pixel SOLIDWORKS MBD - pakiety, wymagania, demo, oferta | DPS

SOLIDWORKS MBD

Definiuj i publikuj informacje produkcyjne bezpośrednio w 3D (PMI)

O programie

SOLIDWORKS MBD to zintegrowane rozwiązanie do produkcji bez rysunkowej dla SOLIDWORKS. Oprogramowanie, skoncentrowane na modelu definiuje, organizuje i publikuje inteligentne specyfikacje produktów i produkcji bezpośrednio w 3D, co zmniejsza niejednoznaczność, obniża koszty i przyspiesza czas wprowadzenia produktu na rynek. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS dzięki czemu wszystko odbywa się w jednej aplikacji i jest aktualizowane w czasie rzeczywistym

Jakie możliwości daje SOLIDWORKS MBD

Brak rozbieżności między rysunkami a modelami 3D

Rozbieżności pomiędzy rysunkami 2D a modelami 3D są powszechnym problemem prowadzącym do generowania bardzo dużej ilości odpadów produkcyjnych, co powoduje ogromne starty w zasobach i czasie. Dzięki SOLIDWORKS MBD definiujesz informacje PMI bezpośrednio  w 3D a co za tym idzie przyspieszasz komunikację, i redukujesz liczbę błędów dzięki dystrybucji danych bezpośrednio 3D.

Skrócenie czasu przygotowywania dokumentacji technicznej

SOLIDWORKS MBD umożliwia nie tylko projektowanie informacji 3D PMI, ale także na umieszczeniu na modelu informacji o wymiarach, wykończeniu powierzchni, tolerancji geometrycznej, objaśnieniach otworów, listach materiałowych (BOM), odnośnikach, tabelach – dzięki umieszczeniu tych informacji na modelu 3D nie potrzebujemy tworzyć dokumentacji 2D.

Przejrzystość informacji

Dane projektowe są niezwykle rozubudowane, dlatego aplikacja pozwala na przekształcenie ich w przejrzyste prezentacje 3D z różnymi widokami i ustawieniami wyświetlania. Adnotacje 3D mogą być inteligentnie wyświetlane i ukrywane podczas obracania modelu, tak aby zapewnić dodatkową przejrzystość przy zachowaniu wszystkich adnotacji o krytycznym znaczeniu dla działania produktu.

Przygotowanie dokumentacji PDF

Aplikacja pozwala na przygotowanie modelu 3D PDF, czyli dokumentu PDF który zawiera nie tylko modele 3D, ale także załączone adnotacje.  Dzięki temu użytkownicy nie posiadający specjalistycznego oprogramowania mogą zapoznać się z udostępnioną im dokumentacją. SOLIDWORKS MBS pozwala na dostosowanie szablonów, tak aby móc tworzyć różne materiały istotne dla produkcji, w tym specyfikację części lub zespołów, zapytań ofertowych (RFQ) i przychodzących raportów kontroli.

Zgodność ze standardami branżowymi

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD pozwala firmom zapewnić zgodność z obowiązującymi standardami branżowymi, takimi jak MIL-STD-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 i GB/T 24734.Pozwala to uzyskać przewagę konkurencyjną, wygrywać więcej przetargów i dostarczać projekty zgodnie ze ścisłymi wymaganiami, terminowo i bez przekraczania budżetu.

Poprzedni
Następny

Eliminacja błędów produkcyjnych

SOLIDWORKS MBD definiuje inteligentne wymiary 3D i tolerancje, które pozwalają na szybsze, automatyczne programowanie CAM (ComputerAided Manufacturing) i CMM (Coordinate Measuring Machine, CMM). Dzięki wyświetlaniu modeli 3D i  intuicyjnych adnotacji w jednym miejscu zmniejszamy możliwość popełnienia błędu produkcyjnego, w tym ilości odpadów i przeróbek, które są nie tylko czaso- , ale też kosztochłonne oraz  ograniczeniem kosztów drogich usług obsługi i konserwacji maszyn, dzięki jednoznacznej komunikacji i mniej fragmentarycznej dokumentacji 3D

Efektywna komunikacja 3D

Oprogramowanie umożliwia publikowanie danych w powszechnie akceptowanych formatach, takich jak eDrawings® , STEP 242 czyli formacie neutralnym,  przygotowanym specjalnie do przekazywania czytelnych programowo adnotacji 3D zintegrowanych z modelami w celu zautomatyzowania dalszych procesów produkcyjnych oraz wspomnianym wcześniej 3D PDF. Dzięki temu adnotacji z użyciem bazy pomiarowej, założenia bazy pomiarowej, wymiary tolerancje, wykończenia powierzchni, symbole spoin, szkiców, położenia przecięcia, funkcje ciągłe i złożone oraz inne informacje produkcyjne (PMI) mogą zostać z powodzeniem odczytane przez inne osoby zaangażowane w wytworzenie produktu.

Zapytaj o oferte

Efektywne zarządzanie produkcją

Pełna funkcjonalność narzędzia SOLIDWORKS MBD dostępna jest z poziomu oprogramowania SOLIDWORKS 3D CAD. Dzięki temu, zarządzanie i przygotowywanie modelu do produkcji nie wymaga od konstruktora uciążliwego przełączania między oknami różnych programów.

Najczęściej zadawane pytania związane z SOLIDWORKS MBD

1. Co to jest MBD?

MBD to skrót terminu Model Based Definition oznaczającego definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane. Inne, starsze metodologie wymagały zwykle udostępniania takich szczegółów na rysunkach dwuwymiarowych.

2. Co to jest SOLIDWORKS MBD?

SOLIDWORKS MBD to zintegrowane rozwiązanie produkcyjne przeznaczone do oprogramowania SOLIDWORKS, które nie wymaga używania rysunków. Wspomaga ono definiowanie, organizowanie i publikowanie trójwymiarowych informacji o wytwarzaniu produktu (PMI), takich jak dane modeli 3D,w standardowych formatach plików używanych w branży. W przeciwieństwie do tradycyjnych rysunków 2D oprogramowanie SOLIDWORKS MBD obsługuje proces produkcyjny bezpośrednio w trzech wymiarach – 3D, co upraszcza produkcję, skraca czas cyklu, zmniejsza liczbę błędów i ułatwia przestrzeganie standardów branżowych.

SOLIDWORKS MBD Standard to pierwszy produkt z serii dodatków MBD do produktów SOLIDWORKS Standard, Professional lub Premium.

3. Dlaczego wprowadzamy rozwiązanie SOLIDWORKS MBD?

W miarę upowszechniania się projektów 3D newralgiczne problemy biznesowe związane z tradycyjnymi rysunkami 2D stają się coraz bardziej oczywiste. Przyczyną są:

 • Wysokie koszty i czasochłonność ich tworzenia i obsługi.
 • Duże ryzyko niezgodności projektów 2D i 3D, co może prowadzić do znacznych strat produkcyjnych.
 • Brak zgodności z powszechnie przyjętymi i wymaganymi standardami branżowymi.

W przypadku procesów opartych na modelach te krytyczne problemy nie występują, ponieważ komunikacja z danymi PMI następuje bezpośrednio w 3D, dzięki czemu czasochłonny proces tworzenia rysunków 2D nie jest konieczny. Firmy wprowadzające pilotażowo tę inicjatywę zaobserwowały nawet 50% obniżenie kosztów opracowywania produktów, szczególnie w zakresie nanoszenia poprawek, ilości odpadów, wymaganego oprzyrządowania i produkcji.

4. Jakie są najważniejsze funkcje techniczne programu SOLIDWORKS MBD Standars?

 • Trójwymiarowa definicja danych PMI

– Zarówno swobodne, jak i inteligentne wymiarowanie, określanie tolerancji i tworzenie adnotacji

 • Trójwymiarowe organizowanie danych PMI

– Trójwymiarowe widoki adnotacji
– Trójwymiarowe widoki adnotacji, konfiguracje, stany wyświetlania, widok przekrojów i inne ustawienia widoków
– Trójwymiarowe widoki przerwania modeli
– Trójwymiarowe widoki rozstrzelenia promieniowego
– Automatyczne pokazywanie i ukrywanie adnotacji podczas obracania modelu

 • Trójwymiarowe dane wyjściowe
  – Dostosowywanie szablonów trójwymiarowych danych wyjściowych
  – Zaawansowane gotowe szablony
  – Publikowanie w postaci plików PDF 3D z uwzględnieniem trójwymiarowych danych PMI, widoków i metawłaściwości, takich jak numery części, materiały i projektanci.
  – Publikowanie w formacie eDrawings.

5. Z jakimi standardami branżowymi program SOLIDWORKS MBD pomaga zachować zgodność?

Ogólnie rzecz biorąc, program SOLIDWORKS MBD znacznie ułatwia zachowanie zgodności ze wszystkimi normami w zakresie obsługi definicji cyfrowych danych dotyczących produktów, takimi jak Military- Standard-31000A, ASME14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 oraz GB/T 24734. Jednak ze względu na złożoność praktyk, różne interpretacje norm i zmiany dokumentów żadne oprogramowanie nie może zapewnić pełnej zgodności ze wszystkimi standardami. Spośród programów dostępnych na rynku rozwiązanie SOLIDWORKS MBD zapewnia najbardziej wszechstronne możliwości w zakresie zapewnienia zgodności, a kolejne wersje tego oprogramowania będą pod tym względem jeszcze doskonalsze.

6. Czy dostępny będzie egzamin certyfikacyjny z programu SOLIDWORKS MBD?

Tak. Obecnie jest opracowywany egzamin certyfikacyjny dla pracowników technicznych SOLIDWORKS. Wersja przeznaczona dla dystrybutorów VAR zostanie udostępniona najszybciej, jak to będzie możliwe. Na chwilę obecną nie została podjęta ostateczna decyzja dotycząca egzaminu certyfikacyjnego dla klientów.

7. Jakie są często używane akronimy?

• MBD: Model Based Definition — definicja oparta na modelu.
– Oznacza definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane.
• PMI: Product and Manufacturing Information — informacje o wytwarzaniu produktu.
– Najważniejsze informacje potrzebne w procesie produkcyjnym, takie jak wymiary, tolerancje, wykończenie powierzchni, symbole spoin, LM, tabele, uwagi, układy współrzędnych itd.
• MBE: Model Based Enterprise — przedsiębiorstwo oparte na modelu.
– Pojęcie szersze niż MBD. MBE obejmuje całe przedsiębiorstwo: wszystkie najważniejsze procedury i stanowiska.
• TDP: Technical Data Package — pakiet danych technicznych.
– Pakiet wyjściowy obejmujący rysunki techniczne, listę materiałów (LM), normy, założenia kontroli jakości, raporty MBD, podręczniki użytkownika, podręczniki konserwacji itd.
• GD&T: Geometric Dimensioning and Tolerancing — wymiarowanie geometrii i określanie tolerancji.
– System definiowania wymiarów i tolerancji inżynieryjnych oraz ich notowania.
• OMS: Operation Method Sheets — arkusze operacyjne.
– Wizualne przedstawienie instrukcji roboczych, materiałów i procedur kontroli jakości.
• RFQ: Request For Quote — zapytanie ofertowe.
– Formularz wysyłany przez firmy inżynieryjne dostawcom w celu uzyskania zapytania produkcyjnego dotyczącego określonego produktu.
• FPQ: First Piece Qualification — kwalifikacja pierwszego egzemplarza.
– Procedura testowania, badania i certyfikowania przez kupującego pierwszego egzemplarza uzyskanego od dostawcy wyprodukowanych części. Po zatwierdzeniu danego produktu zaczyna się jego produkcja masowa.

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Maciej Karlic

Dyrektor ds. sprzedaży

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami