pixel #DPSStory: P. Dziadosz, Prezes Zarządu DPS Software

02 / 04 / 2022

Sławek Kowalski

#DPSStory: Rozmowa z Pawłem Dziadoszem, Prezesem Zarządu DPS Software (część 1) – 25-lecie DPS Software

2022 to wyjątkowy rok dla naszej firmy. Dokładnie 14 lutego obchodziliśmy 25 lecie działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy cykl artykułów #DPSStory, w którym przybliżamy historię DPS Software, wzbogacając ją o rozmowy z naszymi pracownikami. W ramach cyklu porozmawiamy m.in. z Prezesem Zarządu DPS Software Pawłem Dziadoszem oraz Walterem Stachowiczem, czyli założycielem firmy CNS Solutions, która w 2012 roku przekształciła się w DPS Software. Przybliżymy historię takich inicjatyw jak Studencki Konkurs Projektowy czy konferencja DPS Forum. Opowiemy również o tym, jak na przestrzeni ćwierćwiecza zmienił się rynek oprogramowania dla inżynierów i odpowiemy na pytanie jaka czeka go przyszłość.

Początek DPS Software to założona w 1997 roku firma CNS Solutions, która w 2012 roku dołączyła do międzynarodowej grupy DPS. O swoich początkach w strukturach CNS Solutions oraz najtrudniejszych wyzwaniach na początku przygody z dystrybucją oprogramowania CAD opowiada Paweł Dziadosz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu DPS Software:

Paweł Dziadosz: Do CNS Solutions dołączyłem oficjalnie w styczniu 2004 roku, obejmując stanowisko Specjalisty Technicznego ds. oprogramowania CAD, lecz moja historia związana z firmą sięga jeszcze czasów akademickich. Jako student Automatyki i Robotyki w Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, odbywałem zajęcia z zakresu obsługi oprogramowania SOLIDWORKS. Poza zajęciami, dla osób chętnych, istniała możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość oprogramowania. Organizatorem tej inicjatywy była firma CNS Solutions. Zadanie polegało na zademonstrowaniu umiejętności modelowania 3D na zadanym przykładzie z wykorzystaniem oprogramowania SOLIDWORKS. Po dostarczeniu gotowego projektu otrzymałem negatywny wynik z komentarzem „praca zbiorowa”, jednak po kilku dniach egzaminator, tj. Józef Skoworodko, skontaktował się z pierwotnymi twórcami projektu, w tym ze mną i w ten sposób zdobyłem certyfikat oraz dostałem od CNS Solutions propozycję odbycia stażu, którą oczywiście przyjąłem.

Jakie były Twoje główne zadania podczas stażu w DPS Software?

Paweł Dziadosz: Moim głównym zadaniem podczas stażu było opracowanie w oprogramowaniu SOLIDWORKS maszyny dla jednego z potencjalnych klientów, która umożliwiałaby automatyzację pakowania butelek w zgrzewki. Projekt ten miał kluczowe znaczenie w procesie handlowym z firmą, która zadeklarowała, że dokona zakupu oprogramowania SOLIDWORKS, jeśli przygotowane m.in. przeze mnie rozwiązanie wpłynie na skrócenie czasu projektowania oferowanego przez nich produktu. Tworzenie projektu trwało pół roku, a maszyna została finalnie wyprodukowana i doceniona na targach branżowych. Finalnie klient zakupił oprogramowanie, a ja po zakończonym stażu objąłem stanowisko Specjalisty Technicznego ds. oprogramowania CAD.

W ciągu ostatnich 25 lat zarówno rynek rozwiązań IT jak i sprzedaży B2B zmienił się nie do poznania. Rewolucja dotknęła również branże przemysłową, która zamieniła deski kreślarskie na profesjonalne oprogramowania do projektowania 3D, a maszyny konwencjonalne na te sterowane numerycznie. Jak tak daleko idące zmiany wpłynęły na dystrybucję oprogramowania dla inżynierów w Polsce patrząc z perspektywy osoby, która z projektowaniem 2D i 3D jest związana już od czasów studenckich?

Paweł Dziadosz: Początki dystrybucji oprogramowania CAD w Polsce to przede wszystkim mocna praca u podstaw. Związana była ona przede wszystkim z uświadomieniem potencjalnym użytkownikom czym tak naprawdę jest projektowanie 3D i jakie płyną z niego korzyści. Większość z nas, inżynierów, znała w tamtym czasie oprogramowanie do projektowania 2D, które żartobliwie nazywaliśmy „elektroniczną deską kreślarską. W przypadku projektowania 3D, cała koncepcja wyglądała zupełnie inaczej. Podstawę projektu stanowił wirtualny model 3D, który służył m.in. do stworzenia dokumentacji płaskiej, przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej, czy wygenerowania za pomocą oprogramowania CAM ścieżek dla obrabiarek CNC, które pozwolą na finalną produkcję zaprojektowanego konceptu. Tak istotne zmiany w spojrzeniu na proces projektowania stanowiły fundament procesu sprzedażowego. Naszym głównym zadaniem w tamtych czasach była zmiana sposobu myślenia klienta, któremu pomagaliśmy zrozumieć innowacyjność oferowanych rozwiązań.

DPS Software Paweł Dziadosz

Nowe spojrzenie na proces projektowania, które było efektem korzystania z oprogramowania 3D CAD, wymusiło na klientach dodatkowe potrzeby. Dzięki nim CNS Solutions staje się po raz kolejny liderem w branży inżynierskiej, oferując pełne portfolio niezbędnego oprogramowania wspierającego nie tylko proces projektowania, ale również wytwarzania, wykonywania analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją techniczną. Jak rozszerzenie portfolio o nowe rozwiązania wpłynęło na relacje z klientem?

Paweł Dziadosz: Tworzenie modelu 3D otworzyło przed rynkiem całkowicie nowe możliwości, z których wyniknęły nowe potrzeby wśród klientów. Analizy inżynierskie, które do tej pory wymagały wyprodukowania prototypów, nagle mogą być przeprowadzane w środowisku wirtualnym za pomocą oprogramowania CAE. Po dokonaniu niezbędnych symulacji wytrzymałościowych, oprogramowanie klasy CAM pozwala na automatyczne wygenerowanie programu, które umożliwia wyprodukowanie projektu za pomocą maszyn CNC. Projektowanie 3D wpłynęło również na obszar marketingu w firmach klientów. Oferowane przez CNS Solutions oprogramowanie pozwalało na generowanie wizualizacji i animacji, które wykorzystywane były w folderach oraz broszurach firmowych, stanowiących wtedy podstawę komunikacji marketingowej. Klienci, nie mając jeszcze wytworzonego gotowego produktu, generowali foto realistyczne wizualizacje, na podstawie których, dla przykładu, tworzone były badania rynku.

Ostatnie 25 lat to rozwój nie tylko branży konstruktorskiej, ale również szeroko rozumianego biznesu, w szczególności w obszarze zarządzania. CNS Solutions po raz kolejny wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów. Skąd decyzja o stworzeniu autorskiej integracji łączącej rozwiązania dedykowane inżynierom z systemami ERP?

Paweł Dziadosz: W pewnym momencie zauważyliśmy potrzebę integracji narzędzi inżynierskich z oprogramowaniem biznesowym. Przedsiębiorstwo produkcyjne nie jest w stanie funkcjonować w sposób sprawny i wydajny korzystając z niezależnie funkcjonujących od siebie rozwiązań IT. W związku z powyższym stworzyliśmy autorską integrację, która pozwoliła na połączenie w jeden ekosystem oprogramowania inżynierskiego z narzędziami do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, czyli systemami ERP. Pomostem łączącym oba światy stał się system PDM, służący do zarządzania dokumentacją projektową i okołoprojektową. Tak stworzone zintegrowane środowisko rozwiązań inżynierskich i biznesowych jest w stanie dwukierunkowo wymieniać dane i dostarczyć informację o np. bezpośrednich kosztach wytworzenia produktu, stanach magazynowych, stopniu zaawansowania realizacji prac produkcyjnych, zapotrzebowaniu na surowce, a następnie optymalizować procesy produkcyjne i podejmować efektywne decyzje.

Poznaj integrację oprogramowania CAD/PDM z systemami ERP

Kolejna przełomowa data w historii firmy to rok 2012. To właśnie wtedy CNS Solutions staje się częścią międzynarodowej grupy DPS, co otworzyło przed przedsiębiorstwem kolejne ścieżki rozwoju. Jesteś ciekaw jakie? Zapraszamy do kolejnych artykułów z cyklu #DPSstory

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami