pixel SOLIDWORKS Plastics - projekt i budowa form wtryskowych

SOLIDWORKS Plastics

Optymalizuj projektowanie części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych

Czym jest SOLIDWORKS Plastics?

SOLIDWORKS Plastics to narzędzie służące do wykonywania analiz związanych z wtryskiem tworzyw sztucznych. Otrzymane wyniki pomagają w określeniu szczegółowych parametrów produkcyjnych oraz sposobu wytwarzania produktu. Rozwiązanie umożliwia przewidywanie wad fabrycznych wyprasek, co pozwala na zapobieganie im już na wczesnym etapie konstruowania formy wtryskowej.

Korzyści biznesowe wynikające z implementacji SOLIDWORKS Plastics

Skrócenie czasu projektowania form wtryskowych

Użycie SOLIDWORKS Plastics przyspiesza proces projektowania form wtryskowych nawet o około 20-35%. Dzięki wcześniejszej identyfikacji potencjalnych problemów związanych z wypełnianiem i chłodzeniem znacznie skracamy czas potrzebny na finalizację projektu.

Redukcja liczby iteracji prototypowych

Implementacja SOLIDWORKS Plastics może znacząco zmniejszyć liczbę potrzebnych prototypów fizycznych, często nawet o 30-50%. Oszczędności wynikające z zredukowanej liczby iteracji prototypowych są szczególnie istotne w przypadku bardziej skomplikowanych projektów.

Przyspieszenie dostarczania produktu na rynek

Korzystanie z SOLIDWORKS Plastics może skrócić czas dostarczenia produktu na rynek o średnio 15-25%. Efektywne modelowanie procesów wtryskiwania i chłodzenia pozwala na szybsze wprowadzanie produktów do produkcji masowej.

Zminimalizowanie kosztów poprawek projektowych

Wykorzystanie SOLIDWORKS Plastics przyczynia się do zmniejszenia kosztów poprawek projektowych o około 15-25%. Poprzez identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów w fazie projektowania, narzędzie to eliminuje konieczność kosztownych modyfikacji w późniejszych etapach produkcji.

Optymalizacja procesu produkcji

Optymalizuj proces produkcji już na etapie projektowania w SOLIDWORKS 3D CAD.

Pełna integracja z SOLIDWORKS 3D CAD

Zmiany poczynione po stronie środowiska do modelowania rozpropagują do analizy w rozwiązaniu SOLIDWORKS Plastics. Wystarczy raz jeszcze uruchomić symulację bez konieczności ponownego setup’u.

Bogate repozytorium materiałów

Rozwiązanie posiada wbudowaną bibliotekę zawierającą tysiące tworzyw wykorzystywanych w przemyśle. Skorzystaj z zaimplementowanych danych materiałowych lub dodaj swój własny polimer.

Automatyzacja procesów i system podpowiedzi

Skorzystaj ze złożonych systemów automatyzacji oraz funkcjonalności podpowiedzi w ramach środowiska SOLIDWORKS Plastics.

Poprzedni
Następny

SOLIDWORKS Plastics - Wtrysk tworzyw sztucznych 2.0

Główną funkcjonalnością SOLIDWORKS Plastics jest badanie wpływu danych parametrów na efekt końcowy procesu wtrysku. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie analizy w zakresie wpływu grubości ścianek formy, lokalizacji punktów wtryskowych, czy szybkości dawkowania tworzywa na produkowany element.

Bogata biblioteka materiałów

To co wyróżnia SOLIDWORKS Plastics, to bogata biblioteka , na którą składają się tysiące materiałów polimerowych. Dodatkowo, użytkownik dostaje możliwość wprowadzenia do repozytorium własnego rodzaju tworzywa. Funkcjonalność ta, w połączeniu z inteligentnymi ustawieniami konfiguracji, bogatym systemem podpowiedzi oraz zaawansowaną automatyką, pozwala w prosty sposób utworzyć optymalny proces produkcji, który pozwoli uniknąć kosztownych błędów konstrukcyjnych.

Pełna integracja z SOLIDWORKS

Oprogramowanie Plastics jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem 3D CAD SOLIDWORKS, jako część składowa jego interfejsu. Rozwiązanie to sprawia, że inżynier pracujący nad projektem może jednocześnie kontrolować parametry procesu produkcji. bez konieczności przełączania się między oknami programów.

Przeszkolimy i wdrożymy!

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której klient pozostawiony jest samemu sobie po wdrożeniu rozwiązania. Nasi eksperci posiadający szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz regularnie przeprowadzają szkolenia zarówno w naszych biurach, online jak i u klienta. Posiadamy w ofercie ustrukturyzowane szkolenia odpowiadające tematyce istotnej z punktu widzenia klienta, jak i szkolenia dedykowane w ramach których możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do potrzeb kontrahenta. Wyznajemy zasadę, że Państwo będący ekspertami w swojej branży nie mogą walczyć z oprogramowaniem. Po to tu jesteśmy.

SOLIDWORKS Plastics jest dostępny w trzech pakietach produktowych: SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional i SOLIDWORKS Plastics Premium.

SOLIDWORKS Plastics Standard

Ten pakiet obejmuje moduł analizy procesu wypełniania. Dzięki niemu można ocenić, czy można prawidłowo wypełnić część, jakie lokalizacje punktu wtrysku są optymalne oraz który materiał jest najbardziej odpowiedni.

SOLIDWORKS Plastics Professional

W skład tego pakietu wchodzą moduły analizy wypełniania i dopakowywania. Pozwala to na ocenę różnych warunków procesu, określenie wymaganej siły zacisku i niezbędnego czasu cyklu.

SOLIDWORKS Plastics Premium

Ten kompleksowy pakiet zawiera moduły analizy wypełniania, dopakowywania, paczenia i chłodzenia. Umożliwia pełną ocenę procesu wtryskiwania, obejmując układ chłodzenia w formie i jego wpływ na procesy wypełniania i dopakowywania. Analiza deformacji części końcowej po wyrzucie (w trakcie analizy paczenia) zapewnia najbardziej kompleksową ocenę jakości całego procesu formowania wtryskowego.

Pakiety SOLIDWORKS Plastics

Nie jesteś zdecydowany?

Skontaktuj się z nami

Standard
Professional
Premium

obsługa plików 3D CAD SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak

Asocjatywność z SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak

Wbudowany w SOLIDWORKS

Tak
Tak
Tak

Eksport wyników do eDrawings

Tak
Tak
Tak

Możliwość własnej rozbudowy i dostosowanie bazy materiałowej

Tak
Tak
Tak

Ponad 4000 komercyjnych tworzyw sztucznych

Tak
Tak
Tak

Automatyczne tworzenie siatki (meshowanie)

Tak
Tak
Tak

Powierzchniowe tworzenie siatki (meshowanie)

Tak
Tak
Tak

Siatka bryłowa 3D

Tak
Tak
Tak

Globalne zagęszczenie siatki

Tak
Tak
Tak

Lokalne zagęszczenie siatki

Tak
Tak

Faza wypełnienia/wtrysku (1 etap wtrysku)

Tak
Tak
Tak

Bieżąca wizualizacja procesu wypełnienia

Tak
Tak
Tak

Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku

Tak
Tak
Tak

Analiza powstawania wciągów na powierzchni

Tak
Tak
Tak

Balansowanie kanałów

Tak
Tak

Faza docisku (2 etap wtrysku)

Tak
Tak

Analiza wtrysku dwukomponentowego

Tak
Tak

Wtrysk wielopunktowy - wielowtrysk

Tak
Tak

Proces obtryskiwania rdzenia

Tak
Tak

Wtrysk z gazem

Tak
Tak

Analiza rozkładu włókien

Tak

Reaction Injection Molding (RIM, tworzywa termoutwardzalne)

Tak
Tak

Dwójłomność (Współczynnik załamania światła)

Tak
Tak

Wtrysk sekewncyjny

Tak
Tak

Analiza układu chłodzenia

Tak

Kanały chłodzące

Tak

Przegrody, komory pęcherzykowe (barboter)

Tak

Analiza chłodzenia konformalnego

Tak

Analiza odkształceń wypraski

Tak

Kreator kanałów doprowadzających

Tak
Tak

Wlewki i kanały doprowadzające

Tak
Tak

Formy wielogniazdowe

Tak
Tak

Formy rodzinne

Tak
Tak

Automatyczne zawory zasuwowe dla sekwencyjnych układów wielozasuwowych

Tak

Czas wypełnienia

Tak
Tak
Tak

Łatwość wypełnienia

Tak
Tak
Tak

Doradca wyników

Tak
Tak
Tak

Ciśnienie na koniec fazy wypełniania

Tak
Tak
Tak

Temperatura czoła strugi

Tak
Tak
Tak

Temperatura na koniec fazy wypełniania

Tak
Tak
Tak

Naprężenia ścinające

Tak
Tak
Tak

Współczynnik ścinania

Tak
Tak
Tak

Czas chłodzenia

Tak
Tak
Tak

Linie łączenia materiału

Tak
Tak
Tak

Pułapki powietrzne

Tak
Tak
Tak

Siła zwarcia

Tak
Tak
Tak

Wektory prędkości

Tak
Tak
Tak

Czas cyklu

Tak
Tak
Tak

Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia

Tak
Tak
Tak

Zapadnięcia na powierzchni / Wciągi

Tak
Tak
Tak

Skurcz objętościowy

Tak
Tak

Wykres zmiany masy części w określonym czasie

Tak
Tak

Czas chłodzenia wypraski

Tak

Temperatura wypraski na koniec fazy chłodzenia

Tak

Temperatura formy na koniec fazy chłodzenia

Tak

Pomiar wciągów

Tak

Naprężenia szczątkowe

Tak

Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych

Tak

Rozkład naprężeń szczątkowych w formie

Tak

Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski

Tak

Raporty generowane

Tak
Tak
Tak
Zapytaj o oferte

Jakie są licencje SOLIDWORKS Flow Simulation?

Czasowa stanowiskowa

Przypisanie do konkretnego urządzenia na określony okres czasu (minimum 3 miesiące).

Wieczysta stanowiskowa

Oparta o unikalny numer seryjny, przypisana do konkretnego urządzenia.

Wieczysta sieciowa

Inaczej zwana pływającą. Licencja może być wykorzystywana na dowolnym urządzeniu, które połączone jest z tzw. Serwerem licencji.

Optymalizuj proces produkcji już na etapie projektowania

Otwórz się na powiew innowacji zamieniając projektowanie iteracyjne na stowarzyszone z symulacją. Popraw jakość swoich projektów, automatyzuj raporty i podbij rynek zyskując miano lidera nowatorskich rozwiązań!

Nie tylko oprogramowanie

Subskrypcje

Wybór dostawcy oprogramowania ma istotne znaczenie w rozwoju organizacji. Wpływa na czas zwrotu z inwestycji oraz jakość opieki posprzedażowej. Współpraca z DPS Software to pewny wybór, potwierdzony sukcesami klientów.
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Efektywne wykorzystanie oprogramowania uzależnione jest od sposobu jego użytkowania. Wieloletnie doświadczenie, certyfikowana kadra trenerów i unikalne metody nauczania gwarantują najwyższą jakość szkoleń, a nasi kursanci mogą w pełni wykorzystać używane oprogramowanie.
Zamów szkolenie

Stacje robocze dedykowane oprogramowaniu SOLIDWORKS

Poza oprogramowaniem, dostarczamy profesjonalne stacje robocze, które pozwalają wykorzystać w pełni jego możliwości. Z uwagi na komfort klientów uruchomiliśmy sklep internetowy, który skraca proces zakupu do kilku kliknięć myszką.
Kup teraz

Rafał Szypulski

Kierownik działu CAE

Umów się na spersonalizowaną prezentację.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się

   Kreator oferty

   Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

   Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
   Skontaktuj się z nami