pixel Ekosystem inteligentnej produkcji - łączenie wszystkich aspektów procesu projektowo-produkcyjnego - DPS Software

05 / 12 / 2017

DPS Software

Ekosystem inteligentnej produkcji - łączenie wszystkich aspektów procesu projektowo-produkcyjnego

Firmy dokładają wszelkich starań, aby zdobywać nowe rynki, służyć obecnym klientom i by zdobywać nowych. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest innowacja. W gospodarce, w której nowi gracze rynkowi zjawiają się zewsząd, jedyną realnie skuteczną taktyką obronną jest innowacja na wszystkich płaszczyznach działalności firmy — od rozwoju produktów, przez ich dystrybucję, aż po zarządzanie łańcuchem dostaw.

Inteligentna produkcja to coś więcej niż »zintegrowana« produkcja. To także wykorzystywanie informacji zawartych w modelu 3D CAD”. – Gian Paolo Bassi, dyrektor generalny firmy SOLIDWORKS

Przez wiele lat podczas rozwoju produktów przestarzałe procesy oddzielały projektowanie od produkcji. Odizolowane struktury organizacyjne, trzymanie się przestarzałych procesów i stosowanie odrębnych narzędzi do każdej ze stron działalności — to wszystko ugruntowało tę odrębność.

Taki podział nieuchronnie prowadzi do kosztownych pomyłek, które sieją zamęt w harmonogramach, budżetach i zespołach pracowników. Utrata istotnych informacji, fragmentacja i zmiany koncepcji projektów, utrata wiedzy na temat produktów i procesów, stagnacja pod względem oryginalnych, nowatorskich pomysłów — wszystko to wynika z niesprawnego i przestarzałego modelu pracy.

Aby stworzyć rozwiązanie dla tego problemu i aby zlikwidować podział pomiędzy projektowaniem a produkcją, potrzebne są nie tylko nowe narzędzia, ale i nowe podejście do sposobu wytwarzania części i produktów. Tylko zmiana całego toku prac rozwojowych może przynieść szybsze i skuteczniejsze metody, oparte na współpracy między zespołami.

Projektowanie Produkcja Symulacje Zarządzanie - SOLIDWORKS

Pojawienie się rozwiązania SMART MANUFACTURING

Smart Manufacturing to pojęcie używane do opisu połączonego i płynnego przepływu własności intelektualnej do wszystkich zaangażowanych zespołów, od projektowania do produkcji. Tworzenie własności intelektualnej wymaga korzystania na wczesnym etapie procesu projektowania z wiedzy z różnych dziedzin, takich jak projektowanie, kalkulowanie kosztów, jakość, produkcja, marketing czy łańcuch dostaw. W systemach Smart Manufacturing informacje są dostępne wtedy, gdy są potrzebne, tam, gdzie są potrzebne, oraz w takiej postaci, w jakiej są najbardziej przydatne. Inteligencja produkcji jest wbudowana odgórnie, aby aktywnie integrować trzy główne składniki procesu rozwojowego: projektowanie, produkcję oraz innowację.

W świecie inżynierii pewne jest jedno — ciągła zmienność. Postępy w dziedzinie technologii i zacięta konkurencja, zarówno w kraju, jak i za granicą, zawsze będą motywować organizacje do wprowadzania innowacji w postaci nowych procesów opracowywania produktów.

Nieustanny rozwój procesu projektowo-produkcyjnego

Według dyrektora generalnego firmy SOLIDWORKS – Gian Paolo Bassiego – „kluczem do inteligentnej produkcji jest wychwytywanie własności intelektualnej w projektowaniu. Cały proces ma służyć projektowaniu, które najlepiej spełni potrzeby klientów. Pomaga on firmom podejmować lepsze decyzje, co skutkuje lepszymi produktami, skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek oraz elastycznością niezbędną do reagowania na wymagania klientów”.

Proces projektowo-produkcyjny SOLIDWORKS zawiera narzędzia potrzebne do wdrożenia całkowicie zintegrowanej strategii od projektowania do produkcji, a wszystko to bez konieczności opuszczania środowiska SOLIDWORKS. Narzędzia te umożliwiają współpracę między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie i produkcję bez konieczności eksportowania czy importowania danych z jednego systemu do drugiego.

Dzięki wbudowaniu własności intelektualnej w model projektowania 3D oraz w centrum procesu MBD (Model-Based Definition) zmiany na etapie projektowania lub produkcji automatycznie przepływają do wszystkich powiązanych modeli CAD, programów CAM, rysunków i dokumentów. W związku z tym wprowadzanie zmian jest szybsze i łatwiejsze do opanowania. Optymalizacja projektowania pod kątem funkcji i możliwości produkcyjnych staje się dla zespołów naturalna.

SOLIDWORKS Produkcja Smart Manufacturing

Produkcja zdefiniowana na nowo

W globalnym ekosystemie produkcji rynek radykalnie zmienia oblicze i definicję produkcji kontraktowej” — mówi Kishore Boyalakuntla, dyrektor ds. oferty SOLIDWORKS. „Teraz projektanci i inżynierowie dysponują doradcą ds. produkcji wbudowanym w system”.

Obróbka oparta na regułach na bazie zwyczajów użytkownika pozwala na automatyzację programowania NC oraz przejęcie tego zadania przez konstruktorów i projektantów. W ten sposób zyskują oni lepsze zrozumienie sposobu realizacji ich projektów, co prowadzi do tworzenia tańszych i łatwiejszych do wytworzenia produktów. Metoda ta pozwala także zespołom projektowym na szybsze tworzenie części prototypów niż przy wykorzystaniu usług zewnętrznych i może przenieść kluczowe elementy produkcji do firmy, zapewniając kontrolę jakości, kosztów i dostaw.

Tak powstaje opcja strategii „produkcja na zamówienie”, w której firma może dostosowywać i personalizować swoje produkty na bieżąco za pomocą zautomatyzowanych funkcji projektowania i produkcji. Projektanci i inżynierowie mogą teraz tworzyć prototypy CAD bez konieczności zajmowania się cyklami produkcyjnymi czy korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych. Koncepcja Smart Manufacturing skraca czas produkcji, co pozwala na uzyskanie finalnego efektu w zaledwie 24 godziny i ułatwia produkcję wewnętrzną.

Dzięki procesowi Smart Manufacturing produkty wprowadzane są na rynek szybciej, efektywniej i taniej. Wszystko jednak zaczyna się od pomysłu i innowacji. Poprzez eliminację nadmiarowości i zautomatyzowanie części procesu projektowo- produkcyjnego utalentowani pracownicy zostają uwolnieni od powtarzalnych czynności i zyskują czas na bardziej kreatywne zajęcia. Nie trzeba już koncentrować się na procesie przenoszenia informacji, ale na maksymalizacji pomysłów i projektowania. „Narzędzia SOLIDWORKS umożliwiają projektantom nie tylko tworzenie geometrii czy kształtu funkcjonalnego, ale też optymalizowanie pomysłów” — mówi Bassi.

Bardziej inteligentna produkcja wymaga połączonych i zintegrowanych rozwiązań

Osiąganie korzyści z inteligentnej produkcji sprowadza się do zastosowania odpowiednich narzędzi. W SOLIDWORKS 2018 znajduje się pakiet rozwiązań programistycznych umożliwiających sprowadzenie procesu projektowo-produkcyjnego do jednego spójnego rozwiązania.

Smart Manufacturing - produkcja projektowanie - zintegrowane rozwiązania SOLIDWORKS

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami