pixel Structural Mechanics Engineer - DPS Software

Structural Mechanics Engineer

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie 3DEXPERIENCE

Structural Mechanics Engineer na platformie 3DEXPERIENCE

Structural Mechanics Engineer jest najwyższym rozwiązaniem obliczeniowym w macierzy skalowalności 3DEXPERIENCE. Choć porównywalne w swym bogatym spektrum funkcjonalności do Abaqusa desktop, nadal zbudowane w oparciu o SOLIDWORKSową myśl operacyjną. Oprogramowanie daje dostęp do najbardziej zaawansowanych analiz nieliniowych, dynamicznych (implicit oraz wysoce pożądanych explicit), narzędzi do upraszczania geometrii, kalibracji materiałów oraz złożonych analiz wielofizycznych (termostrukturalnych, akustyczno-strukturalne, elektryczno-strukturalnych, elektrochemicznych i wielu innych). Structural Mechanics Engineer może być rozszerzony o moduł zmęczeniowy zwiększający zakres możliwości o bogate analizy zmęczeniowe nisko- i wysokocyklowe.

Poznaj korzyści biznesowe związane z rolą Structural Mechanics Engineer na platformie 3DEXPERIENCE

Skrócenie czasu rozwoju produktu

Wdrożeniu rozwiązań analitycznych przyświeca myśl przejścia z czasochłonnego projektowania iteracyjnego na projektowanie stowarzyszone z analizą już na wczesnym etapie projektu. Czas rozwoju produktu maleje w firmach wdrażających rozwiązania często o nawet 30%.

Redukcja ilości prototypów

Analizy cyfrowe nie stoją afrontem do testów fizycznych, jednak pozwalają je w znacznej mierze ograniczyć – nawet o 70%.

Redukcja kosztów materiału

Wdrożywszy rozwiązania analityczne firmy wielokrotnie zauważają znaczące przewymiarowania swoich konstrukcji. Liczby jakimi możemy się pochwalić to 50% redukcji kosztów materiału oraz 65% redukcji masy konstrukcji.

Spadek ilości błędów konstrukcyjnych

Przy złożonych konstrukcjach błędy konstrukcyjne mogą okazać się niełatwe do wyłapania. Rozwiązanie klasy MES pozwala zweryfikować wszelkie, niebezpieczne z perspektywy inżynierskiej, miejsca już na wczesnym stadium projektu pozwalając zredukować ilość błędów konstrukcyjnych nawet o 60%.

Elastyczne pakiety

Rozwiązania obliczeniowe na platformie chmurowej 3DEXEPRIENCE są środowiskami skalowalnymi. Jesteśmy w stanie dobrać narzędzie pod potrzeby danej jednostki projektującej redukując tym samym koszt oprogramowania.

Symbioza z SOLIDWORKS

Funkcjonalność Structural Mechanics Engineer zapewnia możliwość równoległej pracy z SOLIDWORKS 3D CAD. Pozwala na pełną asocjatywność umożliwiająca zachowanie i automatyczny update analizy w momencie gdy wprowadzone zostaną nowe zmiany konstrukcyjne.

Szeroki zakres możliwości

Structural Mechanics Engineer jest najpotężniejszą rolą obliczeniową pozwalającą na efektywne przenoszenie na ekran komputera najbardziej złożonych zagadnień fizycznych z jakimi na co dzień zmagają się inżynierowie konstruktorzy oraz analitycy wytrzymałościowi.

Poprzedni
Następny

O krok przed konkurencją z rolą Structural Mechanics Engineer 3DEXPERIENCE

Rozwiązanie Structural Mechanics Engineer jest asocjatywnym z SOLIDWORKS CAD narzędziem do przeprowadzania analiz strukturalnych konstrukcji. Software bazuje na metodzie elementów skończonych (MES), która jest powszechnie stosowana we wszelkich gałęziach przemysłu – od inżynierii mechanicznej, przez produkty użytkowe, po lotnictwo i medycynę. Przeprowadzając analizę cyfrową jak najwcześniej, już na etapie projektu wstępnego redukujemy czas niezbędny do wdrożenia produktu na rynek oraz bezkosztowo wychwytujemy błędy konstrukcyjne.

Kompleksowe rozwiązanie oparte o solver Abaqus

Technologia Abaqus współpracująca z narzędziem chmurowym najwyższej klasy otwiera przed konstruktorami oraz analitykami wytrzymałościowymi nowy wymiar pracy, w którym intuicyjność SOLIDWORKS spotyka się z mocą obliczeniową sprawdzonego od 1978 rozwiązania high-end. Rozwiązanie Structural Mechanics Engineer zapewnia dostęp do w pełni asocjatywnej pracy (automatyczna aktualizacja analizy w przypadku zmian w modelu) oraz możliwość odciążenia komputera użytkownika poprzez udostępnienie chmury obliczeniowej opartych na serwerach Dassault Systèmes. Usprawnij swoją pracę już od pierwszych etapów projektowanej konstrukcji.

3DEXPERIENCE - Dokładna i szybka dyskretyzacja

Structural Mechanics Engineer zapewnia najdokładniejsze przeniesienie rzeczywistości na ekran Twojego komputera. Operator systemu wraz z rolą obliczeniową zyskuje dostęp do pełnej gamy elementów skończonych – m.in. heksagonalnych redukujących numeryczne przesztywnienie konstrukcji oraz predefiniowanych połączeń pozwalających efektywnie modelować śruby (oraz automatyczne je znajdywać), spawy, złącza cięgłowe, złącza Cardana i wiele więcej. Mając na uwadze ergonomiczną pracę, użytkownik ma możliwość dyskretyzacji bryłowej, powierzchniowej oraz belkowej/ramowej skracając czas niezbędny do przeprowadzania obliczeń. W świetle dostępu do narzędzia umożlwiającego efektywne zarządzanie złożeniem użytkownik może przeprowadzać dyskretyzację na indywidualnych częściach w złożeniu, a następnie złożyć siatki do finalnego modelu obliczeniowego złożenia. Rozwiązanie, ze względu na szeroki zakres funkcjonalności, dedykowane jest firmom pracującym na dużych złożeniach.

Naprawa i upraszczanie geometrii z Structural Mechanics Engineer

Dobra praktyka inżynierska wielokrotnie nakazuje uprościć i naprawić geometrię CAD przed przystąpieniem do obliczeń. Rola obliczeniowa Structural Mechanics Engineer, wyposażona w aplikację dedykowaną powyższemu zagadnieniu, pozwala m.in. na efektywne generowanie powierzchni środkowych, dzielenie objętości, docinanie powierzchni, tworzenie dodatkowych geometrii, scalanie krawędzi czy grupowanie obiektów.

Zaawansowane modelowanie kontaktu oraz połączeń w 3DEXPERIENCE

Rozwiązanie Structural Mechanics Engineer czerpie w pełni z wysoce pożądanej funkcjonalności Abaqusa desktopowego, jakim jest kontakt ogólny umożliwiający efektywne modelowanie złożonych oddziaływań między komponentami na interfejsie kontaktowym. Ponadto operator systemu zyskuje dostęp do zaawansowanych połączeń pozwalających zaimplementować model zniszczenia – jeżeli bezpieczeństwo pracy Twojej konstrukcji po pęknięciu spawu lub uplastycznieniu śruby leży w zakresie Twojego zainteresowania, Structural Mechanics Engineer jest rozwiązaniem w pełni odpowiadającym na tą potrzebę.

Analizy krokowe z rolą Structural Mechanics Engineer

Nieraz zagadnienie jakie chcemy przenieść na ekran komputera wymaga rozbicia zjawiska na składowe będące łatwiejsze do opisania. Structural Mechanics Engineer, stojąc frontem do wymagań współczesnego przemysłu, umożliwia efektywne zamknięcie wielu scenariuszy/ścieżek obliczeniowych w ramach jednej analizy.

Structural Mechanics Engineer - analizy wielofizyczne

Analizy termostrukturalne stanowią tylko ułamek możliwości rozwiązania Structural Mechanics Engineer w zakresie badań wielofizycznych. Rozwiązanie pozwala stawić czoła zagadnieniom z domeny m.in. termoelektrycznej, strukturalno-termoelektrycznej, termo-elektrochemicznej czy strukturalno-termo-elektrochemicznej uwzględniającej dodatkowo ciśnienie porowe.

3DEXPERIENCE - rozwiązanie dla inżynierów przyszłości

Structural Performance Engineer jest rolą obliczeniową osadzoną w środowisku platformy chmurowej 3DEXPERIENCE będącej liderem w zakresie rozwiązań PDM/PLM, scalania współpracy oraz usprawniania przepływu informacji w zespole. Wykorzystaj szerokie funkcjonalności środowiska udostępniając wyniki analiz interesariuszom, generując raporty oraz aktualizując analizy w nowych wariantach konstrukcji.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której Klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u Klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia Kontrahenta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb z danej branży. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej dziedzinie nie mogą tracić czasu na nieergonomiczną pracę z rozwiązaniem. Jesteśmy tu po to, by temu zapobiec.

Poznaj dokładny zakres możliwości rozwiązań analitycznych dostępnych w ramach platformy 3DEXPERIENCE

Structural Designer

3DEXPERIENCE

Postawa analityczna dla każdego konstruktora. Sprostaj rygorystycznym normom oraz wymaganiom rynkowym przy wykorzystaniu nowoczesnego, intuicyjnego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo Twojej konstrukcji.

Structural Engineer

3DEXPERIENCE

Dostęp do zaawansowanych analiz liniowych stał się osiągalny jak nigdy przedtem. W wyniku ubogacenia roli Structural Designer o możliwość tworzenia złożonych siatek, szerokiej gamy połączeń, korzystania z zaawansowanych elementów oraz możliwość podzielenia skomplikowanej fizyki na prostsze i tym samym łatwiejsze do opisania kroki, powstał Structural Engineer.

Structural Performance Engineer

3DEXPERIENCE

Odkryj potęgę rozwiązań analitycznych wkraczając w szeroką gamę analiz nieliniowych! Zbudowane w oparciu o Structural Engineer, rozszerzone rozwiązanie o nazwie Structural Performance Engineer otwiera bramę do zaawansowanych badań dynamicznych, analiz wykraczających poza problematykę liniową oraz stanowi wstęp do analiz wielofizycznych. Rozszerzalne o moduł zmęczeniowy.

Structural Mechanics Engineer

3DEXPERIENCE

Potęga Abaqusa do Twojej dyspozycji. Najbogatsza rola obliczeniowa daje dostęp do niezwykle pożądanych analiz explicit, zaawansowanych analiz częstotliwościowych, narzędzi do upraszczania geometrii oraz szeregu innych narzędzi. Rozszerzalna o moduł zmęczeniowy.

Wybierz odpowiednią rolę

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Structural
Designer 3DEXPERIENCE
Structural
Engineer 3DEXPERIENCE
Structural Performance Engineer 3DEXPERIENCE
Structural Mechnics Engineer 3DEXPERIENCE

Import/export CAD IGES/STEP

Tak
Tak
Tak
Tak

Model (MES) import/export

Tak
Tak
Tak
Tak

Pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Ekstrakcja powierzchni środkowch

Tak

Upraszczanie/czyszczenie geometrii

Tak

Asystent/Doradca symulacyjny

Tak
Tak
Tak
Tak

Przygotowanie modelu pod analizę

Tak

Siatka tetraedryczna 3D

Tak
Tak
Tak
Tak

Siatka HEX 3D

Tak
Tak
Tak

Siatka 1D/2D

Tak
Tak
Tak

Interaktywna edycja siatki (siatka 2D)

Tak
Tak
Tak

Siatkowanie w oparciu o regułę

Tak
Tak
Tak

Dyskretyzacja równoległa/grupowa

Tak
Tak

Kontakt "small sliding" (niewielkie przemieszczenia)

Tak
Tak
Tak
Tak

Kontakt "finite sliding" (skończone przemieszczenia)

Tak
Tak

Kontakt ogólny

Tak
Tak
Tak
Tak

W przypadku ról Structural Designer oraz Structural Engineer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Połączenia (connections)

Tak
Tak
Tak
Tak

W przypadku roli Structural Designer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Śruby/Obciążenia śrub

Tak
Tak
Tak
Tak

Ciała sztywne

Tak
Tak

Masa/inercja/tłumik/sprężyna

Tak
Tak
Tak
Tak

W przypadku roli Structural Designer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Złącza/spawy/uszczelki

Tak
Tak
Tak

Objętość stowarzyszona z płynem (fluid cavity)

Tak
Tak
Tak

Symetria cykliczna

Tak
Tak
Tak

Właściwości przekroju skorupowe/powłokowe/powierzchniowe

Tak
Tak
Tak

Właściwości przekroju dla belki i kratownicy

Tak
Tak
Tak

Symetria osiowa

Tak
Tak

Materiał liniowy

Tak
Tak
Tak
Tak

Materiał nieliniowy

Tak
Tak

Kalibracja danych materiałowych

Tak

Właściwości materiałowe zależne od prędkości/czasu/temperatury

Tak
Tak

Definicja materiałowa z uwzględnieniem degradacji/zniszczenia/uszkodzenia

Tak
Tak

Modele materiałowe zdefiniowane przez użytkownika

Tak

Scenariusz liniowy

Tak
Tak
Tak
Tak

Scenariusz nieliniowy

Tak
Tak

Dynamika implicit (całkowanie niejawne)

Tak
Tak

Dynamika explicit (całkowanie jawne)

Tak

Analizy wielokrokowe (multistep)

Tak
Tak
Tak

W przypadku roli Structural Engineer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Analizy termiczne stanu ustalonego

Tak
Tak
Tak
Tak

Analizy termiczne stanu przejściowego

Tak
Tak

Sekwencyjne analizy termostrukturalne

Tak
Tak

Sprzężone analizy strukturalno-termiczno-elektrochemiczne

Tak

Analizy częstotliwościowe (zagadnienie na wartości własne)

Tak
Tak
Tak
Tak

Analizy utraty stateczności (liniowe)

Tak
Tak
Tak
Tak

Analizy Riksa

Tak
Tak

Dynamika modalna

Tak
Tak
Tak

Drgania przypadkowe

Tak

Spektrum odpowiedzi

Tak

Zespolone zagadnienia częstotliwościowe

Tak

Obliczenia zmęczeniowe

Tak
Tak

Dostępne z rozszerzeniem zmęczeniowym.

Zmęczenie spoin

Tak
Tak

Dostępne z rozszerzeniem zmęczeniowym.

Uwzględnienie efektów wiskotycznych/pełzania

Tak
Tak

Podstruktury/Podmodelowanie

Tak

Wibroakustyka/NVH

Tak

Analizy piezoelektryczne

Tak

Promieniowanie

Tak
Tak
Tak
Tak

Pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

SPH

Tak

Podprogramy użytkownika

Tak

W przypadku roli Structural Mechanics Engineer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Edytowanie słów kluczowych w pliku wejściowym

Tak

Określanie amplitudy funkcyjnie (krzywą)

Tak
Tak
Tak

Zmienne pola

Tak
Tak

Restart

Tak

Badanie "polepszenia" projektu z jednym celem obliczeniowym (opt. parametryczna)

Tak
Tak
Tak

Badanie "polepszenia" projektu z wieloma celami obliczeniowymi (opt. parametryczna)

Tak

Wizualizacja HPC (na wielu CPU)

Tak
Tak
Tak

Wizalizacja przeprowadzana zdalnie (remote visualization)

Tak
Tak
Tak

Sensory

Tak
Tak
Tak

W przypadku roli Structural Designer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Mapy konturowe/wektorowe oraz izopowierzchnie

Tak
Tak
Tak
Tak

Wykresy XY (z danych pola, historii, ze ścieżki)

Tak
Tak
Tak

Obwiednie

Tak
Tak
Tak

Export/import do excel/csv

Tak
Tak
Tak

Narzędzia do zapytań (Query)

Tak
Tak
Tak
Tak

W przypadku roli Structural Designer, pełny zakres funkcjonalności do omówienia podczas prezentacji ze Specjalistą Technicznym.

Skontaktuj się

Wyrażenia - dane pola

Tak
Tak
Tak

Zapas bezpieczeństwa

Tak
Tak
Tak

Linearyzacja naprężeń

Tak
Tak
Tak

Animacja/eksport video

Tak
Tak
Tak

Przekroje

Tak
Tak
Tak
Tak

Generowanie raportów

Tak
Tak
Tak
Tak

Zarządzanie grupami wyświetlania

Tak
Tak
Tak

Porównanie koło siebie

Tak
Tak
Tak
Tak

3D Play, wizualizacja sieciowa

Tak
Tak
Tak
Tak
Zapytaj o oferte

Structural Mechanics Engineer - rola stworzona z myślą o Tobie

Odkryj pełną potęgę portfolio analitycznego ze Structural Mechanics Engineer. Środowisko odpowiadające na najbardziej złożone zagadnienia fizyczne skrojone pod potrzeby inżynierii XXI wieku jest dostępne już dziś.

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się

   Kreator oferty

   Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

   Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
   Skontaktuj się z nami