pixel Graficzna komunikacja techniczna - co to takiego? Przykład w SOLIDWORKS Composer - DPS Software

21 / 12 / 2015

DPS Software

Graficzna komunikacja techniczna - co to takiego? Przykład w SOLIDWORKS Composer

W dzisiejszych czasach firmy produkcyjne zautomatyzowały swoje procesy projektowo-inżynieryjne, aby szybciej i wydajniej wprowadzać produkty na rynek. Jednak w wielu firmach komunikacja techniczna — tworzenie danych technicznych wspierających produkt — pozostaje zbyt mało zautomatyzowana i niezsynchronizowana z procesem projektowania. Teraz możesz poprawić tę sytuację poprzez włączenie procesu tworzenia dokumentacji technicznej do procesu projektowania i sprawić, że będą przebiegały równocześnie.

Innowacyjne i wydajne narzędzie firmy DS SOLIDWORKS, dedykowane do tworzenia graficznej komunikacji technicznej, może pozwolić każdej osobie zaangażowanej w tworzenie komunikacji technicznej bezpośrednio modyfikować przeznaczenie danych CAD 3D w celu stworzenia zawartości graficznej w 2D i 3D.


Przykład wykonany w SOLIDWORKS Composer. Kliknij w złożenie nr 2, 3, 4, 5, 6,  lub 14 i zobacz jak działa interaktywna dokumentacja. Aby powrócić kliknij WSTECZ w oknie przeglądarki.

Możliwości biznesowe

Firmy zajmujące się projektowaniem produktów inwestują znaczną ilość czasu i pieniędzy w badania i rozwój oraz strategie produktowe. W ten sposób mogą się wyróżnić i pozostać konkurencyjne. Dziś konieczne są podobne inwestycje w komunikację techniczną. Staje się ona coraz bardziej niezbędna dla sposobu, w jaki firmy wyróżniają się i pozostają konkurencyjne.

Komunikacja techniczna jest procesem tworzenia instrukcji obsługi, instrukcji montażu, diagramów i innych danych technicznych dotyczących produktu. Dane te pomagają ludziom montować i sprzedawać produkty, korzystać z nich, rozwiązywać związane z nimi problemy i czerpać przyjemność z korzystania z nich. Materiały związane z komunikacją techniczną stanowią integralną część całego produktu oraz wiedzy i doświadczenia jego producenta. Dokumentacja techniczna jest często pierwszym kontaktem klientów z produktami. Czy się tego chce, czy nie, wielu klientów oceni firmę na podstawie jakości jej dokumentacji technicznej. Skuteczna komunikacja techniczna jest zatem koniecznością, a nie ewentualnym dodatkiem.

Skuteczna komunikacja techniczna może zmniejszyć koszty związane z projektowaniem, produkcją, montażem, sprzedażą i pomocą techniczną. Na przykład:

 • Dobre instrukcje montażu mogą zmniejszyć straty spowodowane błędami   w produkcji. Dobre instrukcje na opakowaniach mogą zmniejszyć straty wynikające z upuszczenia lub uszkodzenia towarów podczas transportu.
 • Szczegółowy model nowego, opracowywanego projektu może pomóc zespołowi ds. przedsprzedaży szybciej sfinalizować zamówienia przedpremierowe.
 • Krótka, animowana prezentacja produktu może pomóc klientowi w rozwiązaniu problemu, zapobiegając potrzebie połączenia się z pomocą techniczną.
solidworks-composer-program-do-tworzenia-instrukcji-montazu

Niestety wiele firm nie jest w stanie stworzyć wystarczająco szybko i tanio takich materiałów komunikacji technicznej, które oszczędzają czas, pieniądze oraz pozytywnie wpływają na wizerunek marki. Nie potrafią stworzyć tych materiałów na wczesnym etapie cyklu życia produktu, na którym ich dostępność mogłaby pomóc w zwiększeniu sprzedaży lub obniżeniu kosztów. Nie potrafią także stworzyć ich wystarczającej ilości — na przykład do użycia w dopasowanych do klienta ofertach sprzedaży przygotowywanych dla potencjalnych kluczowych klientów.

Większość firm jest ograniczona przez przestarzałe procesy tworzenia komunikacji technicznej. W rezultacie skuteczna komunikacja techniczna często jest lekceważona w procesie produkcji — podczas gdy powinna być częścią projektu każdego produktu.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Aberdeen Group najlepsze w swojej klasie firmy, które przyjęły odpowiedni rodzaj automatyzacji i praktyk w zakresie dynamicznej publikacji, osiągnęły znaczące korzyści biznesowe. Obejmują one:

 • Wzrost wyników w zakresie zadowolenia klientów przez ostatnie 12 miesięcy o 23%
 • Spadek liczby zapytań kierowanych do działu obsługi klienta o  20%
 • Wzrost dochodów ze sprzedaży produktów o 18%

Jeśli zainwestowałeś w modernizację projektu produktu za pomocą oprogramowania CAD 3D, masz już surowce do usprawnienia i uproszczenia komunikacji technicznej: dane CAD 3D. Wyobraź sobie, że Twoja firma mogłaby wyposażyć inżynierów i innych pracowników w możliwość zarządzania oraz łatwego modyfikowania danych CAD 3D. Mógłbyś wówczas wykorzystać komunikację techniczną jako narzędzie do realnego rozwoju swojego biznesu.

 

Wyzwanie: trudna sytuacja pracy inżynierów

Niestety, jeśli Twoja firma jest jak większość innych, jej inwestycje w dane CAD 3D są zamknięte w dziale inżynieryjnym. Tymczasem potrzeby i umiejętności w zakresie komunikacji technicznej rozkładają się na całą firmę. Inżynierowie posiadają dane projektowe i są odpowiedzialni za ich spójność. Wielu z nich tworzy materiały komunikacji technicznej w ramach swoich obowiązków. Jednak wielu pracowników i działów poza sektorem inżynieryjnym również tworzy treści komunikacji technicznej dla wielu różnych potrzeb. W rezultacie inżynierowie są zalewani mnóstwem próśb od pracowników innych działów o te same dane. Zabiera to czas przeznaczony na projektowanie, ponieważ inżynierowie przestają tworzyć zrzuty ekranu, widoki rozstrzelone oraz rysunki dla innych pracowników. Często inżynierowie nie widzą owoców swojej pracy, co zazwyczaj obniża dla nich priorytet takich   próśb.

Istnieją też inne problemy. Pracownicy zajmujący się tworzeniem treści często pracują z różnymi, zebranymi razem narzędziami, w tym dwuwymiarowymi rysunkami opracowanymi przy użyciu systemów CAD, fotografią cyfrową i translatorami plików. Do gotowego dokumentu prowadzi zbyt wiele niezautomatyzowanych etapów i zdecydowanie zbyt wiele działań wykonywanych kilkakrotnie.

Równocześnie tworzona dokumentacja techniczna zmniejsza liczbę przeciwności przy wprowadzaniu produktów na rynek poprzez włączenie dokumentacji technicznej w proces projektowania, zamiast traktowania jej wyłącznie jako wniosek już po zakończeniu projektu. Z uwagi na fakt, że dokumentacja techniczna może bezpośrednio wykorzystywać dane CAD 3D, wszelkie zmiany w projekcie produktu są automatycznie odzwierciedlane na dalszych etapach procesu w dokumentacji.

Proces tworzenia komunikacji technicznej nie jest nigdy zsynchronizowany z procesem projektowania. Tworzenie treści odbywa się sekwencyjnie, a nie równocześnie z projektowaniem produktów i procesów, ponieważ jest uzależnione od prawie gotowych produktów. Zmiana produktu wymaga ręcznego dokonywania zmian w materiałach komunikacji technicznej. Pracownicy zajmujący się   tworzeniem treści niechętnie pracują z danymi projektu na wczesnym etapie z powodu czasu i kosztów związanych ze zmianami na kolejnych etapach.

Z tego względu cały proces jest niewydajny, wolny i zakłóca pracę działu inżynieryjnego oraz całej firmy. Firmy korzystają równolegle z inżynierii w celu usprawnienia i uproszczenia projektowania produktów i procesów. Jednak proces tworzenia dokumentacji produktu pozostaje wciąż nierównoległy z ich procesami     projektowania. Oznacza to, że komunikacja techniczna utrudnia rozwój firmy i jej konkurencyjności, podczas gdy powinna ją   ułatwiać.

Równoczesna dokumentacja techniczna, nareszcie!

Wystarczy pomyśleć o możliwościach, jakie byłyby dostępne, jeśli firma mogłaby zautomatyzować swój proces tworzenia komunikacji technicznej i sprawić, aby był równoczesny z procesem projektowania. Tworzenie atrakcyjnej komunikacji technicznej mogłoby być łatwiejsze i szybsze dla wszystkich zaangażowanych w to pracowników. Możliwe byłoby tworzenie, dopracowywanie i publikowanie dokumentacji technicznej — zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej — gdy produkt jest dostępny. Możliwe byłoby ponownie wykorzystanie grafiki 2D i 3D oraz modyfikowanie jej na wszystkie sposoby, dzięki czemu praca nad każdym kolejnym projektem nie musiałaby się rozpoczynać od „zera”.

Gdy komunikacja techniczna dotrzymuje kroku projektowaniu produktu, można dostarczyć potrzebne materiały dokładnie w czasie i miejscu, w którym są potrzebne. Można byłoby powiadamiać o ważnej zmianie   inżynieryjnej w istniejącym produkcie lub pomóc zagranicznemu partnerowi zajmującemu się montażem w dotrzymaniu krótkiego terminu dla nowego produktu, który jest wprowadzany na rynek. Dział sprzedaży mógłby dać klientom możliwość zerknięcia na opracowywany projekt. Pożegnaj utrudnienia, powitaj wymierne korzyści. Oprogramowanie SOLIDWORKS Composer firmy DS SOLIDWORKS pozwala zrealizować tę wizję.

Program SOLIDWORKS Composer jest oprogramowaniem 3D, które umożliwia inżynierom oraz  pozostałemu  personelowi bezpośredni dostęp do  danych w modelach CAD 3D i użycie ich do tworzenia zawartości graficznej dla materiałów komunikacji technicznej.

Dzięki strategii komunikacji technicznej opartej na programie SOLIDWORKS Composer inżynierowie mogą napisać coś jeden raz dla wielu zastosowań. Szczegółowe dane zawarte w ich modelach CAD 3D umożliwiają niezależne tworzenie lepszej i atrakcyjniejszej dokumentacji wszystkim zaangażowanym w to osobom. Personel nietechniczny bez umiejętności w zakresie oprogramowania CAD może bezpośrednio i zdalnie otwierać pliki CAD 3D przy użyciu znanych mu narzędzi. Inżynierowie i projektanci mogą szybciej tworzyć lepszą dokumentację poprzez bezpośrednią pracę z danymi CAD 3D.

Program SOLIDWORKS Composer jest skojarzony z modelami CAD 3D. Z tego względu dokumenty i dane związane z komunikacją techniczną są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy zmieniają się projekty. Zadania, które wcześniej wymagały zaangażowania wielu pracowników, teraz przestają być już absorbujące. Proces tworzenia komunikacji technicznej odbywa się wreszcie równocześnie z procesem projektowania.

Projektowanie. Dokumentowanie. Dostarczanie. Z łatwością

Za pomocą programu SOLIDWORKS Composer można radykalnie poprawić jakość, ilość i skuteczność materiałów komunikacji technicznej oraz ich atrakcyjność dla klientów. Na przykład możliwe jest szybkie tworzenie lepszych instrukcji montażu przy użyciu widoku rozstrzelonego przedstawionego z różnych perspektyw. Można tworzyć lepsze instrukcje obsługi produktu, stosując więcej bardziej realistycznych grafik. Można wyodrębniać rysunki CAD 2D bezpośrednio ze źródła (dane inżynieryjne), modyfikować je, dodawać do nich adnotacje i publikować gotową pracę — w ułamku czasu, jaki zajmowało to wcześniej. Można tworzyć profesjonalną, gotową dokumentację automatycznie za przyciśnięciem kilku przycisków.

Ponadto można odkryć nowy świat bardziej wizualnej komunikacji. Pomyśl o:

 • Tworzeniu wizualnych instrukcji montażu/demontażu, które są tak przejrzyste i szczegółowe, że nie wymagają żadnego tekstu. Można korzystać z tej samej dokumentacji w wielu zagranicznych oddziałach bez konieczności tłumaczenia jej, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów
 • Automatycznym generowaniu bieżących list materiałów (LM) z pomocą prostej komendy, w celu włączania ich do ofert lub instrukcji montażu
 • Zaskoczeniu i zachwyceniu klientów dzięki interaktywnym, animowanym instrukcjom „how-to” zamieszczonym w sieci intranet lub na płytach CD dołączonych do produktów
 • Tworzeniu zwycięskich ofert dzięki możliwości włączenia do nich świetnie wykonanych, interaktywnych modeli symulacyjnych zamiast samego

Za pomocą równoczesnej komunikacji technicznej można zrobić wszystko szybciej  i sprawniej. Jest mniej opóźnień, mniej problemów i mniej błędów. Inżynierowie są mniej obciążeni pracą. Można tworzyć więcej lepszej dokumentacji przy użyciu tych samych zasobów.

Mnóstwo korzyści biznesowych

Zintegrowanie danych CAD 3D z procesem tworzenia komunikacji technicznej umożliwia osiągnięcie rzeczywistych korzyści biznesowych, w tym:

 • Szybsze wprowadzenie produktu na rynek. Można tworzyć dokumentację równolegle z projektowaniem i opracowywaniem produktu, więc produkty trafiają  szybciej  na rynek
 • Niższe koszty, wyższe marże. Można przekazywać dane techniczne w jaśniejszy i bardziej wizualny sposób, obniżając koszty w całej firmie i optymalizując marże. W procesie produkcji ograniczane są straty: mniej upuszczonych lub uszkodzonych produktów podczas montażu. Prace inżynieryjne są bardziej wydajne, ponieważ zbędne trudności są ograniczone. Dział obsługi klienta obsługuje mniej zgłoszeń, ponieważ klienci mogą samodzielnie rozwiązać więcej problemów
 • Większa satysfakcja z produktu. Można poprawić całkowitą jakość korzystania z produktu i satysfakcję z marki. Bogatsza dokumentacja i instrukcje montażu sprawiają, że klienci są bardziej samodzielni w użytkowaniu produktów. Będą mniej skłonni do poszukiwania informacji dotyczących pomocy w korzystaniu z Twojego produktu w Internecie lub innych niewiarygodnych źródłach informacji, które mogą wprowadzić  ich w  błąd

Automatyzacja systemów montażu w firmie Cardiovascular Systems

„Stworzone przez nas za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS Composer animacje przedstawiające sposób montażu stanowią przykład sposobu, w jaki technologia 3D pomaga nam w usprawnieniu procesów i zaoszczędzeniu czasu. korzystamy z oprogramowania SOLIDWORKS także do tworzenia animacji nowych projektów dla lekarzy, aby pokazać sposób iniekcji, przemieszczania się oraz działania produktu. Technologia 3D jest nam niezbędna, a oprogramowanie SOLIDWORKS Composer zapewnia nam elastyczność używania technologii 3D w innowacyjny sposób.” – Christopher Narveson, dyrektor ds. projektowania i usług inżynieryjnych Cardiovascular Systems, Inc.

Program SOLIDWORKS Composer może radykalnie poprawić sposób prowadzenia działalności, co odkryła firma Cardiovascular Systems, Inc. (CSI). Korzystając z oprogramowania firmy SOLIDWORKS CSI rewolucjonizuje leczenie chorób naczyniowych poprzez opracowanie narzędzia cewnikowego z powłoką diamentową. Program SOLIDWORKS Composer skrócił czas szkolenia pracowników działu montażu o 25 procent, usprawnił przygotowywanie i aktualizowanie instrukcji montażu oraz poprawił jakość instrukcji i materiałów szkoleniowych w zakresie sprzedaży. Firma zmniejszyła także ryzyko zanieczyszczenia biologicznego w jej sterylnym pomieszczeniu o klasie czystości 10 000, gdzie przeprowadza montaż swoich produktów.

Dzięki programowi SOLIDWORKS Composer CSI ma możliwość zautomatyzowania działań związanych z montażem. Przed wdrożeniem SOLIDWORKS Composer operatorzy sterylnego pomieszczenia musieli przechowywać papierowe instrukcje montażu w plastikowych rękawach i regularnie przemywać dokumenty alkoholem. Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Composer inżynierowie firmy stworzyli łatwe w zrozumieniu animacje przedstawiające sposób montażu, które działają na terminalu komputerowym znajdującym się wewnątrz pomieszczenia sterylnego, co pozwala na całkowite wyeliminowanie procesu odpowiedniego opakowywania i oczyszczania dokumentów.

Za pomocą programu SOLIDWORKS Composer inżynierowie firmy CSI stworzyli  łatwe w zrozumieniu, ilustrujące sposób montażu animacje, które są uruchamiane na terminalu komputerowym znajdującym się w sterylnym pomieszczeniu, gdzie firma dokonuje montażu swoich medycznych urządzeń cewnikowych. Ten krok pozwolił na całkowite wyeliminowanie papierowych instrukcji montażu, a także czasochłonnego procesu ich odpowiedniego opakowywania i usterylniania.

Nowy świat usprawnionej komunikacji technicznej

Korzystając z danych CAD 3D można tworzyć wspólny język dla komunikacji technicznej, jednocześnie zwiększając produktywność i wydajność w każdym dziale zaangażowanym w jej tworzenie. Zespoły inżynieryjne mogą szybko tworzyć i udostępniać dokumenty w toku pracy. Mogą podkreślić elementy wyróżniające się za pomocą szczegółowych widoków i przezroczystych komponentów. Mogą nawet tworzyć realistyczne obrazy 3D ich projektów. Zespoły ds. marketingu mogą tworzyć filmy do celów sprzedaży i marketingu, interaktywne storyboardy, animowane ujęcia z lotu ptaka, materiały informacyjne z przejrzystymi widokami rozstrzelonymi, a także inne, bogate w szczegóły techniczne i atrakcyjne dla klienta, narzędzia marketingowe. Specjaliści ds. marketingu produktów konsumenckich mogą z łatwością stworzyć wiele broszur dla wielu nowych konfiguracji produktów wprowadzanych na rynek każdego roku. Specjaliści ds. marketingu sprzętu ciężkiego mogą z łatwością uaktualnić złożoną dokumentację w celu odzwierciedlenia modyfikacji produktów pochodzących ze zleceń zmian inżynieryjnych (ECO).

Zespoły ds. produkcji mogą tworzyć szczegółowe katalogi części, do użycia w Internecie lub w wersji drukowanej. Mogą tworzyć instrukcje konserwacji sprzętu lub dokumenty dotyczące toku prac do użycia w hali produkcyjnej.

Zespoły ds. montażu mogą tworzyć szczegółowe instrukcje montażu/demontażu na potrzeby różnych sytuacji.

Zespoły ds. dokumentacji technicznej mogą szybciej tworzyć bardziej szczegółową dokumentację produktu nawet dla bardzo skomplikowanych produktów.


PRZYKŁAD: Firma Brayton Energy Canada jest wiodącą firmą w dziedzinie opracowywania innowacyjnych zastosowań energii, które łączą obficie występujące paliwa odnawialne z turbiną gazową — technologią stosowaną do napędu lotniczych silników odrzutowych. Poprzez użycie programu SOLIDWORKS Composer firma skróciła czas, jaki zajmuje dokumentowanie wspólnych projektów o około 25 procent i dużych, skomplikowanych zespołów (składających się nawet z 50 000 części) o od 35 do nawet 50 procent.


Zespoły ds. sprzedaży mogą tworzyć filmy prezentujące pracujący prototyp, aby w ten sposób wyróżnić się spośród konkurencji i pozyskać nowych klientów. Mogą tworzyć atrakcyjne propozycje i prezentacje, które „sprzedają, a nie tylko opowiadają”, nawet po zakończeniu spotkania handlowego. Przedstawiciele handlowi mogą na bieżąco aktualizować oferty, aby reagować na szybko przemijające okazje do uzyskania przewagi nad konkurencją lub prośby potencjalnych klientów o więcej informacji.

Zespoły ds. obsługi posprzedażowej mogą tworzyć niestandardowe instrukcje działania dla zaawansowanych maszyn. Działy serwisu i pomocy technicznej mogą tworzyć filmy prezentujące podstawowe procesy naprawy, zmniejszając tym samym potrzebę wysyłania techników serwisu do klienta w celu usunięcia problemów.


PRZYKŁAD: ZESAR jest małym, rodzinnym, tureckim producentem niestandardowych maszyn do produkcji akumulatorów stosowanych w przemyśle samochodowym i stoczniowym. korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS firma była w stanie wyeliminować potrzebę budowania kosztownych jednostek demonstracyjnych w celu pozyskania zamówień. Podczas ubiegania się o duże zamówienie firma ZESAR korzystała z programu SOLIDWORKS Composer do opracowania animacji na podstawie modelu zaprojektowanego przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS, aby zademonstrować pracę jej maszyny i podkreślić zalety jej technologii. Trzy tygodnie później firma ZESAR otrzymała zamówienie. „Bez programu SOLIDWORKS Composer i tej animacji” – zauważył dyrektor generalny Zeki Sariçam – „bardzo trudno byłoby nam zdobyć ten, warty 700 000 Euro, kontrakt.”


„Natychmiast zrozumieliśmy, że SOLIDWORKS Composer może nam pomóc w osiągnięciu globalnego zasięgu i uzyskaniu wiarygodności technicznej, której potrzebowaliśmy, aby rozwijać naszą działalność”. Yavuz Sariçam dyrektor ds. handlu zagranicznego w firmie ZESAR

Zespoły ds. finansów mogą radykalnie skrócić czas i zmniejszyć koszty tworzenia ofert i wycen, jednocześnie przygotowując atrakcyjne graficznie prezentacje wykraczające poza tradycyjne dokumenty tworzone za pomocą edytorów tekstu. Program SOLIDWORKS Composer może nawet zmniejszyć lub wyeliminować potrzebę budowania prototypów, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Zespoły ds. szkoleń mogą szybko stworzyć wysokiej jakości, wizualnie szczegółowe materiały, które zmniejszają koszty szkoleń i pomocy technicznej.


PRZYKŁAD: Spółka zależna firmy Mustad AS – Mustad Longline AS z Norwegii zajmuje pozycję lidera w obszarze automatycznych „długolinowych” systemów do połowu ryb przy użyciu tzw. takli – bardziej odpowiedzialnego i ekologicznego sposobu połowu ryb, któremu firma pomogła utorować drogę. Poprzez dodanie programu SOLIDWORKS Composer do jej systemu SOLIDWORKS CAD 3D, firma znacznie poprawiła tworzenie swoich instrukcji obsługi. Oprogramowanie SOLIDWORKS Composer zapewnia jedno rozwiązanie do tworzenia dokumentacji dla wszystkich potrzeb firmy, w tym do tworzenia materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na kursach szkoleniowych.


Przyszłość komunikacji technicznej jest w zasięgu ręki już dzisiaj

Oprogramowanie SOLIDWORKS Composer w przyjemny sposób przenosi Cię w nowy świat profesjonalnej dokumentacji technicznej. SOLIDWORKS Composer jest skojarzone z danymi CAD 3D   utworzonymi za pomocą oprogramowania CAD firmy SOLIDWORKS, z którego korzysta ponad milion inżynierów na całym świecie. Oznacza to, że oprogramowanie SOLIDWORKS Composer uzyskuje bezpośredni dostęp do plików w oprogramowaniu SOLIDWORKS i je aktualizuje. Można otwierać także inne formaty danych CAD 3D, w tym CATIA®, Pro/Engineer®, STEP oraz IGES.

Narzędzie SOLIDWORKS Composer jest łatwe w obsłudze zarówno dla inżynierów, jak i dla osób niebędących inżynierami. Wspólny język komunikacji technicznej może przyczynić się do większej kreatywności i lepszej współpracy. Przyspiesza on i upraszcza tworzenie zarówno drukowanej jak i interaktywnej komunikacji technicznej. Oprogramowanie SOLIDWORKS Composer gwarantuje szybkie i łatwe tworzenie fascynujących grafik 2D i 3D, które następnie można umieszczać bezpośrednio w narzędziach do publikowania należących m.in. do oprogramowania Microsoft®   Office, Adobe®   Acrobat®   i Adobe Flash.

SOLIDWORKS Composer jest łatwy do opanowania, a narzędzie SOLIDWORKS Composer Player umożliwia użytkownikowi odbieranie i dostarczanie interaktywnej komunikacji w 3D zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. SOLIDWORKS Composer ma niski całkowity koszt zakupu i użytkowania, który zazwyczaj zwraca się w czasie krótszym niż jeden rok. Można zacząć od niewielkiego zakresu — zautomatyzować jeden dział — i w ten sposób kontynuować rozwój. Klienci uznali, że oprogramowanie SOLIDWORKS Composer uczy nowych, kreatywnych rozwiązań: im więcej pracownicy z niego korzystają, tym więcej zastosowań dla niego znajdują.

Szybsze osiągnięcie sukcesu produktu

Usprawnienie i uproszczenie komunikacji technicznej niesie ze sobą wiele korzyści — korzyści wykraczających daleko poza wyłącznie odciążenie przepracowanych inżynierów. Poprzez wykorzystanie informacji i inwestycji w dane CAD 3D firma może odciążyć wszystkich twórców treści, aby mogli tworzyć lepiej pracującą, skuteczniejszą komunikację techniczną:

 • Inżynierowie mogą spędzać więcej czasu na projektowaniu i łatwiej tworzyć dokumenty techniczne w celu przekazywania swojej
 • Dyrektorzy działów mogą wykonać więcej pracy przy pomocy obecnego personelu, organizując sporadycznie dodatkowe szkolenia lub w ogóle je wykluczając
 • Pracownicy zajmujący się tworzeniem treści mogą spędzać więcej czasu na skupieniu się na swojej pracy, a mniej na szukaniu i aktualizowaniu
 • Klienci, dystrybutorzy, partnerzy i inni użytkownicy produktów mogą korzystać z Twoich produktów w bardziej wydajny i ciekawy sposób

Dynamiczne publikowanie za pomocą danych CAD 3D stanowi kolejny, naturalny etap w ciągłym ulepszaniu procesu projektowania. Pozwala użytkownikowi zamienić to, co często było jedynie wnioskiem po zakończeniu projektu – komunikację techniczną – w strategiczną okazję zarówno do zaoszczędzenia, jak i zarobienia większych pieniędzy oraz wywarcia doskonałego wrażenia na klientach.

Zacznij już dziś. Dzięki SOLIDWORKS Composer to łatwiejsze niż myślisz.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami