pixel SOLIDWORKS Fluid Dynamics Engineer, rola 3DEXPERIENCE

Fluid Dynamics Engineer

Badanie innowacyjnych koncepcji projektowych

Rola Fluid Dynamics Engineer - numeryczna mechanika płynów w chmurze

Rola Fluid Dynamics Engineer to innowacyjne narzędzie pozwalające na wykonywanie w domenie numerycznej mechaniki płynów na platformie 3DEXPERIENCE. Użytkownik dzięki rozwiązaniu uzyskuje możliwość zasymulowania przepływu płynów bądź zjawisk uwzględniających wymianę ciepła co pozwala na efektywne zoptymalizowanie produktu bez konieczności przeprowadzania znaczącej liczby badań eksperymentalnych. Ze względu na osadzenie rozwiązania na platformie 3DEXPERIENCE, operator systemu ma możliwość przeprowadzenia obliczeń na chmurze, co pozwala na wymierne odciążenie komputera użytkownika.

Numeryczna mechanika płynów - korzyści biznesowe

Średni czas trwania projektowania

W przypadku wielu projektów, korzystanie z narzędzi CFD skraca czas projektowania o około 15-30% dzięki możliwości wczesnej identyfikacji i rozwiązania potencjalnych problemów związanych z przepływem płynów.

Liczba potrzebnych prototypów

Wdrożenie symulacji CFD skutkuje znacznym zmniejszeniem liczby potrzebnych prototypów fizycznych (nawet o połowę lub więcej). Ostateczne oszczędności będą zależały od skomplikowania projektu i specyfiki branży.

Skrócenie czasu dostarczenia produktu na rynek

Przy użyciu narzędzi CFD, czas dostarczenia produktu na rynek może być nawet o 30% krótszy. To obejmuje zarówno skrócenie czasu projektowania, jak i ewentualne przyspieszenie procesów produkcyjnych dzięki optymalizacji.

Zmniejszenie kosztów projektowych

Średnio, korzystanie z narzędzi CFD może skutkować zmniejszeniem kosztów projektowych o około 10-20%. Optymalizacja projektów, identyfikacja potencjalnych problemów w fazie projektowania i eliminacja konieczności kosztownych poprawek w późniejszych etapach przyczyniają się do tych oszczędności.

Optymalizacja procesu produkcji

Optymalizuj proces produkcji już na etapie projektowania w SOLIDWORKS 3D CAD

Asocjatywność z SOLIDWORKS 3D CAD

Zmiany poczynione po stronie środowiska do modelowania, ze względu na silną symbiozę pomiędzy SOLIDWORKS, a 3DEXPERIENCE rozpropagują do analizy CFD po zaktualizowaniu badania. Wystarczy raz jeszcze uruchomić symulację bez konieczności ponownego setup’u.

Dokładna definicja medium

Rozwiązanie posiada rozbudowaną bibliotekę modeli materiałowych pozwalających efektywnie przenieść poszczególne media i materiały na ekran Twojego komputera.

Automatyzacja procesów i system podpowiedzi

Skorzystaj ze złożonych systemów automatyzacji oraz funkcjonalności podpowiedzi w ramach środowiska Fluid Dynamics Engineer

Poprzedni
Następny

Nowe światło dla inżyniera

Fluid Dynamics Engineer zapewnia projektantom i konstruktorom możliwość cyfrowej weryfikacji przepływu płynów i ciepła dla przepływów wewnętrznych/zewnętrznych oraz zagadnień związanych ze sprzężonym transferem ciepła. Dzięki podejściu CFD z obsługą CAD, Fluid Dynamics Engineer umożliwia użytkownikom szybkie zbadanie setek wariantów projektowych, jednocześnie poprawiając wydajność produktu w oparciu o optymalny rozkład przepływu, wydajny rozkład temperatury, minimalne straty ciśnienia i wiele innych. Fluid Dynamics Engineer wykorzystuje wysokowydajną technologię obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) w metodzie objętości skończonych opartą na RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), oferując równolegle pełną asocjatywność ze środowiskiem projektowym umożliwiającą zachowanie i zaktualizowanie analizy w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie przez konstruktora.

Potęga chmury obliczeniowej

Cechą wyróżniającą rolę Fluid Dynamics Engineer jest możliwość przeprowadzenia obliczeń chmurowych na serwerach producenta (Dassault Systèmes) przy wykorzystaniu nawet 144 rdzeni. Pozwala to na odciążenie komputera operatora systemu oraz znakomite ukrócenie czasu obliczeń, które w tradycyjnym scenariuszu potrafią trwać wiele godzin.

Precyzyjne odzwierciedlenie rzeczywistości

Fluid Dynamics Engineer proponuje użytkownikowi jeszcze większy wpływ na ustawienia matematyki kierującej pracą procesora obliczeniowego. Operator systemu ma możliwość wyboru z jakiego typu algorytmu rozwiązanie ma korzystać oraz jaka ma być wykorzystana dokładność obliczeń (pojedyncza, podwójna precyzja).

Dokładna dyskretyzacja

Warto zwrócić uwagę na funkcjonalności roli obliczeniowej Fluid Dynamics Engineer w zakresie siatkowania. Użytkownik ma do dyspozycji szeroką gamę elementów, która wykracza poza standardowe elementy heksahedralne. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest jeszcze lepsze odwzorowanie modelu 3D CAD oraz dokładniejsze uchwycenie zjawisk zachodzących w warstwie przyściennej.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia klienta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb kontrahenta. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej branży nie mogą walczyć z oprogramowaniem. Po to tu jesteśmy.

Numeryczna mechanika płynów - wybierz odpowiednie rozwiązanie dla siebie

Rola Fluid Dynamics Engineer

Rozwiązanie chmurowe

W pełni assocjatywny z platformą 3DEXPERIENCE, która jest zintegrowana z SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Wersja desktop

W pełni assocjatywny z SOLIDWORKS

Rozwiązanie klasyczne czy chmurowe?

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Fluid Dynamics
Engineer
SOLIDWORKS Flow Simulation

Szybkość nauki: paski narzędzi, rozwijane menu po użyciu prawego klawisza myszy

Tak
Tak

Dokumentacja

Tak
Tak

Intuicyjny kreator symulacji

Tak
Tak

Wsparcie specjalistów

Tak
Tak

Pełna asocjatywność ze zmianami w projekcie 3D

Tak
Tak

Obsługa konfiguracji SOLIDWORKS

Tak
Tak

Obsługa właściwości materiałów SOLIDWORKS

Tak

Wykresy konturowe, Izopowierzchnie

Tak
Tak

Wykresy przedstawione na powierzchniach, bądź jedynie na części wskazanej gemoetrii

Tak
Tak

Wyświetlanie wartości parametru w określonym punkcie

Tak
Tak

Wyświetlanie wartości parametru na zdefiniowanej powierzchni, czy też objętości

Tak
Tak

Wyśwetlanie linii przepływu

Tak
Tak

Wskazanie wartości parametru wzdłuż określonej krzywej

Tak
Tak

Narzędzie służące do porównania wyników różnych symulacji

Tak
Tak

W przypadku roli Fluid Dynamics Engineer: Dostępne za pomocą aplikacji Physics Results Explorer App.

Animacja wyników

Tak
Tak

Konfigurowalny raport z symulacji przepływu

Tak
Tak

Wyeksportowanie wyników do programu eDrawings

Tak
Tak

W przypadku roli Fluid Dynamics Engineer: Możliwość wyeksportowania wyników do programu SIMULIA Results Review App.
.

Przeprowadzenie badań za pomocą symulacji parametrycznych

Tak
Tak

W przypadku roli Fluid Dynamics Engineer: Możliwość skorzystania z aplikacji Parametric Design Study App.

Analiza przepływu cieczy i gazów

Tak
Tak

Symulacje przepływów wewnętrznych i zewnętrznych

Tak
Tak

Symulacje przepływów ustalonych i zmiennych w czasie

Tak
Tak

Dostępne modele turbulencji

Tak
Tak

SOLIDWORKS Flow Simulation: Spalart Almaras, SST k-ω, Realizable k-ξ
Rola Fluid Dynamics Engineer: Standard k-ξ

Symulacje przepływów poddźwiękowych, transonicznych oraz naddźwiękowych

Tak
Tak

Symulacje przepływów nienewtonowskich

Tak
Tak

Powierzchnia swobodna

Tak
Tak

Symualcja powierzchni swobodnej wraz z napięciem powierzchniowym

Tak

Modelowanie cząstek w przepływie wielofazowym

Tak

Ruch bryły sztywnej

Tak

Dokładne uchwycenie zachowań przepływu w pobliżu ścianek

Tak

Siatka dopasowana do ciała stałego (ciało stałe/płyn) wraz warstwami granicznymi (płyn)

Tak

Wykonywanie obliczeń w chmurze

Tak

Rola Fluid Dynamics Engineer: Aż do 144 rdzeni
SOLIDWORKS Flow Simulation: Możliwość skorzystania z 16 rdzeni do wykonania obliczeń związanych z symulacją

Obszary obrotowe dla symulacji ustalonych w czasie (MRF)

Tak
Tak

obszary obrotowego dla symulacji zmiennych w czasie

Tak

Zdefiniowanie całej domeny obliczeniowej jako obszaru obrotowego

Tak
Tak

Lokalny obszar obrotowy

Tak
Tak

Symulacja wymiany ciepła w płynach oraz między płynami i ciałami stałymi

Tak
Tak

uwzględnienie wymiany ciepła wewnątrz płynu oraz między ściankami a płynem (konwekcja)

Tak
Tak

Uwzględnienie wymiany ciepła przez ciała stałe (przewodzenie)

Tak
Tak

Promieniowanie powierzchniowe i słoneczne z biblioteką lokalizacji

Tak
Tak

Dodatkowe wentylatory różnych producentów

Tak

Dodatkowe materiały dla ciał stałych

Tak

Duża baza danych określonych materiałów budowlanych

Tak

Przewidywanie stopnia komfortu termicznego osób (PMV, PPD...)

Tak
Tak

Określenie jakości powietrza otoczenia(LAQI)

Tak

Uwzględnienie widma promieniowania w symulacji wymiany ciepła

Tak

Absorpcję promieniowania w ciałach stałych

Tak
Tak

Badanie przepływu określonej domieszki (znacznika) w istniejącym płynie nośnym

Tak

Skuteczność systemu wentylacji w usuwaniu zanieczyszczonego powietrza (CRE)

Tak

"Biblioteka danych z wentylatorami, radiatorami, modułami termoelektrycznymi oraz modułami dwuopornikowymi. materials etc"

Tak

Zapewnienie specjalnych modeli do symulowania chłodzenia elementów elektronicznych (rurki cieplne, dwa elementy rezystorowe, rezystancja styków elektrycznych, płytki drukowane (PCB).

Tak
Tak

Uwzględnienie ciepła Joule'a w symulacji wymiany ciepła

Tak
Tak
Zapytaj o oferte

Profesjonalne narzędzie do numerycznej mechaniki płynów

Symuluj i analizuj przepływ płynów oraz wymianę ciepła z profesjonalną chmurą do obliczeń 3DEXPERIENCE. Umów się na spersonalizowaną prezentację aby dowiedzieć się o potencjale drzemiącym w tym innowacyjnym zestawie narzędzi.

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami