pixel Bezpłatne certyfikowane szkolenia SOLIDWORKS i CNC na Podkarpaciu - DPS Software

27 / 09 / 2018

DPS Software

Bezpłatne certyfikowane szkolenia SOLIDWORKS i CNC na Podkarpaciu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.11.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Do udziału w projekcie organizator szczególnie zaprasza OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA oraz OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH

W ramach projektu 200 jego uczestników będzie mogło skorzystać z jednego z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzą:

 • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
 • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych –
  w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

DPS Software realizuje projekt w zakresie szkoleń SOLIDWORKS oraz certyfikacji CSWA. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!! Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  ul.Szopena 51
  35-959 Rzeszów
  pokój nr 311 (II piętro)
  Tel.: 17 86 76 232,  575-753-251

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.rarr.rzeszow.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami