pixel Nowe funkcje w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2022 CAD 3D #TOP10 - DPS Software

19 / 11 / 2021

DPS Software

Nowe funkcje w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2022 CAD 3D #TOP10

SOLIDWORKS 2022 TOP 10 CAD

Wydajność pracy ze złożeniami
01| Wydajność pracy ze złożeniami 

 • Oszczędność czasu przy otwieraniu, zamykaniu i zapisywaniu złożeń dzięki lepszej wydajności tych funkcji.
 • Szybsze otwieranie podzespołów przy użyciu trybu Przeglądanie dużego projektu. Z poziomu złożenia w trybie przeglądania dużego projektu można otwierać podzespoły w trybie przeglądania dużego projektu lub w trybie rozwiązanym.
Korzyści 

Szybsza praca z dużymi złożeniami dzięki rozbudowanym tokom pracy i lepszej wydajności.

Rozbudowana użyteczność trybu opisywania szczegółów

02| Rozbudowana użyteczność trybu opisywania szczegółów

 • Dostęp do trybu opisywania szczegółów dla wszystkich rysunków, niezależnie od wersji SOLIDWORKS, w której zostały one zapisane, oraz od tego, czy zostały one zapisane w trybie opisywania szczegółów.
 • • Rysunek można otworzyć w trybie opisywania szczegółów bezpośrednio ze złożenia w trybie przeglądania dużego projektu.
Korzyści 

Oszczędność czasu przy otwieraniu i opisywaniu szczegółów rysunków SOLIDWORKS.

Bardziej wydajne wymiarowanie i tolerancje geometryczne
03| Bardziej wydajne wymiarowanie i tolerancje geometryczne 

 • Można pracować bezpośrednio w obszarze graficznym, kierując się interfejsem użytkownika i tworząc ramki sterowania funkcjami komórka po komórce.
 • Możliwe jest tworzenie ramek tolerancji wg normy ISO 1101:2017 oraz związanych z nimi standardów ISO 2692, ISO 5458, ISO 5459 i ISO 8015.
Korzyści 

Szybsza i bardziej intuicyjna praca przy ustawianiu tolerancji projektów.

Bardziej wydajne wymiarowanie i tolerancje geometryczne
04| Modelowanie hybrydowe 

 • Możliwe jest tworzenie hybrydowych obiektów bryłowych lub powierzchniowych, które zawierać będą siatkę geometrii BREP i klasyczną geometrię BREP.
 • Możliwość łączenia zalet danych siatki z dokładnością i operacjami parametrycznymi dostępnymi w modelowaniu bryłowym.
Korzyści 

Oszczędność czasu przy pracy z siatką geometrii dzięki wykorzystaniu modelowania hybrydowego.

Udoskonalone modelowanie części
05| Udoskonalone modelowanie części 

 • Łatwe tworzenie operacji zewnętrznych śrub dwustronnych przy użyciu kreatora śrub.
 • Pochylenia można tworzyć jednocześnie po obu stronach linii neutralnej.
 • Geometrię lustrzaną można tworzyć względem dwóch płaszczyzn naraz zamiast dwukrotnego odbicia.
 • Tworzenie oznaczeń gwintu jest łatwiejsze dzięki ulepszonemu interfejsowi użytkownika i bardziej realistycznemu wyglądowi.
Korzyści 

Szybsze i łatwiejsze tworzenie geometrii części.

Wsparcie dla elementów ciętych w tabelach LM
06| Wsparcie dla elementów ciętych w tabelach LM 

 • Można zaoszczędzić czas, tworząc szczegółowe listy elementów ciętych w listach materiałów (LM) w taki sposób, w jaki mają być wyświetlane poprzez automatyczne lub ręczne rozkładanie elementów na wciętych listach materiałów.
 • Możliwe jest tworzenie odnośników dla elementów listy elementów ciętych podkonstrukcji spawanej na LM, w których właściwości odnośników odpowiadają połączonej LM.
 • Szczegółowe listy elementów ciętych można tworzyć dla wszystkich typów LM, a nie tylko wciętych LM.
Korzyści 

Dostęp do rozszerzonych funkcji LM z ulepszeniami listy elementów ciętych.

Tabele konfiguracji
07| Tabele konfiguracji 

 • Części oparte na tabeli nożna tworzyć przy użyciu tabel macierzystych SOLIDWORKS bez konieczności korzystania z programu Microsoft® Excel.
 • Oszczędność czasu i wysiłku dzięki automatycznemu tworzeniu tabel konfiguracji , gdy części lub złożenia mają wiele konfiguracji.
 • Dodatkowa funkcjonalność zapewniona przez tabelę konfiguracji, która nie jest dostępna w oknie dialogowym modyfikacji konfiguracji, daje elastyczność projektowania.
Korzyści 

Oszczędność czasu przy tworzeniu konfiguracji z uproszczonymi, zintegrowanymi tokami pracy.

Udoskonalone tworzenie trasy przewodów elektrycznych
08| Udoskonalenia systemu struktur i konstrukcji spawanych 

 • Możliwe jest łatwe dodawanie zamknięć końców do członów rur systemu struktur o okrągłych, kwadratowych lub prostokątnych profilach.
 • Opcja Człon między punktami dla wybranej pary pozwala tworzyć wiele drugorzędnych członów, a metoda Do członów umożliwia tworzenie członów drugorzędnych.
 • • Zdefiniowanie elementu połączenia wielokrotnego użytku i umieszczenie go na części systemu struktury zapewnia oszczędność czasu.
Korzyści 

Większa elastyczność tworzenia tras przewodów elektrycznych.

Udoskonalenia wydajności importowania i wyświetlania
09| Udoskonalenia wydajności importowania i wyświetlania 

 • Szybsze otwieranie plików DXF™ lub DWG w szkicu części.
 • Szybsze otwieranie plików STEP w programie SOLIDWORKS.
 • Szybsze wyświetlanie faktur 3D i krawędzi sylwetek.
Korzyści 

Szybsze projektowanie dzięki udoskonaleniom wydajności importowania i wyświetlania modeli.

Lepsza współpraca i współużytkowanie danych
10| Lepsza współpraca i współużytkowanie danych 

 • Połączenie SOLIDWORKS 3D CAD z opartą na chmurze platformą 3DEXPERIENCE®, która umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi danymi i ich udostępnianie oraz współpracę, pozwala zwiększyć innowacyjność i decyzyjność.
 • Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, można uzyskać dostęp do ulubionych poleceń platformy 3DEXPERIENCE z wielu miejsc w programie SOLIDWORKS, w tym z menu Plik, Menedżera
  poleceń i menu kontekstowego, zachowując możliwość
  obsługi wszystkich operacji 3DEXPERIENCE.
 • Zarządzanie trybami otwartymi udostępniające opcje podobne do tych z SOLIDWORKS przy otwieraniu danych z platformy 3DEXPERIENCE.
 • Możliwość dostosowywania konfiguracji w celu ich zapisania na platformie 3DEXPERIENCE.
Korzyści 

Większa przewaga konkurencyjna dzięki wykorzystaniu potencjału i wszechstronności portfolio 3DEXPERIENCE Works.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami