pixel 100% dofinansowania na szkolenia dla pracowników DPS Software

26 / 01 / 2018

DPS Software

Pracodawco, czy wiesz, że możesz uzyskać nawet 100% dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników?

Czy słyszałeś o Krajowym Fundusz Szkoleniowym?  W Planie Funduszu Pracy na rok 2018 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 105 608 tys. zł! Program jest dostępny w całej Polsce. Wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia SOLIDWORKS, SOLIDCAM, Alphacam i SWOOD!

Aktualizacja! Nowe środki KFS na 2020 rok – zapoznaj się i skorzystaj z dofinansowania.

Nawet 100% dofinansowania na szkolenia

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy złożyć we właściwym dla siedziby pracodawcy powiatowym urzędzie pracy. Czas przyjmowania zależy od ilości napływających wniosków i z reguły trwa tylko kilka dni, dlatego wniosek o dofinansowanie należy złożyć jak najszybciej.

Wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia dla swoich inżynierów

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe. To doskonała okazja, aby podnieść kwalifikacje inżynierów pracujących z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM/CAE/PDM.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami