pixel Electromagnetics Engineer - DPS Software

Electromagnetics Engineer

Wysokowydajna symulacja elektromagnetyczna

Symulacja elektromagnetyczna w chmurze z 3DEXPERIENCE

Electromagnetics Engineer to kompleksowe rozwiązanie do analizy i optymalizacji układów elektromagnetycznych wykorzystywany w wiodących firmach technologicznych i inżynierskich na całym świecie. Wspierany technologią od CST Studio Suite, Electromagnetics Engineer stanowi połączenie mocy najwyższych rozwiązań do symulacji elektromagnetycznych z benefitami platformy 3DEXPERIENCE.

Electromagnetics Engineer - korzyści z analiz w chmurze

Skrócenie czasu rozwoju produktu

Wdrożeniu rozwiązań analitycznych przyświeca myśl przejścia z czasochłonnego projektowania iteracyjnego na projektowanie stowarzyszone z analizą już na wczesnym etapie projektu. Czas rozwoju produktu maleje w firmach wdrażających rozwiązania często o nawet 30%.

Redukcja ilości prototypów

Analizy cyfrowe nie stoją afrontem do testów fizycznych, jednak pozwalają je w znacznej mierze ograniczyć – nawet o 70%.

Spadek ilości błędów konstrukcyjnych

Przy złożonych konstrukcjach błędy konstrukcyjne mogą okazać się niełatwe do wyłapania. Rozwiązania do analiz cyfrowych pozwalają zweryfikować wszelkie, niebezpieczne z perspektywy inżynierskiej, miejsca już na wczesnym stadium projektu pozwalając zredukować ilość błędów konstrukcyjnych nawet o 60%.

Elastyczne pakiety

Rozwiązania analityczne na platformie chmurowej 3DEXPERIENCE są środowiskami skalowalnymi. Jesteśmy w stanie dobrać narzędzie pod potrzeby danej jednostki projektującej redukując tym samym koszt oprogramowania.

Asocjatywna praca

Electromagnetics Engineer pozwala na pracę w pełni asocjatywną ze środowiskiem 3D CAD eliminując konieczność czasochłonnych eksportów oraz importów geometrii.

Szeroki zakres możliwości

Electromagnetics Engineer jest najpotężniejszym narzędziem obliczeniowym w zakresie elektromagnetyzmu znajdującym się w naszym portfolio. Stanowi odpowiedź na najbardziej zaawansowane problemy z jakimi na co dzień zmagają się inżynierowie przeprowadzający analizy w tej domenie zagadnień.

Obliczenia wysokowydajnościowe w chmurze

Oprogramowanie jest w stanie wykorzystać moc obliczeniową efektywnie rozlokowując pracę na wielu rdzeniach komputera. Środowisko 3DEXPERIENCE daje nam również dostęp do obliczeń chmurowych.

Analiza hybrydowa

Oprogramowanie pozwala na łączenie ze sobą wielu rodzajów analiz.

Precyzja

Sprawdzona technologia procesorów stanowi podstawę każdego Electromagnetics Engineer, kulminację lat badań i rozwoju dokładnych i wydajnych technik symulacji obliczeniowej. Electromagnetics Engineer wspierany technologią CST STUDIO SUITE stale rozwija i udoskonala technologie modelowania i tworzenia siatki, aby cyfrowa analiza lepiej odzwierciedlała rzeczywisty świat.

Szybkość pracy

Z Electromagnetics Engineer szybkość i dokładność idą w parze. Niezależnie od tego jaka jest wielkość problemu, czy jest to zagadnienie szeroko- czy wąskopasmowe, gama procesorów w pakiecie CST STUDIO SUITE umożliwia efektywną symulację różnych problemów inżynierskich. Obliczenia wysokiej wydajności (HPC) i optymalizacja pozwalają jeszcze pełniej skonsumować moc obliczeniową rozwiązania.

Łatwość użytkowania

Przyswajalność rozwiązania jest wyznacznikiem jego użyteczności. Electromagnetics Engineer wspierany technologią CST inwestuje znaczy czas w rozwój narzędzi poprawiających doświadczenie użytkownika. Obejmują one interfejs GUI zorientowany na przepływ pracy oraz narzędzia importu oraz eksportu.

Badanie filtrów

Oprogramowanie zawiera zestaw narzędzi do każdego etapu pracy z filtrem, w tym wstępną syntezę, dostrajanie, analizę termiczną oraz analizę awarii.

Poprzedni
Następny

Dlaczego analiza elektromagnetyczna?

Właściwy projekt za pierwszą iteracją jest rozwiązaniem idealnym z punktu widzenia cyklu rozwoju produktu. Dzięki wirtualnemu prototypowaniu symulacja elektromagnetyczna może pomóc w skróceniu cykli iteracji projektu. Rozwiązanie umożliwia analizę i optymalizację systemów i komponentów w ich środowisku od najwcześniejszych etapów rozwoju wymiernie ułatwiając projektowanie, zmniejszając koszty rozwoju i czas wprowadzania produktu na rynek.

Kompletna technologia z 3DEXPERIENCE SIMULIAworks

Aby zapewniać technologii symulacji CST pozycję w czołówce, jej procesory są w ciągłym rozwoju i reprezentują dziesięciolecia badań nad dokładnymi i wydajnymi technikami obliczeniowymi. Ta dokładność umożliwiła klientom korzystającym z CST STUDIO SUITE konstruowanie wirtualnych prototypów w wielu obszarach zastosowań, które naśladują zachowanie rzeczywistego urządzenia, oszczędzając czas i pieniądze w cyklu projektowania.

Kilka procesorów w ramach jednego interfejsu

Dostępne typy procesorów w technologii CST obejmują solvery ogólnego przeznaczenia w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości , zarówno dla problemów o wysokiej, jak i niskiej częstotliwości, wraz z solverem całkowania równań, trybem własnym i solverem asymptotycznym, samo spójnym rozwiązaniem Particle-in-Cell (PIC) Solver, solvery statyczne i wielofizyczne oraz wiele innych solverów specjalistycznych, a także kombinacje solverów hybrydowych. Solvery te oferują dokładne, wszechstronne podejście do wielu zastosowań. Podejście CST Complete Technology umożliwia weryfikację symulacji poprzez porównanie wyników z kilku różnych procesorów w obrębie jednego interfejsu.

Electromagnetics 3DEXPERIENCE - zastosowanie

Istnieje wiele obszarów zastosowań, takich jak magnetyka i fotonika, w których charakterystyczne efekty elektromagnetyczne powstają wyłącznie w wyniku zastosowania nieliniowych materiałów w urządzenia. CST STUDIO SUITE zawiera liczne modele materiałów aby umożliwić symulację szerokiej gamy zjawisk, w tym efektów plazmonicznych i fotonicznych, ferromagnetyzmu, emisji elektronów wtórnych czy ogrzewania biologicznego.

Multifizyka w roli Electromagnetics Engineer 3DEXPERIENCE

Elektromagnetyzm jest ściśle powiązany z innymi dziedzinami fizyki, w tym z mechaniką i termodynamiką. Analiza wielofizyczna jest zatem konieczna przy projektowaniu wielu różnych komponentów, od silników i generatorów po nagrzewnice indukcyjne i kuchenki mikrofalowe. W wielu przypadkach oddziaływania elektryczne i magnetyczne są nierozerwalnie związane z efektami termicznymi i mechanicznymi — przykładowo filtr o dużej mocy nagrzewa się podczas użytkowania, co może powodować odkształcenia termiczne, które mają wpływ na działanie filtra

Potęga 3DEXPERIENCE

Electromagnetics Engineer jest rolą obliczeniową osadzoną w środowisku platformy chmurowej 3DEXPERIENCE będącej liderem w zakresie rozwiązań PDM/PLM, scalania współpracy oraz usprawniania przepływu informacji w zespole. Wykorzystaj szerokie funkcjonalności środowiska udostępniając wyniki analiz interesariuszom, generując raporty oraz aktualizując analizy w nowych wariantach konstrukcji.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której Klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u Klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia Kontrahenta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb z danej branży. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej dziedzinie nie mogą tracić czasu na nieergonomiczną pracę z rozwiązaniem. Jesteśmy tu po to, by temu zapobiec.

Zapytaj o oferte

Electromagnetics Engineer – kompletne I profesjonalne narzędzie do analiz

Łącząc sprawdzoną technologię CST Studio Suite z funkcjonalnością platformy chmurowej 3DEXPERIENCE otrzymujemy kompleksowe, wysokowydajne narzędzie dla inżyniera analityka. Rozwiązane jest szeroko stosowane przez obliczeniowców, projektantów i badaczy pracujących w wielu dziedzinach, w tym mikrofalach, RF i optyce, elektronice, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), dynamice cząstek czy statyce i niskich częstotliwościach

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami