pixel Plastic Injection Engineer - DPS Software

Plastic Injection Engineer

Analizy wtrysku tworzywa sztucznego

O programie

Rola Plastic Injection Engineer to innowacyjne narzędzie pozwalające na przeprowadzanie analiz wtrysku tworzywa sztucznego na platformie 3DEXPERIENCE. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zoptymalizowanie produktu przy równoległej redukcji liczby badań eksperymentalnych. Ze względu na osadzenie rozwiązania na platformie 3DEXPERIENCE, operator systemu ma możliwość przeprowadzenia obliczeń na chmurze, co pozwala na wymierne odciążenie komputera użytkownika.

Korzyści biznesowe wynikające z implementacji Plastic Injection Engineer

Skrócenie czasu projektowania form wtryskowych

Wykorzystanie roli Plastic Injection Engineer przyspiesza proces projektowania form wtryskowych nawet o około 20-35%. Dzięki wcześniejszej identyfikacji potencjalnych problemów związanych z wypełnianiem i chłodzeniem znacznie skracamy czas potrzebny na finalizację projektu.

Redukcja liczby iteracji prototypowych

Implementacja Plastic Injection Engineer może znacząco zmniejszyć liczbę potrzebnych prototypów fizycznych, często nawet o 30-50%. Oszczędności wynikające z zredukowanej liczby iteracji prototypowych są szczególnie istotne w przypadku bardziej skomplikowanych projektów.

Przyspieszenie dostarczania produktu na rynek:

Korzystanie z Plastic Injection Engineer może skrócić czas dostarczenia produktu na rynek o średnio 15-25%. Efektywne modelowanie procesów wtryskiwania i chłodzenia pozwala na szybsze wprowadzanie produktów do produkcji masowej.

Zminimalizowanie kosztów poprawek projektowych

Wykorzystanie Plastic Injection Engineer przyczynia się do zmniejszenia kosztów poprawek projektowych o około 15-25%. Poprzez identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów w fazie projektowania, narzędzie to eliminuje konieczność kosztownych modyfikacji w późniejszych etapach produkcji.

Optymalizacja procesu produkcji

Optymalizuj proces produkcji już na etapie projektowania w SOLIDWORKS 3D CAD

Asocjatywność z SOLIDWORKS 3D CAD

Zmiany poczynione po stronie środowiska do modelowania, ze względu na silną symbiozę pomiędzy SOLIDWORKS, a 3DEXPERIENCE rozpropagują do analizy wtrysku po zaktualizowaniu badania. Wystarczy raz jeszcze uruchomić symulację bez konieczności ponownego setup’u!

Bogate repozytorium materiałów

Rozwiązanie posiada bogatą bibliotekę materiałową tworzyw wykorzystywanych w przemyśle. Skorzystaj z zaimplementowanych danych dodaje swoje własne!

Automatyzacja procesów i system podpowiedzi

Skorzystaj ze złożonych systemów automatyzacji oraz funkcjonalności podpowiedzi w ramach środowiska Plastic Injection Engineer

Poprzedni
Następny

Zaawansowana matematyka w intuicyjnym opakowaniu

Optymalizacja projektu komponentów plastikowych i trafny projekt formy wtryskowej już w pierwszej iteracji – oto nasza propozycja. Tak samo jak SOLIDWORKS Plastics, rola Plastic Injection Engineer pozwala na przeanalizowanie wszystkich czterech etapów wtrysku tworzyw sztucznych – wypełniania, dopakowania, schładzania oraz paczenia. W trakcie przeprowadzania symulacji, użytkownik ma możliwość korzystania z asystenta, który monitoruje poprawność definicji poszczególnych składowych analizy.

Wykorzystaj moc chmury obliczeniowej

W świetle faktu, iż Plastic Injection Engineer osadzony jest w środowisku chmurowym ma wymierne przełożenie na korzyści operacyjne. Użytkownik nie jest ograniczony do mocy obliczeniowej swojego komputera, ponieważ zyskuje dostęp do serwerów Dassault Systèmes pozwalających na przesłanie obliczeń na chmurę i przeprowadzenie analizy w oparciu o nawet 144 rdzenie!

Bogata baza danych materiałowych

Wisienką na torcie Plastic Injection Engineer jest bogata baza danych materiałowych, która jest stale aktualizowana przez producenta oraz pełna współpraca w scenariuszach wielofizycznych (współpraca z innymi rodzajami analiz, w tym strukturalną).

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia klienta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb kontrahenta. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej branży nie mogą walczyć z oprogramowaniem. Po to tu jesteśmy.

Analizy wtrysku tworzywa sztucznego - wybierz odpowiednie rozwiązanie dla siebie

Rola Plastic Injection Engineer

Rozwiązanie umożliwia inżynierom modelowanie, analizę i optymalizację charakterystyk elektromagnetycznych swoich produktów. Analiza pól elektromagnetycznych w różnych aplikacjach, takich jak elektromagnetyczne kompatybilność zakłóceń (EMC) czy projektowanie anten jeszcze nie była aż tak prosta.

SOLIDWORKS Plastics Standard

Ten pakiet obejmuje moduł analizy procesu wypełniania. Dzięki niemu można ocenić, czy można prawidłowo wypełnić część, jakie lokalizacje punktu wtrysku są optymalne oraz który materiał jest najbardziej odpowiedni.

SOLIDWORKS Plastics Professional

W skład tego pakietu wchodzą moduły analizy wypełniania i dopakowywania. Pozwala to na ocenę różnych warunków procesu, określenie wymaganej siły zacisku i niezbędnego czasu cyklu.

SOLIDWORKS Plastics Premium

Ten kompleksowy pakiet zawiera moduły analizy wypełniania, dopakowywania, paczenia i chłodzenia. Umożliwia pełną ocenę procesu wtryskiwania, obejmując układ chłodzenia w formie i jego wpływ na procesy wypełniania i dopakowywania. Analiza deformacji części końcowej po wyrzucie (w trakcie analizy paczenia) zapewnia najbardziej kompleksową ocenę jakości całego procesu formowania wtryskowego.

Rozwiązanie klasyczne czy chmurowe?

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Plastic Injection
Engineer
SOLIDWORKS Plastic Standard
SOLIDWORKS Plastic Professional
SOLIDWORKS Plastic Premium

Obsługa plików SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak
Tak

Asocjatywność z SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak
Tak

Wbudowany w SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak

Eksport wyników do eDrawings

Tak
Tak
Tak

Możliwość własnej rozbudowy i dostosowanie bazy materiałowej

Tak
Tak
Tak
Tak

Ponad 4000 komercyjnych tworzyw sztucznych

Tak
Tak
Tak
Tak

Automatyczne tworzenie siatki (meshowanie)

Tak
Tak
Tak
Tak

Powierzchniowe tworzenie siatki (shell)

Tak
Tak
Tak

Siatka bryłowa 3D

Tak
Tak
Tak
Tak

Globalne zagęszczenie siatki

Tak
Tak
Tak
Tak

Lokalne zagęszczenie siatki

Tak
Tak
Tak

Faza wypełnienia/wtrysku (1 etap wtrysku)

Tak
Tak
Tak
Tak

Bieżąca wizualizacja procesu wypełnienia

Tak
Tak
Tak
Tak

Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku

Tak
Tak
Tak
Tak

Analiza powstawania wciągów na powierzchni

Tak
Tak
Tak
Tak

Balansowanie kanałów

Tak
Tak

Faza docisku (2 etap wtrysku)

Tak
Tak
Tak

Analiza wtrysku dwukomponentowego

Tak
Tak
Tak

Wtrysk wielopunktowy - wielowtrysk

Tak
Tak
Tak

Proces obtryskiwania rdzenia

Tak
Tak
Tak

Analiza rozkładu włókien

Tak
Tak

Dwójłomność (Współczynnik załamania światła)

Tak
Tak

Wtrysk sekewncyjny

Tak
Tak
Tak

Analiza układu chłodzenia

Tak
Tak

Kanały chłodzące

Tak
Tak

Przegrody, komory pęcherzykowe (barboter)

Tak

Analiza chłodzenia konformalnego

Tak
Tak

Analiza odkształceń wypraski

Tak
Tak

Kreator kanałów doprowadzających

Tak
Tak

Wlewki i kanały doprowadzające

Tak
Tak

Formy wielogniazdowe

Tak
Tak
Tak

Formy rodzinne

Tak
Tak

Automatyczne zawory zasuwowe dla sekwencyjnych układów wielozasuwowych

Tak
Tak

Czas wypełnienia

Tak
Tak
Tak
Tak

Łatwość wypełnienia

Tak
Tak
Tak
Tak

Doradca wyników

Tak
Tak
Tak

Ciśnienie na koniec fazy wypełniania

Tak
Tak
Tak
Tak

Temperatura czoła strugi

Tak
Tak
Tak
Tak

Temperatura na koniec fazy wypełniania

Tak
Tak
Tak
Tak

Naprężenia ścinające

Tak
Tak
Tak
Tak

Współczynnik ścinania

Tak
Tak
Tak
Tak

Czas chłodzenia

Tak
Tak
Tak
Tak

Linie łączenia materiału

Tak
Tak
Tak
Tak

Pułapki powietrzne

Tak
Tak
Tak
Tak

Siła zwarcia

Tak
Tak
Tak
Tak

Wektory prędkości

Tak
Tak
Tak

Czas cyklu

Tak
Tak
Tak
Tak

Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia

Tak
Tak
Tak
Tak

Zapadnięcia na powierzchni / Wciągi

Tak
Tak
Tak
Tak

Skurcz objętościowy

Tak
Tak
Tak

Wykres zmiany masy części w określonym czasie

Tak
Tak
Tak

Czas chłodzenia wypraski

Tak
Tak

Temperatura wypraski na koniec fazy chłodzenia

Tak
Tak

Temperatura formy na koniec fazy chłodzenia

Tak
Tak

Pomiar wciągów

Tak
Tak

Naprężenia szczątkowe

Tak
Tak

Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych

Tak
Tak

Rozkład naprężeń szczątkowych w formie

Tak
Tak

Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski

Tak
Tak

Raporty generowane w formatach MS Word, PowerPoint

Tak
Tak
Tak
Tak

Raporty generowane w formacie HTML

Tak
Tak
Tak
Zapytaj o oferte

Wybierz komfortowy sposób licencjonowania

Plastic Injection Engineer - rodzaje licencji

Dostęp
kwartalny

Idealny wariant dla inżynierów oraz analityków chcących zapoznać się z rolą obliczeniową, bądź dla tych którzy wykonują obliczenia z zakresu weryfikacji wtrysku sporadycznie.

Dostęp
roczny

Zaawansowane narzędzie z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów przez 365 dni.

Model subskrypcyjny długoterminowy

Skierowany przede wszystkim dla firm, które przeprowadzają analizy wtrysku tworzyw regularnie i upatrują kontynuować obliczenia w nadchodzących latach.

Rola Plastic Injection Engineer na platformie 3DEXPERIENCE

Otwórz się na powiew innowacji zamieniając projektowanie iteracyjne na stowarzyszone z symulacją. Popraw jakość swoich projektów, automatyzuj raporty i podbij rynek zyskując miano lidera nowatorskich rozwiązań!

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami