu dostarczania i instalowania wlotowych filtrów powietrza turbin gazowych dla międzynarodowych firm energetycznych. Firma wykorzystuje swoje tradycyjne mocne strony w projektach dużych elektrowni, pracując również nad systemami wlotu powietrza w szeregu mniejszych zastosowań.

Aby mieć w ofercie kompletny zestaw usług inżynierskich, w tym projektowanie, opracowywanie, sprawdzanie poprawności, zarządzanie projektami i usługi wytwórcze, firma musiała nabyć zaawansowane narzędzia do projektowania, przeprowadzania symulacji i zarządzania danymi produktów (PDM), jak mówi dyrektor zarządzający Andrew Thomson.

W 2008 roku firma Optar nabyła oprogramowanie projektowe SOLIDWORKS Premium, które pozwoliło jej inżynierom przeprowadzać modelowanie projektowe. Jednak nadal trzeba było korzystać z pomocy partnerów zewnętrznych w zakresie analiz strukturalnych i analiz przepływu płynów, które często są niezbędne przy projektach obudów wlotowych filtrów powietrza.

W celu zredukowania kosztów i opóźnień firma postanowiła sama zająć się symulacjami oraz sprawdzaniem poprawności projektów i zaczęła oceniać zjawiska strukturalne, jak również przepływy płynów za pomocą oprogramowania do obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz analiz metodą elementów skończonych (FEA). Ponadto doradcy potrzebowali zautomatyzowanego systemu PDM w celu przedłużenia ważności certyfikatu ISO 9001 – zarządzanie dokumentacją.

Efektywne zarządzanie danymi projektu

Firma przed wdrożeniem SOLIDWORKS PDM zarządzała plikami tylko za pomocą narzędzi Eksploratora Microsoft Windows, co było rozwiązaniem niewystarczającym do przedłużenia ważności certyfikatu ISO 9001. System SOLIDWORKS PDM Professional okazał się rozbudowanym i elastycznym rozwiązaniem, pozwalającym zarządzać każdym aspektem funkcjonowania firmy — od dokumentów projektowych po wnioski urlopowe. Pozwolił też na skrócenie czasu realizacji prac administracyjnych związanych z delegowaniem pracowników do produkcji lub do klientów.

„Szkolenie otworzyło mi oczy, jeśli chodzi o rzeczy, które umożliwia system SOLIDWORKS PDM Professional” — wspomina Thomson, dyrektor zarządzający. „Możliwości tego systemu przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Kontrolowanie dokumentów SOLIDWORKS to nie wszystko. System zapewnia również pełną kontrolę nad dokumentami Microsoft Office. Rozwiązania SOLIDWORKS są naprawdę fantastyczne. Mamy kontrolę nie tylko nad projektowaniem produktów, ale także nad ich wytwarzaniem”.

Przedłużenie ważności certyfikatu ISO 9001

Aby przedłużyć ważność certyfikatu ISO 9001, firma Optar musiała wdrożyć system zarządzania dokumentami ze zdefiniowanymi konwencjami nazywania plików, narzędziami do kontroli wersji i poprawek, a także formalnymi tokami prac przy obsłudze wniosków o zmiany w projektach i dokumentach inżynierskich. W ramach przedłużania ważności certyfikatu ISO 9001 firma Optar od nowa napisała wszystkie swoje procedury i szybko doszła do wniosku, że niezbędny jest łatwy w użyciu, zautomatyzowany system PDM, który wspomoże zarządzanie jakością.

Po wdrożeniu systemu SOLIDWORKS PDM Professional firma Optar bez trudu uzyskała przedłużenie ważności certyfikatu ISO 9001. Co więcej, audytorzy napisali w swojej opinii: „Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie i wykorzystanie pakietu oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional na potrzeby procesów kontroli i zatwierdzania dokumentów. System okazał się solidnym fundamentem efektywnego zarządzania dokumentacją firmową”.

Dyrektywie Maszynowej UE 2006/42/EC pisaliśmy w artykule “Zgodność z nowymi normami bezpieczeństwa UE dla maszyn

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki samodzielnemu wykonywaniu analiz inżynierskich

Dzięki nabyciu oprogramowania SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS Flow Simulation firma Optar skróciła czas i ograniczyła koszty symulacji oraz sprawdzania poprawności projektów, jak również poprawiła wydajność swoich projektów obudów wlotowych filtrów powietrza. Na przykład przy projektowaniu elektrowni o mocy 720 MW symulacje pozwoliły zwiększyć wydajność filtrowania cząstek o wielkości 0,1 mikrona niespalonych węglowodorów z 15 do 90 procent.

Przeprowadzanie symulacji we własnym zakresie nie tylko wyeliminowało niepotrzebne opóźnienia i koszty ponoszone przez firmę Optar, ale także zapewniło korzystniejsze ceny klientom. „Dostarczyliśmy klientowi separator bezwładnościowy” — opowiada Thomson. „Klient wystawił zlecenie, a następnie uzupełnił informacje na temat systemu antyoblodzeniowego. Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Flow Simulation byliśmy w stanie przeprowadzić analizę cieplną oraz analizę przepływu płynu w ciągu 24 godzin i potwierdzić, że dostarczony produkt będzie działał, a w systemie antyoblodzeniowym nie będzie gorących ani zimnych miejsc na przewodach separatora. W ten sposób zarówno my, jak i klient zaoszczędziliśmy nawet cztery tygodnie, unikając zewnętrznych analiz, i od 5 do 10 tys. GBP na kosztach oceny, nie przekraczając czasu ani budżetu projektu”.

Podsumowanie

“Mówiąc krótko, platforma SOLIDWORKS i jej narzędzia pozwoliły na rozwój naszej działalności, wprowadziły oszczędności finansowe i skróciły czas przygotowania. Z perspektywy klienta skróciliśmy czas oczekiwania o 4 tygodnie i zmniejszyliśmy koszty wytworzenia urządzenia” – podsumowuje Thomson, dyrektor zarządzający w firmie Optar Technologies Limited.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami