pixel SOLIDWORKS Flow Simulation - symulacja mechaniki płynów

SOLIDWORKS Flow Simulation

Zaawansowana symulacja obliczeniowa mechaniki płynów

Co to jest SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS Flow Simulation jest rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie analiz w domenie numerycznej mechaniki płynów. Użytkownik ma możliwość efektywnego przeanalizowania przepływu płynów, zjawisk uwzględniających wymianę ciepła czy zoptymalizowania produktu bez konieczności przeprowadzania znaczącej liczby badań eksperymentalnych w znanym interfejsie SOLIDWORKS. Pewność i precyzja – to właśnie SOLIDWORKS Flow Simulation.

Korzyści biznesowe wynikające z implementacji SOLIDWORKS Flow Simulation

Średni czas trwania projektowania

W przypadku wielu projektów, korzystanie z narzędzi CFD skraca czas projektowania o około 15-30% dzięki możliwości wczesnej identyfikacji i rozwiązania potencjalnych problemów związanych z przepływem płynów.

Liczba potrzebnych prototypów

Wdrożenie symulacji CFD skutkuje znacznym zmniejszeniem liczby potrzebnych prototypów fizycznych (nawet o połowę lub więcej). Ostateczne oszczędności będą zależały od skomplikowania projektu i specyfiki branży.

Skrócenie czasu dostarczenia produktu na rynek

Przy użyciu narzędzi CFD, czas dostarczenia produktu na rynek może być nawet o 30% krótszy. To obejmuje zarówno skrócenie czasu projektowania, jak i ewentualne przyspieszenie procesów produkcyjnych dzięki optymalizacji.

Zmniejszenie kosztów projektowych

Średnio, korzystanie z narzędzi CFD może skutkować zmniejszeniem kosztów projektowych o około 10-20%. Optymalizacja projektów, identyfikacja potencjalnych problemów w fazie projektowania i eliminacja konieczności kosztownych poprawek w późniejszych etapach przyczyniają się do tych oszczędności.

Optymalizacja procesu produkcji

Optymalizuj proces produkcji już na etapie projektowania w SOLIDWORKS 3D CAD.

Pełna integracja z SOLIDWORKS 3D CAD

Zmiany poczynione po stronie środowiska do modelowania rozpropagują do analizy w rozwiązaniu SOLIDWORKS Flow Simulation. Wystarczy raz jeszcze uruchomić symulację bez konieczności ponownego setup’u.

Bogata biblioteka materiałowa

Rozwiązanie posiada wbudowaną bibliotekę zawierającą wiele predefiniowanych mediów. Skorzystaj z zaimplementowanych danych lub dodaj swoje własne.

Automatyzacja procesów i system podpowiedzi

Skorzystaj ze złożonych systemów automatyzacji oraz funkcjonalności podpowiedzi w ramach środowiska SOLIDWORKS Flow Simulation

Poprzedni
Następny

Nowe światło dla inżyniera

Stworzony do sprostania inżynierskim wyzwaniom z zakresu weryfikacji przepływów, SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia inżynierom wykorzystanie pełnej asocjatywności ze środowiskiem SOLIDWORKS CAD 3D, zaawansowanych funkcji tworzenia siatki oraz potężne rozwiązania ułatwiające i automatyzujące definiowanie przepływu płynu bez poświęcania intuicyjności użytkowania i dokładności. Inżynierowie uzbrojeni w rozwiązanie SOLIDWORKS Flow Simulation, mogą przewidywać pola przepływów, procesy mieszania, wymianę ciepła oraz bezpośrednio określić spadek ciśnienia, parametry komfortu, siły płynów oraz powiązać symulacje przepływów z analizami wytrzymałościowymi.

Efektywne chłodzenie już w pierwszej iteracji

Dla firm, które wymagają dedykowanych narzędzi do przeprowadzenia analiz chłodzenia elektroniki oferujemy SOLIDWORKS FLOW Simulation z dodatkiem Electronic Cooling. Za pomocą tego dodatku, użytkownik może zasymulować ciepło Joule’a, które w analizie termicznej bierze pod uwagę ciepło wydzielane przez opornik, przez który przepływa prąd elektryczny. Możliwe jest także zasymulowanie rurek cieplnych, skorzystanie z generatora płytek PCB, czy też elementów dwuopornikowych. Ponadto ten dodatek rozszerza już bogatą bibliotekę danych o nowe wentylatory, radiatory oraz moduły termoelektryczne.

Komfort termiczny jako podstawa HVAC

Dla firm z branży HVAC dedykujemy rozszerzenie SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC. Dodatek ten pozwala na badanie komfortu człowieka za pomocą różnych wskaźników. Do dyspozycji operatora systemu pozostają m.in. wskaźniki PMV czy też PPD. Mając na uwadze branżowe standardy, analiza radiacji jest jeszcze bardziej dogłębna i uwzględnia absorpcję promieniowania przez ośrodki półprzepuszczalne takie jak szkło, czy też wylicza współczynnik odbicia oraz załamania dla konkretnej powierzchni. Kolejną zaletą jest funkcjonalność umożliwiająca wyznaczenie zależności długości fali od właściwości powierzchni i bryły oraz charakterystyki widmowej źródła promieniowania. Narzędzie SOLIDWORKS FLOW Simulation HVAC pozwala także na śledzenie przemieszczania się domieszek w istniejącym ośrodku ciekłym lub gazowym. Użytkownik w sposób intuicyjny jest w stanie badać stan domieszek za pomocą takich wskaźników jak: udział masowy, przepływ masowy, LAQI, czy też CRE. Tak samo jak w przypadku dodatku Electronic Cooling, rozszerzenie HVAC powiększa bazę danych o szeroki zakres materiałów budowlanych i wentylatorów.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia klienta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb kontrahenta. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej branży nie mogą walczyć z oprogramowaniem. Po to tu jesteśmy.

Poznaj pakiety SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation

Zestaw narzędzi do symulacji przepływu płynów i przenoszenia ciepła, które są w pełni zintegrowane ze środowiskiem 3D CAD SOLIDWORKS. Rozwiązanie umożliwia zarówno badanie przepływów o niskich prędkościach, jak i tych ponaddźwiękowych.

SOLIDWORKS Flow Simulation

z modułem HVAC

Narzędzia symulacyjne dedykowane projektantom systemów HVAC i inżynierom, którzy testują zaawansowane zjawiska promieniowania. Rozwiązania umożliwiają rozwiązywanie trudnych wyzwań związanych z projektowaniem wydajnych systemów chłodzenia, oświetlenia oraz rozpraszania zanieczyszczeń.

SOLIDWORKS Flow Simulation

z modułem Electronic Cooling

Rozwiązania przeznaczone do badania zarządzania ciepłem. Dedykowane firmom oferującym produkty, w których istotne są kwestie właściwości termicznych i spełnienie określonych wymagań chłodzenia oraz zakładom zajmującym się produkcją drukowanych płytek i obudów, w których ważne są dokładne analizy cieplne.

Pakiety SOLIDWORKS Flow Simulation

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Moduł
standardowy
Z modułem
HVAC
Z modułem Electronic Cooling

Łatwość użycia

Tak
Tak
Tak

Ponowne wykorzystanie danych projektowych

Tak
Tak
Tak

Optymalizacja wielu parametrów

Tak
Tak
Tak

Przepływy płynów ściśliwych i nieściśliwych

Tak
Tak
Tak

Poddźwiękowe, transsoniczne i naddźwiękowe przepływy gazów

Tak
Tak
Tak

Baza danych materiałowych

Tak
Tak
Tak

Analiza wewnętrzna

Tak
Tak
Tak

Analiza zewnętrzna

Tak
Tak
Tak

Analiza 2D

Tak
Tak
Tak

Przewodzenie ciepła w ciałach stałych

Tak
Tak
Tak

Grawitacja

Tak
Tak
Tak

Rotacja

Tak
Tak
Tak

Swobodna powierzchnia

Tak
Tak
Tak

Symetria

Tak
Tak
Tak

Gazy, ciecze, para wodna

Tak
Tak
Tak

Opis warstwy granicznej

Tak
Tak
Tak

Przepływy mieszane

Tak
Tak
Tak

Płyny nienewtonowskie

Tak
Tak
Tak

Warunki brzegowe – przepływ

Tak
Tak
Tak

Warunki brzegowe – termika

Tak
Tak
Tak

Warunki brzegowe – ściany

Tak
Tak
Tak

Ośrodki porowate

Tak
Tak
Tak

Wizualizacja wyników

Tak
Tak
Tak

Obróbka wyników

Tak
Tak
Tak

Tworzenie raportów

Tak
Tak
Tak

Przepływu dwufazowe (płyn + cząstki)

Tak
Tak
Tak

Przewidywanie hałasu (stan ustalony i nieustalony)

Tak
Tak
Tak

Warunki brzegowe – HVAC

Tak

Analiza śladu

Tak

Parametry komfortu termicznego (PMV, PPD, ADPI)

Tak

Warunki elektryczne (prąd, napięcie)

Tak

Opór elektryczny na styku materiałów

Tak

Ciepło Joule’a

Tak

Generator płytek PCB

Tak

Rurki cieplne, ogniwa Peltiera

Tak
Zapytaj o oferte

Jakie są licencje SOLIDWORKS Flow Simulation?

Rodzaje licencji SOLIDWORKS Flow Simulation

Czasowa stanowiskowa

Przypisana do konkretnego urządzenia na określony okres (minimum 3 miesiące)

licencja stanowiskowa

Wieczysta stanowiskowa-

Oparta o unikalny numer seryjny, przypisany do konkretnego urządzenia.

Wieczysta sieciowa

Wieczysta sieciowa- inaczej zwana pływającą. Licencja może być wykorzystywana na dowolnym urządzeniu, które połączone jest z tzw. Serwerem licencji.

Wybierz jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do obliczania dynamiki płynów (CFD)

Wybierz jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do obliczania dynamiki płynów (CFD) i bądź krok przed konkurencją! Wyeliminuj konieczność tworzenia prototypów i oszczędzaj czas i koszty już na poziomie projektowania w środowisku 3D CAD.

Informacje dotyczące oprogramowania SOLIDWORKS Flow Simulation

1. Ile kosztuje SOLIDWORKS Flow Simulation?

W przypadku SOLIDWORKS Flow Simulation cena rozwiązania zależy od rodzaju licencji, na którą zdecydujesz się przy zakupie. W DPS Software możesz otrzymać indywidualną wycenę dostosowaną do Twoich potrzeb! Ze względu na pełną integrację narzędzia z  3D CAD SOLIDWORKS wymagany jest jednak dostęp również do tego programu, co zwiększa koszt użytkowania zestawu oprogramowania.

2. SOLIDWORKS Flow Simulation tutorial

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w obsłudze programu Flow Simulation SOLIDWORKS, DPS Software zapewnia dostęp do kursów, szkoleń oraz tutoriali w formie materiałów wideo na platformie YouTube. Sprawdź poradniki SOLIDWORKS Flow Simulation pod linkiem: https://youtu.be/JpApMTHbbFs lub na stronie: https://www.dpstoday.pl/produkty/flow-simulations/

3. Jakie typy analiz zapewnia SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS Flow Simulation zapewnia takie typu analiz jak:

 • Ogólna analiza przepływu płynów
 • Przepływ 2D
 • Przepływ 3D
 • Symetria
 • Okresowość sektora
 • Wewnętrzne przepływy płynu
 • Zewnętrzne przepływy płynu

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik Działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami