pixel Przyszłość produkcji pod znakiem masowej kastomizacji. Jak przygotować firmę na wyzwania przemysłu 4.0? - DPS Software

06 / 12 / 2018

DPS Software

Przyszłość produkcji pod znakiem masowej kastomizacji. Jak przygotować firmę na wyzwania przemysłu 4.0?

Historia zatoczyła koło. Od rzemieślniczych warsztatów, wytwarzających dobra według indywidualnego poczucia (estetyki) piękna przyszłego użytkownika przez produkcję masową i taśmową wspomaganą działaniami reklamy (mówiącej czego pragniemy i w jakim kolorze) do masowej kastomizacji (Mass Customization). Nie chcemy już otaczać się przedmiotami, które możemy zobaczyć u znajomych lub rodziny. Chcemy mieć też wpływ na ostateczny wygląd nabywanego przedmiotu. I tu z pomocą przychodzi masowa kastomizacja.

Strategia przewiduje masową produkcję według indywidualnych wymagań przy minimalizacji kosztów produkcji oraz w cenie akceptowalnej przez klienta. Koncepcja Mass Customization idealnie wpasowuje się w założenia czwartej rewolucji przemysłowej. Takim wyzwaniom współczesnych „masowych” rzemieślników może sprostać tylko zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie etapy produkcji i działalności przedsiębiorstwa.

Planowanie procesów

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa organizacja produkcji to coraz większe wyzwanie dla działów biorących w niej udział (pośrednio i bezpośrednio). Prawidłowe zaplanowanie procesów produkcyjnych oraz ich realizacja wpływa bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, na zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności. Czas realizacji zamówienia i jakość produktu przekładają się na satysfakcję klienta.

Zmienia się nazewnictwo, schematy, terminologia, a cel pozostaje ten sam – wyprodukować jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, zużywając jak najmniej surowców oraz minimalizując czas dostawy do klienta. Wyzwania i problemy, jakie stoją przed firmami to usprawnienie procesu od oferty i zamówienia przez projekt do gotowego wyrobu. Ważna jest także prawidłowa wycena wyrobu (projektu), uwzględniająca wszystkie koszty związane z produkcją, prawidłowa gospodarka magazynowa oraz optymalne wykorzystanie parku maszynowego. Integracja rozproszonych danych – CAD, CAM, ERP, Excel, EDI, IoT to recepta na opanowanie rosnącej z roku na rok ilości informacji, dająca tym samym możliwość szybkiej analizy wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Poszukiwania „Świętego Graala” trwają. Na razie brak jest na rynku rozwiązania, które zapewniłoby pełną integrację heterogenicznych systemów i wymianę danych pod szyldem jednego producenta. Pytanie, czy takie pełne zespolenie jest konieczne?

Integracja CAD i ERP

Naturalnym etapem jest umożliwienie wymiany danych przez systemy CAD z oprogramowaniem do zarządzania produkcją. A integracji podlegają procesy obsługi klienta (zapytania, oferty, zamówienia), procesy projektowe (CAD, CAM, CAE); planowanie, ewidencja i rozliczanie produkcji, zarządzanie magazynem, logistyka, finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe itd.

Posiadamy w swojej ofercie rozwiązanie ERP+ pozwalające programom CAD i PDM komunikować się z systemem SAGE Symfonia ERP oraz innymi popularnymi na polskim rynku systemami ERP. Integracja polega na dwukierunkowej wymianie informacji o elementach projektu z systemem magazynowym i zarządzania produkcją bezpośrednio z programu CAD. Na podstawie dokumentacji projektowej generowane są indeksy do systemu magazynowego oraz BOM do systemu zarządzania produkcją. Informacje o BOM nie muszą być przepisywane ręcznie pomiędzy systemami CAD i ERP. Z poziomu SOLIDWORKS możemy założyć indeks nowego elementu, który dostępny będzie także w systemie magazynowym SAGE. Unikamy pomyłek i przyspieszamy proces uruchomienia zlecenia produkcyjnego. Takie rozwiązanie zabezpiecza użytkowników przed dublowaniem indeksów w systemie magazynowym, oraz skraca czas realizacji projektu. Jakiekolwiek zmiany i poprawki projektu zasugerowane przez klienta mogą zostać wdrożone do produkcji bez ponownego przechodzenia całego procesu.

Kluczowym elementem integracji jest przekazywanie listy materiałowej BOM ze środowiska SOLIDWORKS do SAGE. Moduł umożliwia wczytanie struktury, weryfikację jej poprawności i eksport do systemu zarządzania produkcją. Zaimplementowana walidacja danych zabezpiecza użytkownika przed zapisem BOMu z błędnymi danymi. Eksport jest możliwy jedynie po naniesieniu poprawek we właściwościach i parametrach elementów listy materiałowej. W drugą stronę – możemy importować z systemu handlowego gotowe pozycje towarowe do SOLIWDORKS. Otrzymujemy informacje o gotowych, powtarzalnych komponentach wykorzystywanych w naszym projekcie wraz z ich parametrami oraz stanami magazynowymi. Natychmiastowy przepływ informacji między systemami pozwala elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby zakupowe i zapewnienie minimalnych stanów części używanych w projekcie i produkcji. Ceny komponentów, zamienniki, czasy dostaw, terminy realizacji zamówienia dostępne projektantom bezpośrednio w systemach CAD (bez konieczności znajomości interfejsu i sprawdzania w programach magazynowych czy produkcyjnych) są prostą drogą do optymalizacji procesów projektowych i realizacji założeń strategii masowej kastomizacji (Mass Customization).

Rozwiązanie ERP+ to kompletny system umożliwiający współpracę działów projektowych, handlowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa. Proponowana integracja stanowi skok jakościowy, który porównać można z pisaniem na maszynie i edycją tekstu przy pomocy komputera. Zmiany projektu nie wymagają już rozpoczynania całego procesu od nowa i żmudnego przepisywania tych samych danych z systemu do systemu. Zgromadzone w systemie informacje są z kolei doskonałą bazą do analiz BI i podejmowania na ich podstawie trafnych decyzji.

Uzyskaj więcej szczegółów o rozwiązaniu DPS ERP+

Informacje przedstawione powyżej to zaledwie ułamek funkcjonalności DPS ERP+. Jeżeli chciałbyś poznać szczegóły rozwiązania, w tym architekturę, zasady działania i etapy wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie, poznać sposoby licencjonowania oraz koszty to skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz. Nasz dział programistów lub handlowy skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszelkie pytania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami