pixel SOLIDWORKS Simulation - analizy i symulacje inżynierskie

SOLIDWORKS Simulation

Wykrywaj i eliminuj błędy konstrukcyjne już na poziomie projektowania 3D CAD

DO czego służy SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS Simulation jest rozwiązaniem pozwalającym na efektywne przeprowadzanie zaawansowanych analiz strukturalnych bezpośrednio w interfejsie SOLIDWORKS. System klasy pre-post umożliwia precyzyjną weryfikację bezpieczeństwa konstrukcji, kinematyki, dynamiki, składowych wynikowych oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek w symulowanym projekcie.

SOLIDWORKS Simulation - korzyści biznesowe

Skrócenie czasu rozwoju produktu

Wdrożeniu rozwiązań analitycznych przyświeca myśl przejścia z czasochłonnego projektowania iteracyjnego na projektowanie stowarzyszone z analizą już na wczesnym etapie projektu. Czas rozwoju produktu maleje w firmach wdrażających rozwiązania często o nawet 30%.

Redukcja ilości prototypów

Analizy cyfrowe nie stoją afrontem do testów fizycznych, jednak pozwalają je w znacznej mierze ograniczyć – nawet o 70%.

Redukcja kosztów materiału

Wdrożywszy rozwiązania analityczne firmy wielokrotnie zauważają znaczące przewymiarowania swoich konstrukcji. Liczby jakimi możemy się pochwalić to 50% redukcji kosztów materiału oraz 65% redukcji masy konstrukcji.

Spadek ilości błędów konstrukcyjnych

Przy złożonych konstrukcjach błędy konstrukcyjne mogą okazać się niełatwe do wyłapania. Rozwiązanie klasy MES pozwala zweryfikować wszelkie, niebezpieczne z perspektywy inżynierskiej, miejsca już na wczesnym stadium projektu pozwalając zredukować ilość błędów konstrukcyjnych nawet o 60%.

Elastyczne pakiety

SOLIDWORKS Simulation jest środowiskiem skalowalnym. Jesteśmy w stanie dobrać narzędzie pod potrzeby danej jednostki projektującej redukując tym samym koszt oprogramowania.

Pełna integracja z SOLIDWORKS

Funkcjonalność SOLIDWORKS Simulation dostępna jest z poziomu oprogramowania SOLIDWORKS 3D CAD. Zapewnia to pełną asocjatywność pozwalającą na zachowanie i automatyczny update analizy w momencie gdy wprowadzone zostaną nowe zmiany konstrukcyjne.

Szeroki zakres możliwości

SOLIDWORKS Simulation oferuje szerokie możliwości analityczne – począwszy od statyki liniowej złożeń, zmęczenie wysokocyklowe i utratę stateczności po złożone zagadnienia dynamiczne oraz częstotliwościowe.

Poprzedni
Następny

O krok przed konkurencją z SOLIDWORKS Simulation

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation jest zintegrowanym z SOLIDWORKS CAD narzędziem do przeprowadzania analiz strukturalnych konstrukcji. Software bazuje na metodzie elementów skończonych (MES), która jest powszechnie stosowana we wszelkich gałęziach przemysłu – od inżynierii mechanicznej, przez produkty użytkowe, po lotnictwo i medycynę. Szeroka gama dostępnych do przeprowadzenia symulacji pozwala użytkownikom na weryfikację pracy złożenia lub indywidualnych części w wielu aspektach, m.in. statycznym, dynamicznym, zmęczeniowym, utraty stateczności czy częstotliwościowym.

Większe złożenia, wiele połączeń

Pozostanie w środowisku SOLIDWORKS 3D CAD niesie ze sobą wiele korzyści. W środowisku SOLIDWORKS Simulation śruby zadeklarowane na poziomie złożenia mogą być w sposób automatyczny przenoszone do analizy wytrzymałościowej. Ponadto, ponieważ w praktyce inżynierskiej bardzo często nie praktykuje się modelowania poszczególnych złączy, rozwiązanie oferuje intuicyjne możliwości w zakresie przypisywania spawów, wkrętów, łożysk, połączeń cięgłowych i wielu innych! Frontem do konstruktora to myśl przewodnia naszego rozwiązania. Konstruuj, analizuj, a następnie wprowadzaj zmiany zyskując na czasie oraz minimalizując koszty projektu.

Prosta dyskretyzacja, szeroka gama możliwości

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation oferuje użytkownikom dostęp do szerokiej gamy siatek dyskretyzacyjnych: bryłowych elementów tetraedrycznych, płytowo-powłokowych elementów trójkątnych, elementów ramowych oraz kratownicowych. Mając na uwadze usprawnienie pracy inżyniera, software automatycznie rozpoznaje komponenty zamodelowane w module „Arkuszy blach” jako względnie płaskie przypisując im siatkę 2D oraz komponenty stworzone w module „Konstrukcji spawanych” jako profile dyskretyzując je siatką jednowymiarową skracając czas potrzebny na przeprowadzenie obliczeń. Równolegle z wyżej wymienionymi funkcjonalnościami, użytkownicy SOLIDWORKS Simulation mogą uzyskać wgląd w numerycznie zawyżone naprężenia uzyskując pełną kontrolę nad swoim projektem. Nawet jeżeli jest to Twoja pierwsza styczność z metodą elementów skończonych – nasze rozwiązanie wpisze się w Twoje potrzeby.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia klienta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb kontrahenta. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej branży nie mogą walczyć z oprogramowaniem. Po to tu jesteśmy.

Poznaj pakiety SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation

Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard umożliwia rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów konstrukcyjnych.  Oprogramowanie umożliwia wykonywanie symulacji statycznych, liniowych, wytrzymałościowych, zmęczeniowych oraz ruchu opartego na czasie.

SOLIDWORKS Simulation

Professional

SOLIDWORKS Simulation Premium to pakiet narzędzi, który umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych badań wydajności konstrukcji, obejmujących m.in. określenie wytrzymałości mechanicznej produktu oraz jego trwałości, częstotliwości drgań własnych, czy symulacji w zakresie przepływu ciepła.

SOLIDWORKS Simulation

Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium obejmuje zaawansowane rodzaje badań, takie jak nieliniowe badanie statyczne, nieliniowe badanie dynamiczne oraz liniowe badanie dynamiczne. Rozwiązanie nie jest oparte na uproszczeniach – zachowanie produktów jest odwzorowywane w rzeczywistych warunkach.

Pakiety SOLIDWORKS Simulation

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Standard
Professional
Premium

Części i złożenia

Tak
Tak
Tak

Modele powierzchniowe, bryłowe, belkowe i kratownice

Tak
Tak
Tak

Masa skupiona

Tak
Tak
Tak

Komponenty sztywne i wirtualne ściany

Tak
Tak
Tak

Analizy statyczne liniowe, naprężenia, przemieszczenia oraz kontakt

Tak
Tak
Tak

Zmęczenie wysokocyklowe

Tak
Tak
Tak

Utrata stateczności

Tak
Tak

Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna

Tak
Tak

Częstotliwości drgań własnych

Tak
Tak

Analizy upadku

Tak
Tak

Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych

Tak
Tak

Badania podmodeli

Tak
Tak

Analizy 2D

Tak
Tak

Analizy ruchu oparte na zdarzeniach

Tak
Tak

Badania topologii

Tak
Tak

Analizy w pełni nieliniowe (nieliniowość materiału, geometryczna, kontaktu)

Tak

Dynamika nieliniowa oraz liniowa (w tym badania harmoniczne, drgań losowych, SRS)

Tak

Liniowy sprężysty izotropowy i ortotropowy zależny od temperatury

Tak
Tak
Tak

Rozszerzony dostęp do danych materiałowych (SW Materials Web Portal)

Tak
Tak

Nieliniowy sprężysty

Tak

Nieliniowy plastyczny

Tak

Hipersprężysty Mooney-Rivlin oraz Ogden

Tak

Nieliniowy wiskoelastyczny

Tak

Model pełzania

Tak

Nitinol

Tak

Kompozyty - laminaty

Tak

Badania wielotokowe / scenariusze "Co jeśli"

Tak
Tak
Tak

Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji

Tak
Tak
Tak

Doradca symulacji

Tak
Tak
Tak

Sensory z powiadomieniamy przy osiągnięciu ograniczeń projektowych

Tak
Tak
Tak

Metody adaptacji siatki MES

Tak
Tak
Tak

Wgląd w projekt oraz śledzenie trendu

Tak
Tak
Tak

Optymalizacja

Tak
Tak

Normalna oraz kierunkowa siła i ciśnienie

Tak
Tak
Tak

Nierównomierny rozkład ciśnienia oraz siły

Tak
Tak
Tak

Obciążenia: grawitacyjne, odśrodkowe, przyspieszenia liniowe oraz kątowe

Tak
Tak
Tak

Sztywna i rozprowadzona masa

Tak
Tak
Tak

Analityczny model łożyska

Tak
Tak
Tak

Obciążenie temperaturą

Tak
Tak
Tak

Import obciążeń z analiz ruchu

Tak
Tak
Tak

Symetria oraz symetria cykliczna

Tak
Tak
Tak

Nadawanie warunków dla układów kartezjańskich, cylindrycznych i sferycznych

Tak
Tak
Tak

Podpory przesuwne i nieprzesuwne

Tak
Tak
Tak

Analityczne śruby, sprężyny, kołki oraz sprężyste ściany

Tak
Tak
Tak

Import wyników przepływu jako obciążeń w statyce i termice

Tak
Tak
Tak

Kontakt z poślizgiem lub tarciem

Tak
Tak
Tak

Kontakt wiązany

Tak
Tak
Tak

Pasowanie skurczowe

Tak
Tak
Tak

Konwekcja, radiacja, moc cieplna, strumień cieplna

Tak
Tak

Spawy liniowe oraz punktowe

Tak
Tak

Złącza cięgłowe

Tak
Tak

Opór termiczny

Tak
Tak

Import temperatur do badania statycznego z badania termicznego

Tak
Tak

Raporty

Tak
Tak
Tak

Publikacje eDrawings

Tak
Tak
Tak

Zapis wykresów

Tak
Tak
Tak

Biblioteka/Szablony

Tak
Tak
Tak

Eksport to innych aplikacji MES

Tak
Tak
Tak

Obliczenia wielordzeniowe

Tak
Tak
Tak

Rejestrowanie makr w Simulation

Tak
Tak
Tak

Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją

Tak
Tak
Tak

Naprężenia Misesa, główne, składowe tensora naprężeń Cauchiego

Tak
Tak
Tak

Odkształcenia oraz składowe odkształceń, gęstość energii odkształcenia

Tak
Tak
Tak

Kryterium Misesa, Tresca, Mohr-Coulomb dla zapasu bezpieczeństwa

Tak
Tak
Tak

Sondowanie wyników i lokalne wyświetlanie

Tak
Tak
Tak

Dynamiczne przekroje

Tak
Tak
Tak

Porównanie wyników z wielu badań

Tak
Tak
Tak

Zdeformowana geometria (zapis jako część SOLIDWORKS)

Tak
Tak
Tak

Postprocessing w zakresie zmęczenia wysokocyklowego

Tak
Tak
Tak

Animacje

Tak
Tak
Tak

Postacie utraty stateczności oraz drgań

Tak
Tak

Rozkład temperatury i strumienia ciepła

Tak
Tak

Naprężenia zlinearyzowane dla badań zbiorników ciśnieniowych

Tak
Tak

Opdowiedź w funkcji czasu dla badań w domenie czasu

Tak
Tak

Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla analiz dynamicznych (PSD)

Tak

Wyświetlanie wyników w obszarze graficznym

Tak
Tak
Tak

Tworzenie wykresów płaskich

Tak
Tak
Tak

Wykrywanie aktywnych punktów naprężeń

Tak
Tak
Tak
Zapytaj o oferte

Jakie są licencje SOLIDWORKS Simulation?

Rodzaje licencji SOLIDWORKS Simulation

Czasowa stanowiskowa

Przypisana do konkretnego urządzenia na określony okres (minimum 3 miesiące).

licencja stanowiskowa

Wieczysta stanowiskowa

Oparta o unikalny numer seryjny, przypisany do konkretnego urządzenia.

Wieczysta sieciowa

Inaczej zwana pływającą. Licencja może być wykorzystywana na dowolnym urządzeniu, które połączone jest z tzw. serwerem licencji.

Stań się konkurencyjny dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi

Bądź krok przed konkurencją. Zredukuj koszta i czas związane z wprowadzeniem produktu na rynek. Bądź konkurencyjny i twórz bardziej wytrzymałe i lepsze jakościowo produkty.

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się

   Kreator oferty

   Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

   Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
   Skontaktuj się z nami