pixel Znaczące uproszczenie procesu kontroli dzięki SOLIDWORKS Inspection - DPS Software

Znaczące uproszczenie procesu kontroli dzięki SOLIDWORKS Inspection

Dzięki wdrożeniu oprogramowania SOLIDWORKS Inspection firma Wamore poprawiła dokładność kontroli dostarczanych części, uprościła proces kontroli i wyeliminowała szereg problemów związanych z montażem swoich systemów dostarczania ładunków z samolotów. „Baza danych SOLIDWORKS Inspection jest krytyczną częścią systemu, ponieważ gromadzi wyniki kontroli i tworzy ich historię, co daje nam na przykład możliwość natychmiastowego ustalenia, że dany dostawca ma stale ten sam problem, w każdej partii” — zauważa Mark Kusbel, wiceprezes Inżynierii i rozwoju biznesu w Wamore.

Kiedy amerykańskie wojsko musi zrzucić ładunki o wadze do 19 ton z samolotu transportowego na ziemię za pomocą spadochronu — w stanie nienaruszonym i w odpowiednie miejsce — polega na doświadczeniu firmy Wamore, Inc. Produkty tej firmy z Arizony wspierają amerykańskie wojska na terenach objętych walkami i obejmują m.in. lotnicze urządzenia naprowadzające (Air Guidance Unit, AGU), systemy przeładunkowe, systemy spuszczania spadochronów z ładunkami oraz systemy gromadzenia/analizowania danych.

Chociaż firma Wamore już od kilku lat korzysta z rozwiązań SOLIDWORKS służących do projektowania, przeprowadzania symulacji, zarządzania danymi produktów (Product Data Management, PDM) i komunikacji technicznej, jeszcze do niedawna borykała się z problemami na etapie montażu autonomicznych, sterowanych przez roboty systemów do zrzutów z powietrza, co było związane z brakiem spójności procesu kontroli części przychodzących od producentów, jak mówi dyrektor ds. konfiguracji, Mark Gerhart.

„Mieliśmy pewne problemy związane z kontrolami komponentów przychodzących od dostawców, ponieważ nie były one przeprowadzane właściwie” — wyjaśnia Gerhart. „Choć dobrze sobie radziliśmy z określaniem wielkości próbek do kontroli, nasza zależność od papierowych wydruków 2D oznaczała ryzyko przeprowadzenia kontroli na podstawie starszych wersji oraz błędnej interpretacji kryteriów kontroli, w tym krytycznych wymiarów. Częste były na przykład przypadki wyjmowania z szuflad starych wydruków poprzednich wersji na potrzeby przeprowadzenia kontroli części przychodzących”.

Eliminacja błędu ludzkiego i spełnienie standardów ISO

„Potrzebowaliśmy sposobu wyeliminowania zmienności, aby kontrolerzy zawsze przeprowadzali kontrole według tych samych wymiarów i/lub kryteriów, bez ryzyka błędnej interpretacji” — mówi wiceprezes Inżynierii i rozwoju biznesu, Mark Kusbel. „Błąd ludzki jest elementem naszych wyzwań związanych z kontrolami, w związku z czym potrzebowaliśmy systemu, który pomógłby nam go wyeliminować”.

„Niespójność procesu kontroli skutkowała poważnymi problemami podczas montażu, które powodowały stratę czasu i wymuszały wykonanie dodatkowych prac” — zauważa Gerhart. „Musieliśmy bardziej ujednolicić prace związane z kontrolami części przychodzących nie tylko po to, żeby zaoszczędzić czas i pieniądze podczas montażu produktów, ale także w związku z koniecznością zapewnienia spójności kontroli w ramach naszej certyfikacji jakości ISO”.

Gerhart znalazł rozwiązanie problemów firmy Wamore z kontrolami na międzynarodowej konferencji i wystawie SOLIDWORKS w 2014 r. w San Diego w Kalifornii. „Na konferencji SOLIDWORKS zapoznałem się z oprogramowaniem SOLIDWORKS Inspection, które automatyzuje procesy i dokumentację kontroli” — wspomina Gerhart.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection umożliwia przejście na technologie cyfrowe i wyeliminowanie dokumentacji papierowej, podobnie jak rozwiązania do komunikacji technicznej SOLIDWORKS PDM Professional i SOLIDWORKS Composer, z których już korzystaliśmy”.

Wybór SOLIDWORKS Inspection Professional

Firma Wamore wybrała oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection Professional, ponieważ jest ono łatwe w użyciu i ściśle zintegrowane z systemem PDM, a ponadto sprzyja stosowaniu technologii cyfrowych. „Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection rozwiązuje nasze problemy z kontrolami części przychodzących, udzielając jednoznacznych informacji” — mówi Gerhart.

„Baza danych SOLIDWORKS Inspection jest krytyczną częścią systemu, ponieważ gromadzi wyniki kontroli i tworzy ich historię, co daje nam na przykład możliwość natychmiastowego ustalenia, że dany dostawca ma stale ten sam problem, w każdej partii” — zauważa Kusbel.

Zautomatyzowany system, a dokumentacja papierowa

Ponieważ oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection integruje się z systemem PDM, firma Wamore wdrożyła osobny, zautomatyzowany tok pracy dla kontroli części przychodzących i wyeliminowała zależność od papierowej dokumentacji. Dzięki zastosowaniu tego zautomatyzowanego, cyfrowego rozwiązania firma Wamore znacząco uprościła proces kontroli, istotnie zwiększając jego efektywność i dokładność.

„Pozyskując oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection i konfigurując je pod kątem naszych wewnętrznych wymogów kontroli, osiągnęliśmy taki poziom spójności kontroli, który zwiększa produktywność” — podkreśla Gerhart. „Kiedy przychodzi partia części, system PDM dopasowuje wersję kontroli oraz konkretne kryteria do danego numeru partii i właściwej wersji. W oprogramowaniu SOLIDWORKS znaleźliśmy prawdziwe rozwiązanie naszych problemów z kontrolami części przychodzących”.

Ułatwienie kontroli części dzięki własnym kryteriom

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Inspection firma Wamore może ustalić określone kryteria kontroli dla przychodzącej partii części — na przykład wymiary, konstrukcję, zgodność i orientację — a także wybrać liczbę części do skontrolowania, opierając wszystko na określonym numerze partii dla części w systemie PDM.

Połączenie oprogramowania SOLIDWORKS Inspection i systemu PDM czyni przeprowadzanie kontroli części przychodzących prostym i niezawodnym procesem” — podkreśla Gerhart. „Na przykład oprogramowanie wskazuje, że kontroler powinien skontrolować 10 pozycji z 200 lub 12 z 50 albo 100 procent z 20 według określonych kryteriów kontroli ustalonych dla danej części.

Kontroler wpisuje wymiar w polu wejściowym dla pomiarów i natychmiast widzi wynik: kolor zielony (zaliczone) albo czerwony (niezaliczone). Ma też dostęp do bardzo wielu informacji i może dodawać uwagi dotyczące kontroli. Nie musimy już gorączkowo szukać papierów i mamy niesamowicie bogatą historię wszystkich kontroli części przychodzących”.

Uproszczenie pracy i większa elastyczność zasobów

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Inspection firma Wamore uprościła proces kontroli, równocześnie zyskując większą elastyczność potrzebnych zasobów. „Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection daje nam możliwość przypisywania obowiązków związanych z kontrolami technikom, zamiast inżynierom produkcji” — zauważa Gerhart.

„Ten rodzaj elastyczności maksymalizuje wykorzystanie zasobów, równocześnie poprawiając efektywność kontroli” — dodaje. „Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection pozwala nam wychwytywać więcej wadliwych części i eliminować problemy z montażem na każdym etapie — od partii części przychodzących po wewnątrz procesowe kontrole złożeń. Po zakończeniu kontroli jej zarejestrowanie w systemie PDM całkowicie kończy proces, który został przeprowadzony z wykorzystaniem właściwej wersji części i według konkretnych kryteriów. Tak jest po prostu łatwiej, szybciej i dokładniej”.

Podsumowanie

Przywiązanie do jakości nie powinno negatywnie odbijać się na kondycji firmy. Codzienne czynności związane z ręcznym tworzeniem dokumentacji do celów kontroli jakości to czysta strata czasu. Oprogramowanie SOLIDWORKS Inspection umożliwia uproszczenie procesu tworzenia dokumentacji kontrolnej, a także ułatwia realizację kontroli procesowej i zewnętrznej.

Zalety wdrożenia SOLIDWORKS Inspection:

 • znaczące uproszczenie procesu kontroli z
 • decydowana poprawa dokładności kontroli
 • wyeliminowanie szeregu problemów z montażem
 • zastąpienie papierowych dokumentów kontrolnych automatycznymi rozwiązaniami cyfrowymi

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami